Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

PETITION TILL SVENSKA RIKSDAGEN

PETITION TILL SVENSKA RIKSDAGEN 2022 – 06 - 04 Under årtionden har föreningar, media och olika organisationer samt Justitieombudsmannen och IVO oberoende av varandra konstaterat och påtalat allvarliga brister i socialtjänstens åtgärder både inom kommunens barnenheter och familjerätten. Dessa brister kränker barnens och föräldrarnas mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen (8 kap.), FNs Barnkonvention samt svensk grundlag som slår fast rätten till en rättvis, saklig, opartisk och rättssäke

Skapad: 2022-06-21 Statistik

Låt Fritidshemmet vara kvar I Billingsfors

Låta fritidshemmet i Billingsfors  vara kvar.. ! 

Skapad: 2022-12-01 Statistik

NEJ till havsbaserad vindkraft runt Åland.

Varje Ålännings röst borde bli hörd i detta, själv är jag emot havsbaserade vindkraftsparker av den enkla anledningen att de är för oeffektiva då de skulle behövas som mest och de kan ALDRIG ersätta ex. kärnkraften, de kan va som komplement TILL kärnkraft jo men inte ersätta.Vi borde alla få säga vår åsikt i frågan och då är det enklaste att skriva på en lista, här är nu en lista som är för oss som är emot dessa anläggningar i en ännu ostörd natur. Allt går nu för fort så ingen hinner tänka igen

Skapad: 2022-12-30 Statistik

Inomhushall för Hundträning

Vi är många hundintresserade i Kiruna som gärna aktiverar våra hundar på olika sätt. Både med tävling, men även  vardagslydnad som mål. Till det ändamålet är behovet av en inomhushall för hundträning stort. Hundsporten med sina olika grenar samlar utövare i alla åldrar, och med möjlighet att träna inomhus skulle det gynna alla🤗 det skriver du väl under på!

Skapad: 2022-11-21 Statistik

Vi kommer att vägra att ange våra elever!

Vi kommer att vägra att ange våra elever! En namninsamling för personal verksam inom svenska skolan. I Tidöavtalet, den skriftliga överenskommelse mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna, som offentliggjordes 14 oktober 2022, finns förslag som kan innebära, att vi inom skolan kan bli skyldiga att informera Polis och Migrationsverk om vi har en elev som vistas i landet utan tillstånd. Syftet, enligt avtalet, är att genom informationsplikten, så ska möjligheterna att leva i landet utan t

Skapad: 2022-12-25 Statistik

Stoppa ändringen av regionbusslinje 139 Lund-Lomma-Alnarp-Malmö!

(English below:) En ändring av regionbusslinje 139 kommer att genomföras den 11 december 2022 i samband med en tidtabellsförändring hos Skånetrafiken. Detta kommer att vara mycket negativt för många, särskilt studenterna på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, som är beroende av busslinjen för att ta sig till och från campus. Ändringen kommer att göra det svårare att resa samt högst sannolikt innebära längre restider för de som åker med linjen. Särskilt beslutet att flytta ena slutstationen f

Skapad: 2022-11-18 Statistik

Namninsamling mot ny mobilmast i “triangeln” i Ensjöns villaområde.

Länsstyrelsen beslutade att bevilja bygglov för mobilmast och skriver detta i beslutet: I övrigt konstaterar Länsstyrelsen att utbyggnad av infrastruktur för trådlös kommunikation är ett allmänt samhälleligt intresse. Det är ett kommunalt ansvar att göra avvägningen av placeringen av masten i förhållande till tätortens övriga utvecklingsbehov.  Vi vill nu se om detta allmänna samhälleliga intresset verkligen finns i Ensjöns villaområde. Mobiltäckningen för operatören 3 ser ut så här i området: E

Skapad: 2022-12-11 Statistik

Rädda Mälarhöjdens parker

Rädda Mälarhöjdens parker Först Kastanjeparken.Och nu… ännu en park där grävskoporna ska rulla in.Stockholm stads nya förslag gäller grönområdet söder om Mälarhöjdens kyrka, längs Slättgårdsvägen.Här ska flervåningshus byggas trots att en kartläggning visar att det parkklassade området har ”påtagligt till högt naturvärde” i “skyddsvärd trädmiljö” med ”31 rödlistade arter”. Ska vi acceptera att förtätningen av Mälarhöjden fortsätter? Att barnens utflyktsplatser och pulkabackar försvinner? Att bil

Skapad: 2022-10-10 Statistik

Behåll buss 3 till Allerum/Hjälmshult

När Skånetrafikens nya tidtabell träder i kraft 11 december vänder 3:an i Mariastaden och boende i Allerum/Hjälmshult hänvisas till buss 224 istället, med byte i Mariastaden. Det innebär en rad försämringar vilket försvårar såväl skol- och arbetspendling som en aktiv fritid och medför att fler tvingas att ta bilen.   Den nya tidtallen innebär bl a:   • Buss 3 slutar trafikera Allerum/Hjälmshult • Buss 224 förlängs till Maristaden (från Jonstorp) • Byte i Mariastaden (där det varken finns busskur

Skapad: 2022-11-28 Statistik

En ny hundrastgård i Järvastaden

Vi vill ha en ny hundrastgård i Järvastaden! Järvastaden är ett populärt bostadsområde för hundägare. Men det är en sak som vi hundägare saknar och det är en fungerade hundrastgård. Nuvarande hundrastgård är tyvärr inte lämpad för dess syfte då den är väldigt brant och full med stenar och hål. Detta utgör en stor skaderisk för hundar vilket också är orsaken till att de allra flesta av oss undviker att använda hundrastgården. Många områden i Solna bland annat Vasalund, Råsunda, Skytteholm och Hag

Skapad: 2022-12-09 Statistik

Hjälp oss behålla vårat jobb!

Behöver kommunen ett socialt engagerat företag? ONE MORE TIME återbruk & utveckling är ett företag som har ett allmännyttigt ändamål där den enskilde personen står i fokus för utveckling. Vi erbjuder arbetsträning & språkträning i en lugn miljö där arbetsuppgifterna är bland annat hantverk, av olika material. Råmaterialet är återbrukat material som kunder lämnar in eller har kastat. "upcycling" vi tillverkar nya produkter av gammalt! Slutprodukten blir unika presenter och inredning. Som

Skapad: 2022-12-06 Statistik

SL! Ta Tillbaka 754!

Under 11 december kom beskedet om att nya busslinjer kommer att finnas i Södertälje.  Från SLs hemsida:  Linje 754 och 754X Linje 754 går inte längre sträckan Södertälje centrum – Geneta och linje 754X läggs ned. Du kan i stället åka med linje 756 och 777. Linje 747 Linje 747 är en ny linje som går sträckan Geneta (Scaniarinken) – Ronna –Karlhovsbacken – Centrifugen – Liljeholmen. Linje 777 Linje 777 är en ny linje som ersätter linje 754 och går sträckan Geneta (Klockarvägen) – Ronna – Karlhovsb

Skapad: 2022-12-19 Statistik

Mer belysning på Förskolan Slätmons gård.

Efter samtal med pedagoger på Slätmons förskola ang bristen på belysningen på förskolans gård har en namninsamling startats för att förhoppningsvis få ett bra underlag att ge till kommunen. Gården är mörk och otrygg för vissa barn och pedagogerna har svårt att se Barnen i utkanten av gården. Pedagogerna och barnen skulle behöva därför fler ljuspunkter runt om på gården så att hela ytan kan användas nu när det blir mörkt tidigt på dagen.    Glöm inte att bekräfta din underskrift i mailet som skic

Skapad: 2022-12-02 Statistik

Rädda Ryssbergen, en unik urskog i Nacka stad

RÄDDA RYSSBERGEN, EN UNIK URSKOG I NACKA STAD!Bevara hela Ryssbergen med dess höga naturvärden, rika biologiska mångfald, viktiga ekosystemtjänster, andliga och rekreativa värden för invånarna i Nacka stad, Stockholm och för framtida generationer!  Vi motsätter oss Nacka kommuns planer på att bebygga den södra delen av urskogen Ryssbergen belägen på Sicklaön i centrala Nacka. Nacka kommun har nyligen ingått ett ramavtal för exploatering av området, vilket innebär att ca 25 % av den värdefulla s

Skapad: 2019-03-24 Statistik

Ta inte bort garantipensionen för pensionärer bosatta utomlands!

Närmare 58 000 pensionärer bosatta utomlands blir vid årsskiftet av med sin garantipension. Beslutet drabbar en redan utsatt målgrupp och kommer att få förödande konsekvenser. Detta vill Svenskar i Världen förhindra.   Den 22 juni beslutade riksdagen att rätten att ta med garantipension utanför Sverige upphör från och med januari 2023. Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för personer som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Efter en EU-dom 2017 k

Skapad: 2022-10-26 Statistik

Rädda Hovings malmgård

Hovings malmgård vid Hammarby Sjö förfaller. Detta är en skandal. Huset och trädgården är unika och av Stockholms stad kulturmärkt fastighet.  Den vackra malmgården, dess trädgård och omgivning bär på en rik industri- och personhistoria. I huset bodde och verkade Lars Johan Hierta, Aftonbladets grundare, en av Sveriges främsta entreprenörer och publicister. Här låg Liljeholmens Stearinfabrik, också Hiertas företag, i 130 år - en  av många kända industrier kring Hammarby Sjö. Malmgården minner om

Skapad: 2018-08-17 Statistik

Rädda Malin!

Malin får inte jobba kvar f.r.o.m HT 23. Vi tycker hon är en grym lärare och vill visa Chalmers att hon borde vara kvar.

Skapad: 2022-12-07 Statistik

vägbulor/permanenta farthinder efter Lexevägen

Måndagen den 19 december kl 13.00 så blev våran vackra katt Alba påkörd till döds på Lexevägen, hon var världens snällaste katt, hon höll koll på barnen när de lekte i trädgården, sov med dem, följde alltid med på promenad och när barnen gick påskkärring. Hon blev bara 1,5 år och hon hade mer trafikvett än de flesta barn, trots att hon "bara" var en katt. Någon körde på henne, vår älskade familjemedlem, och smet från platsen. På Lexevägen är hastighetsgränsen 30km/timme, om föraren hade hållit h

Skapad: 2022-12-20 Statistik

Tynderö - En egen postort

Till alla som har en adress i Tynderö socken Tynderö blev som bekant utnämnd till Årets By/Bygd 2021. Många vet inte vart vackra Tynderö ligger då Tynderös postadress är Söråker. Inget ont om Söråker men många har ifrågasatt varför Tynderö inte har en egen postadress. 2021 genomfördes en namninsamling med avsikt att samla in namn från alla boende som önskar att det står Tynderö istället för Söråker på vår post och i media. Många personer skrev under listan men eftersom det inte blev en majoritet

Skapad: 2022-10-10 Statistik

Stoppa nedmonteringen av Lidköpings sjukhus

Återigen så vill man montera ner sjukhuset i Lidköping på bekostnad av likväl vårdtagare som personal. Genom föreslaget att ta bort jouroperationsoperationen.  Det senare förslaget att stänga kirurgoperationen kom inte som en överraskning, men tillsammans för förgående så innebär det slutet på vårt akutsjukhus.  Med den här namninsamlingen hoppas jag att flertal visar sitt missnöje och står upp mot både politiker och tjänstemän som vill montera ner den fantastiska vård som ges i Lidköping.

Skapad: 2021-03-16 Statistik