Bevara storgårdslandskapet i Mölletorp - kulturarv och åkermark


Namninsamlingen är öppen till och med den 31 juli 2020.

 

Mölletorps byalag bildades 2002 av boende i och kring området Mölletorp, vilka var intresserade av att värna det unika storgårdslandskapet som breder ut sig norr om centrala Lyckeby i Karlskrona kommun. Landskapet med sina stora gårdar växte fram under 1700- och 1800-talet då högre officerare och handelsmän skapade dessa. För framväxten av Carlscrona, örlogsflottans stad, har de varit nödvändiga då de har försörjt staden med basvaror, såsom virke och föda av olika slag.

Det är med stor förundran Mölletorps byalag och hembygdsföreningen Lyckeby Gille tagit del av Karlskrona kommuns planer på bostadsbebyggelse på jordbruksmark i Mölletorp. Det finns planer på en villabebyggelse samt tre-och fyravåningshus, att byggas på de åkrar som utgör ytan mellan mangårdsbyggnaderna. Den ännu brukade marken och de stora gårdarna utgör tillsammans en kulturhistorisk plats, en långt ifrån vanlig syn och företeelse.

Redan 1992 motsatte sig både Mölletorpsbor och dåvarande länsantikvarie Leifh Stenholm att man skulle bygga på fälten. Varför bryr sig inte kommunen när motståndet redan 1992 var starkt och det har ökat väsentligt med tiden?!

Från början utgjordes det kulturhistoriska landskapet även av jordbruksmarken mellan Afvelsgärde gård och Spandelstorps gård, väster om aktuell mark, som kommunen bebyggde med villor under 1970-talet.

Att värdera en eventuell efterfrågan på villor högre än att bevara fungerande jordbruksmark och kulturmiljöer, så som Karlskrona kommun gör, är oansvarigt gentemot alla generationer. Med det sagt menar vi inte att det inte ska byggas bostäder men det ska göras på rätt plats. Mölletorps byalag frågar sig om det är den vägen vi ska gå, att fortsätta bebygga jordbruksmark, som dessutom ingår i ett speciellt kulturarv, när vårt lands invånarantal ökar och frågan om självförsörjning av olika anledningar blir allt mer aktuell. En dag kanske vi behöver just de där hektaren som kommunen och andra intressenter nu vill bebygga. Att göra om ett villaområde till fungerande jordbruksmark blir svårt. Det riktigt allvarliga är att mycket av den jordbruksmark som man bygger vägar, bostäder eller köplador på här i Sverige är bland den allra bästa i världen. Det finns naturligtvis mycket åkermark i Sverige, men just det här området i Mölletorp utgör tillsammans med gårdarna runtomkring ett alldeles speciellt område, som inte går att återfå när det väl är bebyggt.

Det finns dessutom opraktiska förutsättningar för att bygga på denna åkermark då den till viss del är tillfälligt vattensjuk och vid hårt regn samlas vatten. Dessutom ligger Karlskronas enda reservvattentäkt alldeles i närheten, Lyckeby källa. När villorna på åkermarken intill byggdes på 1970-talet fick man dränera marken kraftigt och vattenståndet i källan sjönk.

Det gemensamma kulturarvet, från tiden före 2000-talet, tenderar att minska istället för att bevaras och underhållas. Det går alltid att utveckla parallellt med att bevara, om man bestämmer sig för det. Byalaget anser att vår tid måste ha råd - och insikt - att kunna bevara detta unika område. Man kommer annars att för kommande generationer bryta det historiska sambandet. Det finns alltså två viktiga anledningar till att inte bebygga jordbruksmarken i Mölletorp.

Har du inte besökt Mölletorp är det dags nu! Följ vandringsleden mellan gårdarna, från Augerums gård till Afvelsgärde gård. Sitt ner vid rastplatsen mellan Hässlegården (gården, inte villaområdet) och Spandelstorps gård och njut av utsikten över odlingslandskapet. Det är också trevligt att köra, cykla eller promenera, för den som orkar det, från Lösens kyrka till Lyckeby via Augerum - landskapet och de byggda miljöerna utgör en fantastisk enhet, värd att bevara för framtiden! Det är så vackert och förhållandevis orört!

Det finns en karta över vandringsleden.

http://b2.boka-blekinge.se/sv/se-gora/a680438/vandring-g%C3%A5rdsvandring-i-kulturhistorisk-milj%C3%B6/detaljer?filter=c%3D22032Kommunfullmäktige fattade den 15 juni 2020 beslut om att ge grönt ljus för byggplanerna, trots protester från allmänheten liksom Blekinge museum och Lantbrukarnas Riksförbund. Miljöpartiet var de enda som röstade nej. Ärendet går nu vidare till Mark- och miljödomstolen. Byalaget liksom fem andra har skickat in överklagan.


Skriv under denna namninsamling om du vill visa beslutsfattarna i Karlskrona kommun att du inte stödjer denna plan utan att du anser att de finns realistiska alternativ som framtida generationer kommer att tacka kommunen för att de väljer istället.

 

Se nedan för mer information och bilder, besök gärna Mölletorps byalags sida på Facebook.

https://www.facebook.com/molletorpsbyalag/

 

Se också nedanstående länkar.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/de-vill-stoppa-bostadsbygget-i-molletorp?

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/karlskrona-forsvarar-byggplanen-vi-har-ett-stort-behov-av-bostader?

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/har-ar-de-olika-sidorna-i-byggstriden?


https://nxt.blt.se/karlskrona/ett-steg-till-for-bostadsplanerna-i-molletorp/


Carolina Moberg (Mölletorps byalag)    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Carolina Moberg (Mölletorps byalag) lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...