Behåll Hästberg!

Snart ska det fattas ett beslut kring de nya budgetåtgärderna som kommer genomföras i Landstinget Dalarna och i sparplanen finns det som förslag att lägga ner Hästbergs specialpedagogiska förskola i Falun, en verksamhet för barn med flerfunktionsnedsättningar i åldrarna 0-7 år. Till Hästberg kommer det barn som inte kan vistas på "vanliga" förskolor då de bl.a. behöver specialhjälpmedel, anpassade lokaler, utbildad personal från flera yrkeskategorier för att kunna utvecklas på sina villkor, något som inte kan erbjudas dem på övriga förskolor i länet. Många av de barn som kommer till Hästberg är infektionskänsliga vilket gör att vanliga förskolemiljöer där infektionsrisken bedöms som högre utgör en risk för ohälsa. Hästberg fyller alltså en viktig funktion för Falu kommun och Dalarnas län då de kan erbjuda specialpedagogik och habilitering för barn med svåra funktionsnedsättningar som under lek får utvecklas och lära precis som andra barn.

Det huvudsakliga skälet till nedläggningen uppges vara ett ej tillräckligt stort behov utav en förskola med Hästbergs kvaliteter, något som är baserat på felaktiga grunder angående hur många barn som är tilltänkta att börja på Hästberg till hösten. Det är inte som uppräknat två barn det handlar om utan sex stycken med ett sjunde som visat sitt intresse. Hästberg kan ta in lika många barn som de har i nuläget (dvs tio) och går inte att jämföra med en vanlig förskola då det på Hästberg till exempel krävs minst en vuxen per barn.

År 2005 stod Hästberg också under hot om nedläggning. Den gången kunde planerna stoppas och vår önskan med den här namninsamlingen är att Hästberg även denna gång får fortsätta sitt arbete med att ge barn med funktionsnedsättningar möjligheten att kunna utvecklas efter sina egna unika förutsättningar. Vi kräver därför att de sittande i nuvarande Landstingsfullmäktige i Dalarna understryker detta genom att slopa förslaget att lägga ner Hästberg och i stället låter Hästberg få statuera ett gott exempel och på så vis även bli ett föredöme för de kommuner som inte bedriver liknande verksamhet!

 

Med vänlig hälsning,

Josefine Forsberg


Josefine Forsberg    Kontakta namninsamlingens skapare