Bevara Karl Staaffs park

Rädda Karl Staaffs park med din underskrift!

Stockhom behöver sina parker! Kom med i den växande grupp stockholmare och parkvänner som vänder sig mot planerna på att bebygga Karl Staaffs park, den spetsiga triangelmarken där Regeringsgatan och Birger Jarlsgatan strålar samman. Parken har förutom en byst av en av den svenska demokratins största gestalter fin grönska i form av körsbärsträd, stora lindar, buskar och blomsterrabatter.

Parken är ett välbehövligt grönt markområde mitt i centrala Stockholm som passeras av tusentals fotgängare och cyklister varje dag. Den öppning, rymd och luftighet i stadsrummet som parken skapar är ovärderlig för oss alla. Staden behöver de andningshål som finns kvar i den tätnande trafiken. Att hugga ner träd och exploatera parker i Stockholms innerstad är en olycklig byggambition.Vi behöver värna om Stockholms innerstad och inte upprepa misstag från det förflutna.


Ta klivet in i den växande grupp stockholmare som vill värna om stadsmiljön och motverka generell förtätning av Stockholms innerstad, och i synnerhet motverka byggnation på Stockholms parkmark. Vi vill ta fasta på borgarrådet Sten Nordins uttalande i Dagens Nyheter den 15 jan 2014 där han sa: "Vi bygger inte i parker!". Vi läser detta uttalande som ett politiskt löfte.


Stockholm stad är nu i färd med att sälja Karl Staaffs park till ett privat byggföretag. Parken ligger i ett av stadens mest intensiva trafikstråk, där inte mindre än fem gator möts - Birger Jarlsgatan, Regeringsgatan, Tegnérgatan, Runebergsgatan och Eriksbergsgatan - endast 700 meter från Stureplan. Att exploatera detta område kan jämföras med att bebygga Jarlaplan, Eriksbergsplan, marken nedanför Kungliga Biblioteket eller själva Stureplan! Den fria rymd som finns tack vare parken och dess stora trottoarytor behövs som balans mot trafikflödena och stadsbebyggelsen.

Stockholms parker ska utvecklas - inte avvecklas!

Ge din röst för att rädda en grön lunga från att bli en stenlunga!

Hjälp oss sprida informationen!  

Hitta oss på facebook: Bevara Karl Staaffs park

Vi ingår i www.stockholmskyline.se.


Föreningen Stockholms Framtid - Bevara Karl Staaffs Park 2014    Kontakta namninsamlingens skapare