Bättre busstrafik i Utby

Vi boende i Utby protesterar mot planerade försämringar på busslinje 58 och kräver dessutom tätare turer på en buss som alltid är överfull redan när den kommer från Bergsjön.

Så länge vi kan minnas har Utby varit stället som Västtrafik glömde. Överfulla bussar där varken gravida eller gamla får sittplats, barnvagnar inte får plats och som oftare är försenade eller inställda än att de kommer enligt tidtabell. Att den dessutom ofta bara trafikeras en gång i halvtimmen gör det ännu värre. 58:an är Göteborgs sjunde passagerartäta buss, och de som kommer på 1-4 plats är stombusslinjer. Dessutom görs nu nybyggen mellan Utby och Kviberg och gigantprojektet Änglagården byggs i Kviberg vilket kommer dra ännu mer folk till området som kommer ha behov av att resa med buss. För de allra flesta i Utby är bussarna 58 och (i vissa fall) 519 de enda sättet man kan ta sig någonstans. Nu har vi tagit del av ytterligare förändringar som kommer att försämra villkoren ännu mer. Att 58:an inte kommer gå längre än till Nordstan eller NET innebär att de flesta måste byta innan centrum vilket förlänger resetiden drastiskt. Dessutom ökar sårbarheten för att missa bussen (som går så sällan) i Svingeln eller vid Bellevue när vi tvingas göra ett extra byte. Vi får inget svar på varför indragningen sker just här. Bristande underlag kan knappast vara anledningen.

Vi accepterar inte fler försämringar gällande lokaltrafiken i Utby och kräver istället tätare turer och att beslutet om förkortningen av linjen tänks över en gång till.

Om ni vill få fler att ställa bilen och ta lokaltrafiken så krävs det satsningar snarare än indragningar. Boende i Utby (ca 5000 hushåll varav många flerbarnshushåll)