Förenkla anmälningsskyldigheten för talkoarbete

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Förenkla anmälningsskyldigheten för talkoarbete.


Gäst

#1

2014-10-21 17:33

Jag stöder denna petition fullt ut. Talkoarbetets positiva effekter och samhällsnytta kan inte underskattas. Tyvärr sätts fler och fler käppar i hjulet för våra föreningar och talkoarbetet. Den här utvecklingen måste vändas.

Gäst

#2

2014-10-22 06:14

Det är nog att ta till med detta skattepåhitt. Skall vårt land nödvändigtvis falla ihop för att myndigheterna hittar på alla möjliga omöjliga regler. Att hjälpa varandra i vissa situationer skall INTE vara skattebelagt eftersom inga som helst löner blir givna. Kamratandan försvinner också. Det här är nazipolitik.

Gäst

#3

2014-10-22 14:55

Den tillhör den finska kulturen

Gäst

#4

2014-10-24 09:59

Fint initiativ!

Gäst

#5

2014-10-24 17:32

Petitionen är utmärkt, talkoarbete har ingenting att göra med stora skattefusk inom byggbranschen!

Gäst

#6

2014-11-04 15:12

Det är redan för mycket byråkrati här i landet.

Allt man håller på med är papper arbete.


Gäst

#7

2014-11-13 16:56

man kan ytterst sällan förutse vem alla som kommer på talko detta försvårar talkon och föreningars möjlighet att förnya sig

Gäst

#8

2015-04-04 08:14

Det ideella arbetet som föreningarna jobbar med ska inte "motarbetas" på liknande vis. Försök att underlätta istället för att sätta käppar i hjulen. Mycket tid går åt att fundera ut hur man ska kunna kringgå alla pålagor.