Behåll Estetprogrammet i Arvika!

Arvika är en av de sex städer i Sverige där en musikhögskola utbildar musiklärare. Alltså, en mycket unik stad. Nu talas det om att kommunpolitikerna i Arvika vill lägga ner det estetiska programmet i samma stad, alltså strypa ett av de största tillflödena till musikhögskolan Ingesund, samt begränsa praktik-möjligheterna för studenterna på Ingesund kraftigt. Utöver det så kommer också "kulturstaden "Arvika" känna av en kraftig nedgång i kulturyttringar, då eleverna som skulle ha gått estetprogrammet i hemstaden tar sin kreativitet och påhittighet till något annat gymnasium, någon annanstans.

 

Vi tycker att det här inte är den mest genomtänkta idén det här decenniet. Skriv under, om du vill höja rösten för att bevara Arvikas estetprogram och värna om de mångsidiga kulturyttringarna i Arvika och Värmland.