Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vi kräver att MTR/Mälartrafik bemöter oss resenärer och bekräftar att MTR/Mälartåg ser och hör vår verklighet, samt hur deras plan ser ut för att kompensera oss för denna tid som varit

Vi kräver att MTR/Mälartrafik bemöter oss resenärer och bekräftar att MTR/Mälartåg ser och hör vår verklighet med förseningar och inställda tåg. Vi kräver att MTR/Mälartåg ger oss information om det åtgärder som sätts in så att vi får ta del av planen framåt, så att tågen börjar gå som det ska och hur vi kommer att bli kompenserade för denna period!  För resenärernas skull och tågpersonalen skull. 

Skapad: 2022-04-26 Statistik

Rädda Sörbyskogen i Örebro!

  Våra krav: Vi vill att Örebro kommun undantar Sörbyskogen från all exploatering och istället bildar ett naturreservat i området (här inringat med röda prickar): Varför är det viktigt? Sörbyskogen är en unik stadsnära naturskog som hyser många olika hotade och hänsynskrävande arter av växter, svampar, lavar, mossor och fåglar. Inventeringar har visat att här bla a finns några av kommunens största förekomster av de fridlysta arterna knärot och grön sköldmossa. Belägen söder om Glomman och mellan

Skapad: 2021-03-10 Statistik

Bygg simhall i Funäsdalen!

Hur ska barnen i området lära sig simma/uppnå kunskapskraven i idrottsämnet åk 6? Som det sett ut de senaste åren finns ingen eller liten möjlighet för familjer och skolor att uppmuntra/träna undervisa barn/elever!

Skapad: 2022-04-02 Statistik

Vi vill att Hvalfiskens planerade vilthägn på Tureholmshalvön, utanför Trosa stoppas!

Vi behöver natur att ströva i, både vi som bor i kommunen idag liksom morgondagens invånare. Tureholmshalvön är därför viktig genom sitt tätortsnära läge. Med det planerade vilthägnet skulle naturen slitas ner och besöksvärdet för friluftsliv i detta kustnära område försvinna. Landskapets vilda fauna skulle även trängas undan vilket vore oacceptabelt.

Skapad: 2022-03-26 Statistik

Stoppa exploateringen av Asknäs unika kulturmiljö!

Vi har tagit del av förslaget om att utvidga begravningsplatser och anläggandet av parkeringsplatser på fastigheterna Asknäs 1:165 och Asknäs 1:332 med ärendenr BYGG.2022.73 Ekerö Kyrka. Vi motsätter oss starkt förslaget då det även innebär att ett stort oåterkalleligt ingrepp görs genom hela kulturmiljön. Begravningsplatser planeras att anläggas på ett sätt som kommer göra en del av odlingsmarken obrukbar och förändra landskapsbilden. Vi förstår behovet av mer begravningsplatser, men hade sett

Skapad: 2022-03-02 Statistik

Klimat och jämställdhet måste gå hand i hand

Klimatkrisen handlar inte bara om utsläpp och förhöjda temperaturer. Den handlar om människors liv, hälsa och säkerhet. Flickor och kvinnor som lever i fattigdom drabbas allra hårdast. Kvinnors försörjning hotas, fler flickor tvingas sluta skolan och risken att de utsätts för våld och sexuella övergrepp ökar dramatiskt. Sverige har höga ambitioner i både klimat- och jämställdhetsfrågor. Ändå lyser kopplingen mellan klimat och jämställdhet med sin frånvaro - både från regeringens sida och från fl

Skapad: 2022-03-01 Statistik

Höj tandsköterskornas låga löner!

Man ska kunna överleva på sin lön om man väljer att läsa på Yrkeshögskola, för att utbilda sig till tandsköterska. Vi är en brist på arbetsmarknaden. Ändå väljer Folktandvården att ge en nyexaminerad tandsköterska en så låg lön (mellan 20.000-21.500 kr) att fler och fler väljer att byta yrke för att ekonomin inte går runt. Det finns ett otaligt antal tandsköterskor med 30 år eller mer i yrket som inte har mer än 25.000 kr i lön. Hur är det ens möjligt? Är det inte dags att ge tandsköterskorna en

Skapad: 2018-10-16 Statistik

Nej till vindkraft i närområdet Kärnebo

Utifrån detta formar Centern sin politik enl deras sida:"Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i landet du väljer att bo." Men vi som gör landsbygden levande offras för Centerpolitiskt egensyfte vars representanter bor på betryggande avstånd från oljud, skuggor och blinkande ljus från vindkraftverk.VI i Ramshult med omnejd hotas av byggande av 7 st 270 m höga närliggande vindkraftverk. Det lågfrekventa ljudet som är farli

Skapad: 2022-03-28 Statistik

Biograf i Lomma

Vår förening arbetar för att registrera en biograf i Lomma. Salongen blir i Kulturboxen på Pilängskolan. Med vårt avtal genom Folkets Hus och Parker kommer vi kunna visa hela det livesända repertoaren men också aktuella kommersiella filmer med samma premiärdatum som i storstäderna.Film är bäst på bio och därför vill vi visa mamma/pappabio dagtid, filmer för de yngre på helgen och toppfilmer kvällstid. Vi står redo med personal, idé och en genomförandeplan för att driva biografen och vad som beh

Skapad: 2022-03-28 Statistik

Pumptrack i Rikstens friluftsstad

Namnlista för att försöka få en asfalterad pumptrack i Riksten . Alla kids som cyklar i trafiken på bakhjulet mm behöver en kul plats att vara på så det förenar nytta med nöje i vår friluftsstad. Skriv gärna på och stötta så skickas listan till rätt personer sen. En asfalterad sån funkar för skateboard och sparkcyklar med såklart. Drömmen vore i kombination med en liten betongpark.

Skapad: 2022-03-14 Statistik