Ja till rent Dellenvatten att dricka! Nej till gruva i Bricka!

Gruvan i Bricka är en dagbrottsgruva. Bolaget avser mala ner gruvberget, 18 miljoner ton. Fyndigheten är, enligt undersökningar från 1982, ca 19% järn och ca 0.2 % Vanadin.
Resterande 80% ska flyttas med hjälp av vatten via rörsystem till stora sandhögar. Då den sanden innehåller många andra mineraler och metaller får inte sandhögarna läcka. Det krävs massor av vatten och med vetskapen om andra gruvors drift, är riskerna stora för läckage av oönskade metaller och mineraler bl.a. uran. Både läckage dagligen och om en damm brister.
Hela denna gruva ligger mitt i ett vattensystem som är grunden i dricksvattnet för boende i direkt närhet av gruvan. Dessutom rinner vattnet från området till sjöarna Dellen. Där tar ca 28.000 personer i Hudiksvalls kommun dagligen sitt livsviktiga dricksvattnet.
Bolaget avser ansöka om ytterligare 4 gruvor.


Mats Svensson, mats.svensson@masenbygg.se    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Mats Svensson, mats.svensson@masenbygg.se lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...