Fler förskolor och mindre barngrupper Kumla

vi är många vårdnadshavare som reagerar på att barngrupperna blivit större och större i Kumla och att det råder brist på platser. Genom att skriva under här stödjer jag kravet att införa ett tak på gruppstorlekarna och antal barn per pedagog.

Taket ska vara MAX 15barn per avdelning och 5barn per pedagog.

Skriv under du med och gör din röst hörd. På detta sätt kanske BUN i Kumla förstår att de måste bygga/öppna fler förskolor och avdelningar snarast


Tina Kling Westerlind    Kontakta namninsamlingens skapare