Återinförande av Domarkortet Västmanlands Fotbollsförbund

Till: Västmanlands Fotbollförbund
Ämne: Återinförande av Domarkort för Distrikt Fotbollsdomare
Åtgärd: Hårdare kontroll

Skriv under ifall du håller med om att Domarkortet ska återinföras.
Skriv under ifall du håller med om följande åtgärder.

Ämne:

Som ni redan vet så fattades det för några år sedan ett beslut att återkalla Domarkortet, en förmån som gav domare möjlighet att närvara och observera lokala fotbollsmatcher över hela Västmanland utan kostnad.

Denna ovärderliga förmån har spelat en avgörande roll för att främja domarnas kontinuerliga utveckling.
Vi märker en markant negativ skillnad i utvecklingen.
Vår åsikt grundas på förståelsen att organisationer bör prioritera den pågående yrkesutvecklingen av sin personal.

Föreningslivet sammanför människor under mer regelbundna träffar såsom träning och match. Domarskapets träningar består mestadels av eget ansvar och majoriteten av domarna dömer samtidigt på olika håll, det är svårare att bilda gemenskap. Med Domarkortet kan lediga domare titta på x antal matcher och besöka varandra under matchsammanhang, bilda gemenskap, delning av insikter och lära från varandras erfarenheter.
Utan domarkortet stannar majoriteten av domarna hemma vilket inte gynnar någon part.

Kortet symboliserar även min representation för Västmanlands fotbollsförbund i sociala sammanhang eller styrka vår titel i arbetslivet.

Åtgärd: 

Vi föreslår att överväga mer riktade åtgärder mot de specifika individerna som inte följer reglerna. Exempelvis avstängning.
Det skulle möjliggöra en rättvis och proportionerlig reaktion utan att påverka oskyldiga som har följt reglerna.

En effektiv åtgärd på “fusket” med domarkortet är att införskaffa obligatoriskt uppvisande av domarkort och legitimation för att styrka att kortet tillhör rätt person. Alternativt ett kort med bild på. Båda metoderna fungerar i dagsläget hos andra förbund.
Som match representanter för Västmanlands Fotbollförbund anser vi att denna förmån ska vara en självklarhet.

Vi ber vänligt styrelsen att ompröva beslutet och åter införskaffa Domarkortet och utvärdera dess positiva påverkan på utvecklingen för vår verksamhet. 

 

Med vänliga hälsningar,
VFDK (Västmanlands fotbollsdomarklubb)
Västmanlands fotbollsdomare - namninsamling

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att VFDK lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...