För ett misstroendevotum mot utrikesminister Margot Wallström

Margot Wallström som utrikesminister är en katastrof vad avser fredssträvandena mellan Israel och palestinierna.

Från sitt tillträde som utrikesminister och regeringens första regeringsförklaring har Margot Wallström konsekvent fört en politik som negativt särbehandlar Israel och som lika effektivt har fört Sverige in i ett hörn utan någon som helst reell möjlighet att påverka utvecklingen i relationerna mellan Israel och palestinierna i positiv riktning.

Margot Wallströms politik är tydligt anti-israelisk. Först erkännandet av Palestina. Sedan talet om ”utomrättsliga avrättningar” när Israel stoppar terrorism likt den som nu också drabbar Sverige men som åtskilliga gånger fler drabbat israeler. Därefter den återkommande fixeringen vid Israel och okänsligheten för det judiska när hon blandar in och hänvisar till Israel och konflikten mellan Israel och palestinier i sammanhang som inget har med Israel att göra, som exempelvis när hon kommenterar terrordåden i Paris 2016. Resan till hennes ”vän” Mahmoud Abbas i Ramallah samtidigt som samme ”vän” låter arrestera palestinska parlamentsledamöter för att de kritiserar den palestinska ledningens korruption. Hennes undfallenhet mot journalisten från al Jazeera som påstår att Svenska kommittén mot antisemitism leder en högerextrem lobby i Sverige. Och nu Sveriges aktiva stöd för UNESCO-resolutionerna, som frånkänner judarna och Israels koppling till Jerusalem.

Sverige har i dag inget inflytande alls i Mellanöstern. Margot Wallström äger endast den korrumperade och nepotistiska palestinska ledningens öra. Ingen annans.

Efter Sveriges ställningstagande mot Israel de senaste åren och nu senast i UNESCO har Sverige tappat sin moraliska kompass. Sverige gör sig totalt irrelevant som fredspartner i regionen genom att i sina ställningstaganden inte följa andra demokratiska länder i olika FN-omröstningar. Istället gör man gemensam sak med totalitära stater med en antisemitisk agenda som vill förneka Israel - regionens enda demokrati - både dess historiska band till landet och dess rätt att existera som judisk stat. Denna politik bär Margot Wallström det största ansvaret för.

Vi vill med detta upprop uppmana den svenska riksdagens ledamöter till ett misstroendevotum mot utrikesminister Margot Wallström.

Underskrifterna kommer att överlämnas till samtliga riksdagspartier.


http://fredimellanostern.se/    Kontakta namninsamlingens skapare