Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Nej till muddring och sprängning i Idefjorden!

Jag skriver under för jag anser att det är fel att muddra och spränga i Idefjorden, vilket riskerar att leda till försämrad vattenkvalitet och minskat biologiskt liv i fjorden. Företaget Nexans i Halden, Norge vill spränga och muddra i Idefjorden, en naturlig gräns mellan Sverige och Norge och en av Sveriges två tröskelfjordar. Haldens kommune, Viken fylke samt Statsförvalteren i Oslo har gett Nexans klartecken att muddra.  I drygt 100 år har industriverksamhet i Haldenområdet utan rening dumpa

Skapad: 2021-11-10 Statistik

Stoppa tillfälliga arbetarbostäder i villaområden i Skelleftehamn

Information 2021-09-02   Referens: SAM-2021-3599, SAM-2021-3690, SAM-2021-3692, SAM-2021-3694, SAM-2021-3821, SAM-2021-3789 & SAM-2021-3770 Vi protesterar mot Tidsbegränsat bygglov för tillfällig vistelse, arbetsbostäder på fastigheterna FISKARTÄRNAN 4 & 5 (Måsgatan), TRAVERSEN 10 & 11 (Bolidengatan), FLAMUNGNEN 10 (Blåsarevägen) samt SVEABORG 8 (Borggatan) Mobilahus.se i Västerås AB (559226-1787) har ansökt om bygglov hos bygg- och miljönämnden. Innan bygg- och miljönämnden fattar s

Skapad: 2021-09-02 Statistik

Endometriospatienter förtjänar vård enligt riktlinjerna!

Inläggen strömmar in i endometriosgrupper på Facebook där många vittnar om att de blivit nekade smärtlindring när de haft akuta behov på grund av höga och långvariga smärtor. Endometriospatienter på flera sjukhus vittnar om att minst 4 sjukhus i Stockholm, ett i Västerås, ett i Norrköping och ett i Karlskrona inte följer riktlinjerna för behandling av endometrios. Många nämner att de blivit fråntagna en fungerande medicinering utan hänsyn eller förslag till andra åtgärder av läkare som egentlige

Skapad: 2021-11-27 Statistik

Stäng inte Beroendemottagningen för kvinnor!

Västra Götalandsregionen föreslår i budgeten för 2022 besparingar och förändringar på området missbruk och beroende. En del av besparingarna handlar om att ta bort och minska utbudet av insatser specifikt riktade till kvinnor med beroendeproblematik, bland annat att stänga beroendemottagningen Olskroken Team Kvinnor. Mottagningen har specifik kompetens att möta kvinnor i utsatta livssituationer och erbjuder bland annat samtalsbehandling, läkarbedömning och läkemedelsbehandling, stöd i nedtrappn

Skapad: 2021-10-19 Statistik

Protest mot ytterligare nedskärningar!

Inför 2022 kan utbildningsnämnden bli tvungna att göra ytterligare besparingar på 6,2 mnkr. Det innebär ungefär 17,6 tjänster som ska bort.  Konsekvensen av det, för att nämna några faktorer: fler barn och elever per pedagog, lägre personaltäthet ökad arbetsbelastningpsykosocial ohälsa pga stress och otillräcklighet  särskilt stöd/extra anpassningar/ledning och stimulans för elever uteblir vilket riskerar att elever inte når målen i ett eller fler ämnen (ca 30 % av en klass) ökning av hot &

Skapad: 2021-09-24 Statistik

RÄDDA TRÄDEN VID PÅLSUNDET

Skriv under för att STOPPA FÄLLNINGEN AV TRÄD LÄNGS PÅLSUNDET! Stockholms stad ska fälla träd längs Pålsundet. Vi ifrågasätter beslutet. Anledningen skulle vara att de utgör en fara för allmänhet. Bedömning gjord av oberoende trädvårdsfirma och arborist visar dock att de flesta träden är friska men i behov av trädvård. VI VILL FÅ ETT BINDANDE, DEFINITIVT BESKED FRÅN STOCKHOLMS STAD ATT INGA TRÄD SKA FÄLLAS I ONÖDAN. Men några träd – vad gör det? Vi anser att inte tillräckligt stor hänsyn tas t

Skapad: 2021-10-27 Statistik

Vårt svar på uppropet till världens konstnärer och artister från våra palestinska kollegor

Vi konstnärer, musiker, författare, regissörer och skådespelare, stödjer våra palestinska kollegors upprop och kräver att Israel slutar med alla militära attacker på Gaza, slutar vräka palestinska familjer från sina hem i stadsdelen Sheikh Jarrah i Jerusalem och slutar våldföra sig på muslimer och kristna som besöker sina heliga platser i Jerusalem.Vi uppmanar våra politiker att aktivt agera emot Israels våldshandlingar mot de palestinier som kräver demokratiska rättigheter. T

Skapad: 2021-06-06 Statistik

Behåll Ursviken enat

Elever från Yttre Ursviken kommer kanske inte att få plats på Ursviksskolan när de börjar på högstadiet.   Läs mer om detta här: https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/grundskola/rektorsomraden---grundskola   Förra onsdagen (27/10) träffade ett 50-tal föräldrar från Yttre Ursviken Henrik Bolin, avdelningschef för grundskolan, för att framföra sitt missnöje och oro kring detta, vilket ni kan läsa om i lördagens Norran. Jag tror att vi är betydligt fler än så som är emot den

Skapad: 2021-10-31 Statistik

Resurskravet bort från den kommande funktionshinderlagen

I förslaget till ny lag om funktionshinderservice är resurskravet   till sin anda diskriminernade och begränsar jämställdheten. Genom att grunda sej på  nämnda paragraf har många kommuner gjort tvivelaktiga sparbeslut när de valt att enbart FÖRMÅGAN ATT TALA  fyller kraven på paragrafen om resurskrav. Trots att en person fyller kravet på resurs har man använt den funktionshindrades oförmågan att kunna skriva som ett hinder för att få personlig assistans. I många kommuner har personer med autism

Skapad: 2019-05-18 Statistik

Medicin mot SMA

SMA är en neuromuskulersjukdom som det just nu finns tre stycken godkända läkemedel mot. Sverige väljer att inte erbjuda någon utav dessa till oss som är över 18 år. Detta då de anser att medicinen är för dyr och vi är för gamla. Samtidigt som merparten av de andra europeiska länderna exempelvis Portugal, Spanien, Tjecken och Kroatien erbjuder medicinen till alla. Då de valt att utgå ifrån behov istället för kostnad. Jag vill med denna namninsamling skapa en möjlighet att påverka politikernas be

Skapad: 2021-11-05 Statistik