Förskoleupprorets namninsamling för bättre förutsättningar i förskolan


Gäst

#1

2014-07-22 15:24

Det är dax nu! att lyssna på oss som har kompetens och erfarenhet av dagens förskoleverksamhet, ta oss och barnen på allvar!

Gäst

#2

2014-07-23 19:48

För Sveriges framtid är det viktigt att vi har en bra förskola. Se till att personalen får rimliga förutsättningar att utföra det de är utbildade att göra.

Denna post har tagits bort av ansvarig för petitionen (Visa detaljer)

2014-07-24 14:26Gäst

#4

2014-07-26 21:04

Jag hade önskat:
Max 10 barn i åldersgruppen 1-3 med 3 utbildade barnskötare och förskollärare.
Max 15 barn i åldersgruppen 3-5 år med 3 utbildade förskollärare och en person som tar dukning, städning efter maten (tar ca 20 min av den pedagogiska verksamheten idag).

Gäst

#5

2014-07-27 06:20

Jag jobbar som förskollärare i Örebro. Vi gör verkligen vårt bästa, men det är omöjligt att kunna följa läroplanen när vi har så mycket andra uppgifter. Barnen har så långa dagar som vi ska täcka upp. Svårt att få planering/reflektionstid när vi behövs i barngruppen jämt. De stora grupperna gör det även svårt att dela in i mindre grupper. Vi ska ju vara 3 pedagoger på en avdelning men pga barnens långa dagar är det endast några få timmar vi är 3, och då ska vi ha rast och göra andra arbetsuppgifter. Frustrerad, när man vill ge barnen mer men det inte går.

Gäst

#6

2014-07-27 08:09

Skriv under nu!!!
Shen

#7 Re:

2014-07-28 22:18

#1: -

Goda förutsättningar ger en bra kvalité i föskolans verksamhet


Gäst

#8

2014-07-31 17:34

Barn är vår framtid!

Gäst

#9

2014-08-05 15:38

Det måste bli ändring på hur arbetsmiljön ser ut i förskolan, för BÅDE personal och barn!

Gäst

#10

2014-08-10 20:04

Jag skriver under.
MVH
Anetthe Hallberg

Gäst

#11

2014-08-11 09:14

Barnen från tidig ålder är vi och framåt. Förskolelärare och annan personal i förskolan är MYCKET viktig och behöver allt stöd de kan få. I form av goda anställningsvillkor, arbetsmiljö och GODA löner.

Gäst

#12

2014-08-17 21:32

Hej!
Vi har barn i en kommunal förskola i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden med fantastisk personal men det finns ingen planerad utemiljö för de 80 barnen på förskolan.
Det finns en fin och lämplig parkytan precis bredvid förskolan medan barnen får hålla till, tillfälligt, i en liten mörk lerig park mitt i byggkaos.
Jag har kontaktat politiker i Stockholm och frågat hur de värderar barns tillgång till en tillräckligt bra utemiljö.
Men har tyvärr ännu inte fått svar på om de tycker det är ok att helt bortse från barnens miljö i planeringen av en ny miljöstadsdel.

Mvh/ Emma

Gäst

#13

2014-08-20 18:08

Ett uppror som måste hållas levande tills vi får igenom nämnda förslag genom att synas och höras i media ja överallt

Gäst

#14

2014-08-20 21:42

För barnens skull gör något åt storleken i barngrupperna annars kostar det ännu mer i framtiden! Otrygga barn som inte ses eftersom grupperna är för stora!

Gäst

#15

2014-08-21 04:33

Skriv under nu!!!!!

Gäst

#16

2014-08-21 05:08

Viktigt

Gäst

#17

2014-08-21 05:16

Viktigt!

Gäst

#18

2014-08-21 05:39

Självklart behövs bättre villkor för personalen och en bättre arbetsmiljö för personal och barn.
Amanda Nordell
Gäst

#19

2014-08-21 08:17

Som mamma till ett barn som snart börjar förskolan, vän och nära anhörig till förskolepedagoger och som riksdagskandidat för miljöpartiet i Skaraborg är det en självklarhet att skriva under denna petition och arbeta för en bättre arbetsmiljö i förskolan. Hoppas vartenda krav i listan går igenom, det är ni pedagoger värda, minst.


Gäst

#20

2014-08-21 11:38

Samtliga krav är rimliga och måste genomföras om vi vill att ett av det allra viktigaste jobben ska få kompetent personal. Det är också ett måste om vi vill ha trygga barn, som är en förutsättning för lärande. Utbildning är i sin tur är en förutsättning för att kunna bli delaktiga samhällsmedborgare .
M

#21

2014-08-22 16:55

Bättre arbtetsmiljö är ett måste för att förskolepersonalen ska orka jobba kvar. Det är därför som jag skriver på om minskade barngrupper. För mig är det valets viktigaste fråga.


Gäst

#22

2014-09-05 18:12

Allt börjar i förskolan. Ge förskolan de resurser som behövs så kommer skolan sedan inte att ha de problem den har idag.

Gäst

#23

2014-09-25 08:13

Ett av världens viktigaste yrke behöver hjälp!

Gäst

#24

2014-09-26 05:11

Skulle vara trevligt om det var mindre barngrupper. För barnens skull. De har inte valt att jobba långa dagar och ej i ett så stort arbetslag. Vi pedagoger vill se och höra varje barn men av stor barngrupp och även barn med speciella behov som behöver en pedagog så blir det svårt. Tänk till politiker. Detta är helt sjukt

Gäst

#25

2014-09-26 06:13

Bra att våra politiker blir upplysta om hur det är att jobba inom förskolan!