De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stoppa utförsäljningen av Sollentunahem

I lagen om allmännyttiga bostadsbolag står angivet att varje värd ska erbjuda sina hyresgäster både möjlighet till boendeinflytande samt inflytande i själva bolaget.   Med anledning av ovanstående lag anser de berörda hyresgästerna av utförsäljning av Sollentunahem att beslutet bör ogiltigförklaras, eftersom de berörda hyresgästerna i denna process inte blivit tillfrågad om de samtycker i denna fråga innan beslutet klubbades igenom i 2016. Under processens gång har information undanhållits och f

Skapad: 2021-02-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 173 169
24 timmar 3 3

Stoppa vägsaltet i Dalarna.

Att salta vägarna är inte nödvändigt överlag,  det räcker att ploga & sanda där det behövs och människor anpassar hastigheten efter förhållandena - och skulle det behövas på vissa vägar tex backar vid korsningar eller buss vägar etc så saltar man bara där vid behov.Salt gör mycket skada på all sorts fordon, natur, människor.

Skapad: 2021-01-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6 6
24 timmar 3 3

Namninsamling för Sörforsas utveckling 2020

Utvecklingen för Sörforsa och dess centrum har i flera decennier varit en återkommande fråga. Kommunpolitiker från alla partier har genom åren beklagat sig över hanteringen av Sörforsa. Uttalanden som ”illa skött”, ”minst sagt styvmoderlig behandling”, ”nu är det Sörforsas tur” har vi hört, men inget händer. Redan budgeterade projekt har helt plötsligt gått upp i rök. Nu vill vi Sörforsabor att kommunen infriar de löften kommunen gett och förhalat. Följande vill vi ska prioriteras och påskyndas!

Skapad: 2020-11-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 114 114
24 timmar 3 3

Avgiftsfri kollektivtrafik

Detta är en namninsamling gällande avgiftsfri kollektivtrafik, din underskrift innebär att du vill se att så kallad nolltaxa införs på nationell nivå i Sverige. Avgiftsfri kollektivtrafik påverkar positivt på många områden som miljö, rättvisa och jämställdhet.

Skapad: 2020-05-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1868 1859
24 timmar 3 3

Sverige måste få tillbaka en TRYGG SJUKFÖRSÄKRING

Sveriges sjukförsäkring är sjuk. Den är #sickasfk (alltså, sick as f-ck... sick as FK (försäkringskassan)(Ursäkta språket, men aktionerna går på medlemsinitiativ under detta namn.) SKRIV UNDER och SPRID DENNA NAMNINSAMLING för att Sverige ska återfå  en trygg sjukförsäkring!    OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! DU  MÅSTE BEKRÄFTA DIN NAMNUNDERSKRIFT, genom att klicka på länken i det mejl som den här sidan skickar till dig. Annars kommer ditt namn inte med i insamlingen.    Idag har många s

Skapad: 2019-01-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 11739 11613
24 timmar 3 3

Mergim borde bli utslängd

 Hej de Viktoria gjorde mot Simon ejdertoft var regelbrott och hon  fick lämna Bigbrother  . men igår när dem svarade på tittarnas frågor så kränkte Mergim fekka andra gamla deltagare och  då sa han bland annat att Simon ejdertoft. Fejkgråtade    Detta gör mig förbannad  Mergim borde bli utslängd . Här med beordrar jag soheil fallah. Att detta är inte ok och att Bigbrother tittarsiffror  minskar jag vädjar att ta bort Mergim fekka 

Skapad: 2021-04-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5 5
24 timmar 2 2

GC-väg Egnahemsvägen/Fagervik - säkra skolvägar

Vi vill att det anläggs en gång-/cykelväg längs Egnahemsvägen i Fagervik för att skydda främst dom elever som skall till och från Fagerviksskola. Men även andra tvåbenta samt fyrfota som rör sig dagligen längs vägen. Vi tror att detta inte bara skulle öka säkerheten utan bidra till att fler också lämnar bilen hemma och vågar låta sina barn och ungdomar promenera eller cykla till skolan.

Skapad: 2021-04-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 41 41
24 timmar 2 2

Folkomröstning angående byggnation av ny skola i Rimforsa

Vi vill med denna namninsamling få till stånd en folkomröstning där alternativen är att bygga ny skola på Hackelområdet eller att rusta upp och utveckla befintlig skola på området bredvid Åsundavallen. Du som lägger din röst ska vara röstberättigad inom Kinda Kommun. Du tar genom att skriva på här inte ställning i frågan om vilket alternativ du föredrar vid en folkomröstning.  Observera att en fysisk namnunderskrift krävs för att det ska räknas men vi kör denna parallellt för att ytterligare påv

Skapad: 2021-04-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 112 112
24 timmar 2 2

Ta tillbaka den gamla smaken av cola zero

Detta är en namninsamling för alla oss som vill att Coca-Cola börjar producera den gamla smaken av coca cola zero igen! Vi vill INTE ha den nya smaken och vi kräver att Coca-cola återgår till det som var innan.

Skapad: 2021-04-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 10 10
24 timmar 2 2

Sälj inte Knektgården i Hökåsen

Knektgården i Hökåsen är viktig utifrån dess strategiska position i försanmlingen och dess tillgänglighet för alla grupper i samhället. Vi som skriver under denna namninsamling motsätter oss en försäljning! Få församlingsgårdar spelar en sådan stor roll för sina församlingsbor som Knektgården i Hökåsen. Knektgården är den samlande punkten i en geografiskt utspridd församling som numera inkluderar fyra sammanslagna församlingar – Hubbo, Tillberga, Sevalla och Tortuna. I Knektgården pågår verksam

Skapad: 2021-04-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 206 205
24 timmar 2 1