Familjecentralen Skatten i Munkedal

Den 9:e mars skickades nedanstående brev till ledamöter och ersättare i välfärdsnämnden i Munkedals kommun samt kommunstyrelsens ordförande. Delar du uppfattningen att kuratorstjänsten ska vara kvar? Skriv då under namninsamlingen snarast. Den överlämnas till välfärdsnämnden inför nästa sammanträde 17:e mars samt till kommunfullmäktige. 

Brevet i sin helhet:   

Det är med såväl ilska som med stor oro som vi, en samling föräldrar i Munkedals kommun, läser att Välfärdsnämnden den 17 februari beslutat att dra in på den kuratorstjänst som idag finns på Familjecentralen Skatten. Detta för att budget i balans värderas tyngre än både barnens och föräldrarnas välmående.

Familjecentralen Skatten är en välfungerande verksamhet i Munkedals kommun som uppskattas av många föräldrar och som funnits i kommunen de senaste 15 åren. Kuratorsfunktionen har funnits sedan start och faktum är att tjänsten dessutom bemannats av samma person alla 15 år; något som ju måste ses som en styrka för verksamheten. Det känns tryggt att vara småbarnsförälder i Munkedal!

Vidare har kuratorns arbete varit av yttersta vikt för många föräldrar i den omställning som det kan innebära i det fantastiska men omvälvande faktumet som det innebär att bli förälder. Den samverkan som finns på familjecentralen leder till snabbt och viktigt stöd för många familjer och kuratorns roll har varit ovärderlig för många av oss undertecknade. Det är ett helt avgörande preventivt arbete och risken är nu stor att många kommer att falla mellan stolarna och att det viktiga barnperspektivet inte kan fångas upp av någon annan aktör i kommunen. Vi är mycket bekymrade över att detta stöd nu riskerar att försvinna.

Av IFO:s risk- och konsekvensanalys framgår bl.a. att Öppna förskolan, riktat föräldrastöd samt viktigt förebyggande arbete riskerar att försvinna eller kraftigt försämras. I analysen framgår även att IFO förmodligen kommer att få in fler ärenden eftersom det förebyggande arbetet försvinner. Det finns med andra ord risk för att kostnaderna för kommunen i stort inte kommer att minska. Vi förutsätter att nämnden tagit del av denna riskanalys innan beslutsfattande och ställer oss därför frågande kring hur besparingsförslaget kunnat antas i sin helhet.

Några av oss undertecknade är nyinflyttade i kommunen. Att Munkedal har en välfungerande familjecentral har varit attraktivt för inflyttning och mycket av verksamheten har också gjort det enklare att komma in i ett nytt sammanhang. Att budget i balans nu väger tyngre än föräldrars (och i förlängningen barnens) välmående är anmärkningsvärt och vi vädjar till nämnden att omvärdera detta beslut. 

/Oroliga föräldrar.
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )