Förhala inte tolk och översättare yrket med digitalisering som täckmantel!

I och med Digitalisering så förlorade alla förutom ägaren! Tolk förlorat sitt jobb, beställaren har betalat till fel person och brukaren har inte fått rätt information till sig från en kunnig tolk. (Digital tolk är exemplarisk för detta) Protest mot den nya applikationen som lanseras av Digital tolk och används även av kommunalbolag som Tolk Förmedling Väst. - Yrkesmässiga tolkar är negativt påverkat av denna applikation och deras roll spelas ut. - Applikation har medfört ett dramatisk försämrad och omöjliga arbetsvillkor, totalt       maktlöshet och negativa effekter för yrkes tolkar. - Förbjuda användning av denna applikation, inte på dagens villkor i varje fall. - Brukaren bör veta tolkens nivå och erfarenhet annars finns det ingen betydelse av så     höga krav på utbildningar, ansvar och plikter. Varför kammarkollegiet överhuvudtaget? - värna om de gedigna erfarenheter tolkar har och som har uppnåtts genom många års   arbete, sluta anlita okunniga tolkar där idag varje förmedlare skaffat sig en skola med   några fraser och lite reklammaterial medan andra går igenom skriftliga tester på långa   rader litteratur och muntliga tester, långa och kostsamma utbildningar dessutom! - Akut bokningar 24 timmar max med högre taxa. - Akut bokningar skickas i tur och rang för tolken inte till alla samtidigt. - Högre taxa även om symbolisk sådant under hög arbetsbelastningstimmarna för att   jämna ut arbetsdagen (klienten väljer ju inte sin besöks tid utan det är vad   tolkbeställaren gör om alla beställer tolk kl10-11 vad ska tolken gör resten av dagen?) - Bevara de kommunala tolkförmedlingar, TFV har öppnat för en privat konkurrerande   aktör med total insyn på kund och avtal! Hur pass korrekt är detta?

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Tolken överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook