Barnen och Brommaflyget

Barnen och Brommaflyget
Var är barnhälsoperspektivet?
 Vem tar ansvar för ”Barnen i Bullermattan”?

Ett förslag till ny förordning om trafikbuller (S2014/5195/PBB) som innebär att riktvärden om maxnivåer för flygbuller från flygplatser inom Stockholms kommun tas bort hotar att klubbas igenom av regeringen i början av 2015.

Den nya förordningen skulle bland annat innebära att Brommaflyget kan utöka verksamheten från 20 000 till 80 000 starter och landningar med bullriga och tyngre flygplan. Förslaget innebär också att man kan bygga bostäder på tidigare omöjliga platser. Redan nu överskrids rekommendationerna om antal överflygningar och maximala bullerdoser.  

Ingen hänsyn tas idag till hur detta påverkar barnen som bor och lever under Brommaflygets bullermatta med avseende på hälsa och lärande i förskola, skola och fritids. Idag befinner sig minst 8000 barn i 45 förskolor, 12 grundskolor och tre gymnasieskolor under den av Swedavia uppmätta bullermattan. Buller är en allvarlig riskfaktor för barn under utveckling och förslaget om slopade bullergränser går helt emot etablerad forskning. Förslaget innebär därför allvarliga försämringar av livsmiljön för boende och barn i stora delar av Stockholm.

 

Barnen och Brommaflyget kräver att:

1. Expansionen av verksamheten på Bromma flygplats enligt nu gällande plan avbryts omedelbart. 

2. Riskbedömningar och konsekvensanalyser ur ett barnhälso- och lärandeperspektiv skall göras i samband med att ny bullerförordning om flygbuller tas fram.

3. Inga undantag vad gäller flygbuller skall göras för Stockholm i ny bullerförordning.

4. FNs barnkonvention, miljöbalken och arbetsmiljölagen skall följas.

5. Faktiska mätningar av flygbuller, inklusive maxvärden, skall utföras på plats inomhus och utomhus på förskola, skola och fritids samt i boendemiljöer. Höga och störande bullernivåer ur ett barnhälso- och lärandeperspektiv skall redovisas och hanteras.

6. Bullermätningar skall utföras av oberoende part.   

7. Aktuell forskning om barns större känslighet skall beaktas i alla lagar, regler och föreskrifter.

8. Sveriges regering skall invänta WHO:s nya rekommendationer om riktvärden för miljöbuller, innan beslut om ny trafikbullerförordning tas.

 

Läs mer på:

Gilla oss på Facebook "Barnen i Bullermattan": www.facebook.com/barnenochbrommaflyget

Barnen och Brommaflyget: barnenochbrommaflyget.wordpress.com

Barnverket:  www.barnverket.nu

Skriv på!
 OBS! Kom ihåg att du måste bekräfta din underskrift för att den ska vara giltig genom att klicka på den länk du får i bekräftelsemailet.


Barnen i Bullermattan    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Barnen i Bullermattan lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )