Fortsätt bygga internetfiber i hela Tjust och Västerviks kommun!

Vi som bor och verkar i Tjustbygden, eller på olika vis har kopplingar hit, uppmanar dig som ansvarig att göra vad som krävs för att samtliga hushåll och företag i kommunen ska få tillgång till internetfiber. 

Vi behöver alla ha samma tillgång till snabb och säker internetkommunikation. 

I ett samhälle som bygger på stabil internetuppkoppling går det inte att exkludera vissa delar av en kommun när en så grundläggande funktion ska byggas ut.

Exemplen på nödvändigheten av fiber är hur många som helst, men här nedan följer några: 

 • Vi behöver stabil uppkoppling för att ta del av flertalet samhällsfunktioner hos skatteverket, försäkringskassan, kommunen, arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, Jordbruksverket mfl. Några förtydligande exempel där: alla bönder som söker jordbruksstöd måste kunna söka och signera i SAM via Internet. 
 • Banker och betalfunktioner kräver stabila förbindelser. Kommer bli svårt att överföra skatter.
 • Företagare måste smidigt kunna fylla i RUT/ROT och signera via Skatteverket. 
 • Privatpersonen som erhåller RUT/ROT måste från och med i år (2020) betala fakturan elektroniskt
 • En småbarnfamilj måste kunna lägga förskoleschema via IST hos kommunen
 • En företagare inom besöksnäringen måste kunna nå sin hemsida och ta emot bokningar, samt hålla kontakten med besökarna. 
 • En skogsbrukare måste kunna gå in och anmäla sina virkesleveranser via Internetbaserade tjänster. 
 • För den som behöver trygghetslarm duger absolut inte ett skralt internet över mobilmasterna. 
 • Att följa sändningar från kommunfullmäktige eller nyheter är svårt och dyrt alternativt omöjligt utan kapacitetseffektiv internetfiber.
 • Ta del av musik, se filmer och föredrag till nytta och nöje.
 • Sända och ta emot ljud, bild och film från omvärlden, kollegor och vänner begränsas.
 • Kontaktnät minskar med ökade svårigheter att hålla kontakter.

Vi som behöver och vill ha ett utbyte med alla människor och verksamheter i Tjust/Västerviks kommun kräver att utbyggnaden av internetfiber verkställs så som tidigare utlovats från centrala och lokala nivåer.

Stöd oss och skriv under! Sprid orden vidare!

Kontkater:

Johan Melin, 0708-28 85 98, info (a) bnp.se, Loftahammars Intresseförening

Gunnar Andersson, 0702-58 51 34

 


Johan Melin, Loftahammars Intresseförening    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Johan Melin, Loftahammars Intresseförening lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...