De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stoppa rivning och förstörelse av centrala Arboga!

Strie Invest AB och delägare Nils Nordkvist avser att riva och "blåsa ur" gammal bebyggelse centralt i Arboga. Fastigheter på Västerlånggatan och Kapellgatan. Vi protesterar mot detta!  Arboga är en gammal, historisk stad och förändringar av stadskärnan måste ske med stor försiktighet. Intresse för bevarande måste gå före pengar! Strie Invest AB har dessutom dåligt rykte sen tidigare som fastighetsägare. Bland annat ett minimalt intresse för underhåll på redan ägda fastigheter. STOPPA DESSA PLA

Skapad: 2021-10-13 Statistik

Namninsamling för en oberoende tillsyningsmyndighet över utbildningsväsendet på Åland

Ett demokratiskt rättssamhälle kännetecknas av ett oberoende rättssystem som tryggar medborgarnas rättsliga ställning och att få sin sak prövad i en fri oberoende domstol. Elevernas rättssäkerhet på Åland när det gäller förskola, grundskola och gymnasium är allting annat än just det. Vi behöver en oberoende tillsyningsmyndighet på Ålands som har till uppgift att granska att vårt utbildningssystem efterkommer de lagar som lagtinget har stiftat kring vår utbildning och de förordningar som landskap

Skapad: 2021-09-27 Statistik

LÖF - inte en patientförsäkring för alla! Vi kräver översyn och förändring gällande bedömning och beslut av förlossningsrelaterade skador av FI och Regeringen!

  Finansinspektionen och regeringen! Vi kräver en översyn och förändring av den icke befintliga rättssäkerhet och de systematiska avslag som kvinnor med förlossningsrelaterade skador oftast får på sina skadeanmälningar och begäran om ersättning från Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF).  LÖF - en patientförsäkring för alla?  Vi har tillägnat oss kunskap om att delen som berör medicinsk rådgivning vid anmälan av en skada är av avgörande betydelse för de beslut som kvinnor med förlossnin

Skapad: 2021-05-19 Statistik

Buss 146 ska fortsätta gå till Malmö Centralstation

Behåll buss 146 med sin nuvarande stäckning och slutstation Malmö Central.

Skapad: 2020-06-22 Statistik

Stoppa utförsäljningen av Vällingby centrum

Den här namninsamlingen är startad av det partipolitiskt oberoende Vårt Vällingby/ Nätverket Västerort. Det politiska styret i staden har nu lagt fram ett konkret förslag gällande ägandet av Vällingby centrum. Nämligen att det ska säljas. Den nuvarande ägaren Svenska bostäder, ett kommunägt bolag, ska inte längre äga och driva centrumet. Istället ska det läggas ut till försäljning. Detta oroar oss mycket. Varför då?En stor del i Vällingbys identitet är att det är ABC-staden. När man på 1950-tal

Skapad: 2019-10-16 Statistik

Individens rätt till sin egen kropp i förlossningsvården.

Jag skriver under på att den gravida personen ska ha sista ordet angående hur hen ska föda sitt/sina barn, med undantag för om ett alternativ är starkt medicinskt olämpligt. Den gravidas önskan om vaginal förlossning, alternativt planerat kejsarsnitt, ska i största möjliga mån respekteras efter att adekvat information om fördelar och nackdelar med respektive förlossningssätt har givits av vården. Vårdpersonal ska i de fall det är möjligt respektera individens val och utifrån detta arbeta för att

Skapad: 2019-08-31 Statistik

Matförbättring köket

  Skriv under denna namninsamling om du tycker att de krävs en förbättring av skolmaten som serveras på köket. Maten är ljummen, smakar lite eller dåligt tillagad. Brist på fantasi, maten upprepas mycke Maten är inte anpassad till målgruppen. Maten är ofta överkokt/underkokt, bränd eller rå.    

Skapad: 2021-10-13 Statistik

Ingen discgolfbana på Lotsberget i Mariehamn

Ålands Discgolf Förbund har anhållit om att bygga en discgolfbana i området kring Gnisten/Stenkrossen på Lotsberget i Mariehamn. Vi är inte emot utövandet av själva sporten, men placeringen av banan. Banan planeras på ett populärt och välanvänt natur- och rekreationsområde som används av allmänheten. Det rika djur- och naturlivet skulle påverkas negativt. Andelen grönområden per invånare i Mariehamn är redan nu lågt. Att utnyttja en del av de områdena till en discgolfbana skulle leda till att in

Skapad: 2021-10-11 Statistik

Stoppa nedläggningen av 565/565X

Sen mitten av 2000-talet har buss 565 varit en populär busslinje för många invånare i Upplands Väsby. Ett snabbt och smidigt sätt att ta sig inom Upplands Väsby till tex skola och jobb men även till tex Karolinska samt Stockholm City. (i början av sin livstid kördes den av charterbussar vilket var rätt intressant då barnvagnar inte kunde använda sig av denna linje.) Systerlinjen 565X som kom några år efter 565 går mellan Cityterminalen och Johanneslund (Sörab) för att invånare söderut snabbt ska

Skapad: 2021-10-09 Statistik

Låt Rahma stanna!

Hur kan ett barn som är fött i Sverige behöva utvisas till ett land där hon aldrig har varit? Rahma pratar flytande svenska och har samma kunskaper som en "svensk elev" i årskurs 3. Rahma föddes i Sverige för 9 år sedan och har gått i svensk skola enda sedan dess och har hela sitt liv här.  Rahmas mamma arbetar hårt och har alltid stöttat henne under uppväxten.  Vi tycker att det är fel att några som sköter sig så bra i samhället, inte ska få stanna kvar här. Sverige är deras hem, låt det förbli

Skapad: 2021-10-08 Statistik