Bättre väghållning på väg 786, Prästmon (Hammar-Sollefteå)

Väg 786

Väg 786 mellan korsningen i Hammar och Prästmon i Kramfors Kommun, Västernorrlands län lämnas vinter efter vinter i det närmaste åt sitt öde.
Vägen trafikeras flitigt av personal, elever och gäster på Hola Folkhögskola, resenärer till och från Västeraspby tågstation och Höga Kusten Airport, deltidsbrandmän under utryckning (deltidsbrandkåren i Nyland har flygplatsen som bas och ska ta sig dit för att hämta utryckningsfordon och sedan köra samma väg tillbaka under utryckning), skolbarn i skolskjutsar, boende som arbetspendlar samt övriga bilister. Om vintrarna tvingas dessa färdas med livet som insats på en spårig, moddig och isig väg.

Vägen är idag klassad till nivå 5, vilket gör att alltför mycket trafik hinner packa samman nyfallen snö, innan plogning behöver vara utförd. Plogbilen lyckas därför inte få undan tillräckligt mycket snö, så hjulspåren blir djupare och djupare för varje gång det snöar. Ett annat problem är att väg 333, från vilken 786 ansluter, har saltats. Salt från bildäcken på bilar som kommit från väg 333 har tinat bort snö och is i det packade snölagret på väg 786, vilket har gjort spåren i början av vägen extra djupa. Även på den övriga vägsträckan är hjulspåren djupa och isiga och ofta finns det enbart tre spår vilket gör att varje möte blir ett stort riskmoment. Att ta sig upp ur spåren är i det närmaste omöjligt och risken att frontalkrocka med mötande bilister eller kastas av vägen vid försök att ta sig ur dem är stor.

Vi är djupt oroade över att en sådan viktig och trafikerad väg sköts på detta sätt. Varje dag utan en trafikolycka med dödlig utgång måste ses som en turdag. 

Vi anser det vara fullständigt orimligt att vägen är i klass 5, dvs lägsta möjliga, främst med tanke på att vägen är utryckningsväg för deltidsbrandkåren, samt att flygplatsen och Västeraspby tågstation nås via vägen. Dessutom färdas dagligen personal och konferensgäster till och från Hola folkhögskola.

VI KRÄVER ATT:

 

* Trafikverket klassar upp vägen till klass 3

 

* Vägen omedelbart ställs i ordning och underhålls på en godtagbar nivå i fortsättningen.

Samhällsföreningen TOR i Prästmon.


Mattias Tjernström, Samhällsföreningen TOR i Prästmon    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Mattias Tjernström, Samhällsföreningen TOR i Prästmon överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook