Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

STOPPA NEDSKÄRNING AV PERSONAL och skapandet av STÖRRE BARNGRUPPER INOM FÖRSKOLAN I ÅRE KOMMUN.

  ÅRE KOMMUN HAR BESLUTAT OM STÖRRE BARNGRUPPER SAMT NEDSKÄRNINGAR AV PERSONAL INOM FÖRSKOLAN ÅRE.   SKRIV PÅ OM DU MOTSÄTTER DIG DETTA!   En besparing på 6 milj kr år 2022 är beslutad för område barn o utbildning. Detta kommer innebära 1-3 barn fler per barngrupp jmf idag, utan att bemanningen tillåts öka! Istället ska tjänster bort, planeringstid för pedagogerna dras in, samt vaktmästartjänst bort ur budgeten mm.  Styrande majoritet förmedlar i mail till vårdnadshavare, samt i debattartiklar,

Skapad: 2021-11-20 Statistik

Parken Herrängsskogen behövs för hållbar stadsplanering

 Parken Herrängsskogen behövs för hållbar stadsplanering   Stockholms stads exploateringsnämnd har beslutat att anvisa parkmark till två byggbolag för att bygga ”till en början” 200 lägenheter i Herrängsskogen i Älvsjö, även kallad Rulleskogen.    Exploateringens omfattning I nuläget omfattar exploateringsbeslutet parkområdet Herrängsskogen söder om Vantörsvägen, från kvarteret vid Guldregnsbacken till andra sidan av rondellen vid Svartlösavägen men kan komma att utökas (se hemsidan). Denna expl

Skapad: 2021-11-11 Statistik

GÖR SUNNE SÄKRARE

Ingen har missat det tragiska som skett och för att det inte ska hända igen måste det ske en förändring! Vi på brobyografiska har förlorat en klasskamrat i en hemsk olycka. Vi tänker på henne och den otroligt stora sorg henne familj går igenom. Kim blev 21 år gammal , vi i klassen/skolan saknar henne och för att detta ALDRIG ska upprepas vill vi höja säkerheten vid järnvägsövergången speciellt den vid skolorna. vi vill ha upp bommar , ljus och ljud! När man går där idag hör man knappt när tåget

Skapad: 2021-11-01 Statistik

HJÄLP nattpatrullen i sotenäs kommun

Härmed stöttar jag nattpatrullen i sotenäs kommun och protesterar mot att en undersköterska ska arbeta ensam. Vi kräver att beslutet om ensamarbete hävs omgående.  Vi vill ha en trygg och säker omvårdnad av våra äldre och brukare, men anhöriga också kunna känna trygghet och veta deras anhörig blir proffesionellt omhändertagen när behov uppstår.

Skapad: 2021-08-08 Statistik

Åtgärda förlossningskrisen i Lycksele!

Förlossningen /BB i Lycksele planeras stängas under tre veckor i jul! Födande kommer måste åka allt från 15 till 40 mil till Umeå eller Skellefteå för att kunna föda! Det är INTE rimligt. Redan i somras var det kris och prat om att stänga under sommaren pga personalbrist. Då var det Barnmorskorna själva som löste situationen med schemaläggning m.m. Det har aldrig varit tydligare att något måste göras nu. Trots det händer ingenting. Kvinnovården måste prioriteras högre, barnmorskeyrket måste värd

Skapad: 2021-11-01 Statistik

Upprop för våra barn och deras pedagoger!

Detta upprop riktar sig till Linköpings kommun.   Linköpings kommun fick under läsåret 2021 ett minskat statsbidrag (för mindre barngrupper inom förskola) motsvarande cirka 25 miljoner kronor. Inför 2022 saknas det uppskattningsvis 40 miljoner kronor.   Linköpings kommun är en ekonomiskt välmående kommun och överskottet i år förväntas uppgå till miljardbelopp. Trots detta har delar av politiken beslutat att inte kompensera för de uteblivna bidragen vilket innebär att besparingar har gjorts och

Skapad: 2021-11-24 Statistik

Stoppa nedläggningen av 565/565X

Sen mitten av 2000-talet har buss 565 varit en populär busslinje för många invånare i Upplands Väsby. Ett snabbt och smidigt sätt att ta sig inom Upplands Väsby till tex skola och jobb men även till tex Karolinska samt Stockholm City. (i början av sin livstid kördes den av charterbussar vilket var rätt intressant då barnvagnar inte kunde använda sig av denna linje.) Systerlinjen 565X som kom några år efter 565 går mellan Cityterminalen och Johanneslund (Sörab) för att invånare söderut snabbt ska

Skapad: 2021-10-09 Statistik

Stoppa prishöjningen av SL-kortet!

Stockholms studenter går redan över 2000 kr back varje månad. De har inte råd att betala mer för kollektivtrafiken. Speciellt inte med tanke på att en student lägger 6 procent av studiemedlet på sitt SL-kort medan en genomsnittlig arbetstagare bara lägger 3 procent! Det är inte rimligt att studenter som redan har det extremt svårt att klara sig i Stockholm ska lägga dubbelt så mycket på sitt SL-kort som en arbetstagare. Det är inte värdigt Stockholm som kunskapsregion att studenter inte ska kun

Skapad: 2021-11-04 Statistik

NEJ - till nedläggning av K8 i Vännäs

Med min underskrift protesterar jag mot Vård- och omsorgsnämndens beslut att lägga ned gruppbostaden på Kyrkogatan 8 (K8) Riv upp beslutet, gör om och gör det rätt! Med din röst stöder du just i detta nu de drabbade, men även de som i framtiden kan komma att drabbas. Vi är starkt kritiska till Vård- och omsorgsnämndens hantering av ärendet! Ingen konsekvensanalys har utförts innan beslut- vilket bör vara helt avgörande för att man ska veta om beslutet går att genomföra eller ej. Ingen dialog har

Skapad: 2021-11-05 Statistik

Haningeupproret - Kommunal för en hållbar arbetstid

Man ska ha rätt att orka jobba heltid i ett helt arbetsliv, men hur ska det gå om man inte har en hållbar arbetstid, ett schema som representerar en god arbetsmiljö istället för besparingar pga budget.Nu är det dags för politiker och arbetsgivare att lyssna på medarbetarna i Haninge kommun.

Skapad: 2021-11-09 Statistik