Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Utvisa Abushi Shamse Kamal

Den etiopiske migranten Abushi Shamse Kamalsom misstänks för att ha våldtagit och försökt att mörda en nioårig flicka i Skellefteå åtalas nu för grov våldtäkt mot barn och mordförsök. Det var den 7 juli i år som flickan påträffades medvetslös efter att ha utsatts för ett brutalt överfall i ett skogsparti vid Morö backe skola. Samnytt har tidigare berättat den etiopiske pojken kom med sin familj till Sverige sommaren 2017 och erhöll permanent uppehållstillstånd bara en vecka innan det brutala mor

Skapad: 2022-10-01 Statistik

El-prisupproret

Nu är det dags att protestera mot el-priset, distributions och de fasta avgifterna för elen i Sverige! Skriv under namninsamlingen som vi när vi passerat 100.000 namn skickar till regeringen i hopp om att de skall förstå att något måste göras. Hjälper det inte fortsätter vi att skicka in protestlistan vid vart ytterliggar 10.000 namn. Dags att göra något! Skicka vidare länken till dina vänner och bekanta så påverkar vi tillsammans! Hjälper det inte avser vi att dessutom skicka dessa namn undersk

Skapad: 2021-11-16 Statistik

VI PROTESTERAR MOT PLANERNA ATT BYGGA BOSTÄDER PÅ GRÖNYTAN VID ÖSTRA SKOLAN!

VILL DU VARA MED OCH PROTESTERA MOT KOMMUNENS PLANER PÅ ATT BYGGA BOSTÄDER VID ÖSTRA SKOLAN?! TYCKER DU ATT DET ÄR VIKTIGT ATT BEVARA GRÖNYTAN?! SKRIV PÅ DENNA NAMNINSAMLING!  SKICKA GÄRNA ÄVEN IN DIN SYNPUNKT TILL SAMRÅD TILL  byggnadsnamnden@hudiksvall.se SENAST 9 DECEMBER! Mer information:Detaljplan finns utställd för samråd 18 november - 9 december! TA CHANSEN ATT TYCKA TILL! Exploatering ska enligt kommunen bidra till förtätning inom befintligt bostadsområde. Exploateringen utgör en viktig

Skapad: 2022-12-01 Statistik

NORRLÄNDSKA EL-UPPRORET

Nu har det gått för långt !  Den 30 november, presenterade energi- och näringsministern Ebba Busch (KD) det så kallade högkostnadsskyddet, som innebär att elkunder i elprisområdet 3 och 4 kommer att kompenseras i pengar för varje förbrukad kilowattimme under 12 månader från oktober 2021 till september 2022. Det innebär att villaägare som redan fått ta del av förra vinterns strömstöd får pengar igen, och att även företag som redan höjt priserna för att kompensera för höga elpriser får pengar från

Skapad: 2022-11-30 Statistik

Tillsammans för den personliga assistansen!

För oss som lever med omfattande funktionsnedsättning betyder den personliga assistansen allt. Möjlighet att delta, bidra och att leva ett självbestämt liv. En mänsklig rättighet som assistansen tillgodoser på ett både flexibelt och kostnadseffektivt sätt. Ändå ser vi år efter år hur villkoren för den personliga assistansen urholkas. I snart ett decennium har assistansersättningen tillåtits halka efter löner och övriga kostnader. Ska vi komma ifatt måste den höjas igen, från dagens 319,70 krono

Skapad: 2022-06-27 Statistik

Behåll Ted Westerfors som kommentator på Viaplay!

Vi kräver att Ted Westerfors ska fortsätta kommentera NASCAR på Viaplay Sport Motor och Viaplay! Låt inte detta unika kunnande gå förlorat!

Skapad: 2022-12-13 Statistik

Bevara den fina anrika Lejonvillan i Mora

Mora kommun hade tidigare planer på att riva Lejonvillan. Protesterna blev omfattande och man ändrade sig. Nu har man åter, efter valet, beslutat att villan ska rivas med energibesparing som skäl, svepskäl ser många det som. Villan ska tydligen bort, alternativ användning av marken finns inte. Det blir i värsta fall en asfalterad yta, kanske med laddstolpar som tidigare nämnts. Asfalt står mot kultur och skönhet. Villan är över 100 år, väldigt betydelsefull ur lokalhistoriskt perspektiv med ett

Skapad: 2022-12-01 Statistik

Rädda Åmåls Kulturliv! Rädda Kulturskolan Åmål!

  Det nya politiska styret i Åmål planerar stora nedskärningar på kulturskolan och vill återinföra avgifterna. Det gör oss lärare väldigt bedrövade. Att börja ta betalt för verksamheten som i fem år varit gratis kommer att skapa klasskillnader och bryta ner allt som vi under lång tid stadigt byggt upp. Vill vi ha ett Åmål där kulturskolan bara är för de rikaste och i slutändan kanske inte finns kvar alls? Avgifterna slopades för att alla barn, oavsett socioekonomisk bakgrund, skulle kunna delta.

Skapad: 2022-12-09 Statistik

Stoppa planeringen av höghus på Fregattvägen/Gröndalsvägen i Gröndal!

Folkhem Ask AB som ägs gemensamt av Rikshem AB, Nordr Sverige AB tillsammans med Stadsbyggnadskontoret sthlm har planerat följande: På kärnmärkt naturmark söder om Gröndals bollplan vill fastighetsbolaget Folkhem nu bygga fem st punkthus som är 8 våningar högt med cirka 105 bostadsrätter. Det var i december 2021 som stadsbyggnadsnämnden antog startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Gröndal 1:1 och vid Fregattvägen. Sammanlagt cirka 150 bostäder.  Exploateringsnämnden beslutade sam

Skapad: 2022-12-02 Statistik

Medborgare kräver Kim Lagerquist´s avgång som avdelningschef i Rinkeby-Kista.

År 2018 tillträde en ny avdelningschef för förskolorna i Rinkeby Kista stadsdel. Innan hon tillträde som avdelningschef i Rinkeby-kista så arbetade hon inom den privata sektorn. Kim Lagerquist skrev ett öppet brev till Stefan Löfven strax innan hon tillträde som avdelningschef där hon uttryckte sig ”Det senaste året har vårt arbete påtagligt försvårats. Den retorik ni politiker använder är bombastisk och nedvärderande.”. I själva verket så har Kim Lagerquist använt sig av en retorik som är nedvä

Skapad: 2022-12-04 Statistik

Vi vill vara radiografer

Syftet med namninsamlingen är att samla röntgensjuksköterskor, röntgensjuksköterskestudenter och alla andra som stödjer ett byte av yrkestitel till radiograf, för att sedan kunna påverka beslutsfattarna. Ett byte av yrkestitel till radiograf behövs för att: Titeln radiograf beskriver bättre vad vi gör - tar bilder med hjälp av strålning. Titeln framhäver vår unika kompetens.  Ett titelbyte synliggör oss som yrkeskår. Vi får en egen identitet och drunknar inte bland sjuksköterskorna i samman

Skapad: 2022-12-07 Statistik

Vi vill behålla våra tillagningskök på Trönningebjärsvägens , Håstens och Bumerangens förskola

Vi motsätter oss starkt att det fantastiska och engagerade tillagninsgköket på Trönningebjärsvägens förskola ska läggas ner, vi vill möte de beslutande i frågan och få en förklaring . 

Skapad: 2022-12-15 Statistik

Nej till S-styrets kraftigt höjda parkeringsavgifter för att få jobba inom vården!

Nej till kraftigt höjda parkeringsavgifter för att få jobba! Socialdemokraterna beslutade i december att införa nya p-avgifter i Region Stockholm. Det innebär kostnader motsvarande mellan 1200 kr till 3000 kr på varje lön, bara för att få parkera vid sitt jobb!! Tunnelbana och cykel är bra, men alla kan inte få ihop jobb och livet utifrån det. Säg nej till straffavgifter bara för att få jobba!  Nya kostnader blir bland annat allt från 810 kr till 1620 kr per månad beroende på område. För Norrtäl

Skapad: 2022-12-06 Statistik

Tänk om, Migrationsverket!

Låt Saad Al-Sumaidaa och hans familj få stanna i Sverige! Gör om och gör rätt! 

Skapad: 2022-11-29 Statistik

Furuviksparkens VD Sandra Wilke AVGÅ

4 chimpanser skjutna till döds i Furuvik efter de har rymt

Skapad: 2022-12-20 Statistik

Stoppa beslutet att stänga Sagolandet

Stoppa beslutet att stänga ner Sagolandets förskola. En av Kommunpolitikernas huvuduppgifter är att värna om invånarnas och framför allt barnens bästa. Förslaget att stänga ner förskolan Sagolandet strider direkt mot det, vilket även stöds av oändligt många vetenskapliga artiklar och litteratur så som anknytningsteorin som förklarar hur vi skapar trygga relationsmönster som följer med och påverkar hur vi samspelar med andra senare i livet. Det strider även mot barnkonventionen, där man i beslut

Skapad: 2022-12-21 Statistik

Vi kräver högre staket runt Sockerbrukets grundsärskola

Hej Ängelholm!  Sockerbrukets grundsärskola ligger endast ett par meter  från ån och har endast 90 cm högt staket. Många barn med bland annat autism är rymningsbenägna och förstår inte farorna de utsätter sig för. Barn som våra där varje år och drunkning är den vanligaste dödsorsaken!Sist dog 5 åriga John Walter när han rymde från HVB hemmet där han var placerad, hans föräldrar precis som jag gjort en längre tid vädjade på alla tänkbara vis om att de skulle se över säkerheten.Jag vill inte att e

Skapad: 2022-12-22 Statistik

Stoppa nedläggningen av Tallgården i Östervåla tills beslut om framtiden är taget!

Nu säger vi stopp!!! Vi kräver att beslutet om stängning av Tallgården omprövas tills ett slutgiltigt beslut är taget gällande Tallgårdens framtid.

Skapad: 2022-11-22 Statistik

Vi vill att UL:s buss 119 ska gå till Norrhällby igen

UL:s buss 119 har fått en ny linjesträckning som innebär att sträckan Jälla till Norrhällby blir utan busstrafik. Det innebär att hundratals människor (däribland många barn och ungdomar) som bor i närheten av denna sträckning blir utan kollektivtrafik. Det är för långt att gå eller cykla till Skölsta eller Jälla, särskilt för de som bor i Halmbyboda, där det finns många barnfamiljer och andra i behov av kollektivtrafik, som har förlitat sig på denna busslinje när de flyttade dit.   Vårt förslag

Skapad: 2022-12-10 Statistik

Låt lekplatsen stå kvar !

Lekplatsen på stubbemålavägenvägen är den enda lekplatsen på denna sida av E22an . Kommunen hade en plan att sälja marken till ett företag som sätter upp solceller. Tur i oturen fick kommunen aldrig tag på detta företag och allting blåstes av.  Kommunen har en vision om att det ska bli färre lekplatser. Men att dom som byggs ska bli säkrare och större. Eftersom E22an är osäker att korsa för barnen erbjuds det skolskjuts. Då kan jag inte begripa att dom nu vill ta bort den enda lekplatsen barnen

Skapad: 2022-12-13 Statistik