Bevara Biblioteket för socialt arbete

Universitetsförvaltningen har lämnat in förslag till institutionen om att avveckla Biblioteket för socialt arbete för att frigöra resurser. Detta trots att biblioteket för socialt arbete stod för nästan nästan 100 000 besök under 2015 och var det näst mest besökta biblioteket och hade näst flest utlån under hela året. Det är inte klart hur en flytt skulle påverka möjlighet att låna kurslitteraturen.
Beslutet om bibliotekets avvecklande har inte tagits än och därmed har studentkåren startat denna namninsamling för att uppmana universitetsförvaltningen att inte stänga ner biblioteket för socialt arbete under tiden vår institution befinner sig vid Sveaplan.