Byt Saltsjöbanans vagnpark NU!

Det finns inga hot om nedläggning av Saltsjöbanan. Trafikförvaltningen har nyligen investerat 1,3 miljarder i Saltsjöbanan. Men man har behållit vagnarna från 1970-talet. Investeringen har inte gett önskvärda förbättringar utan Saltsjöbanans tillförlitlighet har istället försämrats och bullret har ökat. Vi kräver nu därför en rejäl standardhöjning vilken bara kan lösas med nya vagnar! De stora problemen med Saltsjöbanan är:

Bristande driftssäkerhet och kapacitetsbrist Saltsjöbanans vagnar har kört ca 1 miljon km mer än de 2,25 miljoner km som anses vara gränsen för vagnarnas livslängd och är sedan många år ekonomiskt avskrivna. Det är inte förvånande att de därför brister i driftssäkerhet. Saltsjöbanan lider dagligen av ca 10-talet störningar, ibland mer. Vagnbrist är sedan 2 år tillbaka ett konstant problem vilket resulterar i korta tåg som blir överfulla. Eftersom vagnarna främst bromsar med hjälp av motorvagnarna samt saknar s.k. fastbromsningsskydd är de mycket känsliga för halka. Den nya installationen av ATC (Automatic Train Control) har försvårat hanteringen för förarna. Hjulen låser sig och blir platta, s.k. hjulplattor, och även rälsen skadas vilket leder till stora driftsproblem. Detta orsakar även mer buller.  

Bristande komfort, tillgänglighet och trygghet Saltsjöbanan saknar alla moderniteter som numera är standard i kollektivtrafiken. Tågen saknar ventilation och värmen blir en plåga på sommaren. Tågen är inte anpassade för personer med funktionsnedsättning och saknar digitala informationsskyltar och automatiska utrop. Tågen saknar även övervakningskameror för resenärernas trygghet. Det saknas även övervakningskameror på stationerna längst banan.  

Buller Saltsjöbanans gamla vagnar bullrar mer än tidigare främst p.g.a. nya betongslipers. Trots investeringar i bullerskydd längs banan överskrider Saltsjöbanan riktvärdena för buller på en del ställen. Bullret inne i vagnarna har tidvis uppmätts till över 90 dB. De negativa effekterna av buller på hälsan är välkända såsom sömnsvårigheter, stress och hjärt-kärlsjukdomar.  

Skip-stop Trafikförvaltningen (TF) har infört s.k. skip-stops (tågen stannar inte vid stationen) i rusningstid vid stationerna Östervik, Saltsjö-Duvnäs, Storängen, Lillängen och Nacka station. Dessa resenärer måste vänta 40 min extra, för att det andra tåget ska tjäna in 2 minuter. Detta är givetvis orimligt. Med moderna vagnar kommer effektiviteten i stället öka väsentligt (snabbare acceleration och inbromsningar mm) och restiden kommer högst troligen kortas av mer än 2 min.  

Vi kräver nya vagnar för Saltsjöbanan. Nya vagnar är lösningen på samtliga ovanstående problem! Nya standardvagnar kommer tillverkas i aluminium med full vagnbredd vilket järnvägen är byggd för. Det blir energisnålt och miljövänligt, samt ger låga drift- och underhållskostnader. Dessutom mindre buller, kortare restid, 25 % fler sittplatser, bättre plats för barnvagnar, rullstolar och kanske även för cyklar. Vagnarna ska givetvis ha moderna lösningar för tillgänglighet och säkerhet, inklusive övervakningskameror. Vi kräver även att s.k. skip-stops tas bort för Saltsjö-Duvnäs, Storängen och Lillängen. Nya bekväma, tillgängliga, driftsäkra och miljövänliga vagnar kommer att uppmuntra fler att åka kollektivt, vilket är en del av TF:s miljömål och trafikstrategi!


Aktionsgruppen Byt Saltsjöbanans vagnpark nu!    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Aktionsgruppen Byt Saltsjöbanans vagnpark nu! överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook