Brändö bibliotek skall bevaras!

Vi vill bevara biblioteksverksamheten i Brändö!

Biblioteket är mycket viktigt för oss alla! Vi barnfamiljer, daghemsbarn, skolelever, studerande, invandrare, äldre människor känner oss välkomna dit för att låna, läsa, studera, lära oss nya saker, använda datorer, träffa bekanta och vänner. 

 

 


Rauni Raukola / Palosaaren asukasyhdistys ry / Brändö stadsdelsförening rf    Kontakta namninsamlingens skapare