Avskaffa niokommanoll nu - det handlar om Försäkringskassans fyrkantiga kvantitetsmål

Försäkringskassan pressas till att avslå sjukpenning
För att hindra skenande kostnader för sjukpenningen införde regeringen 2015 målet att Försäkringskassan inte skulle betala ut mer än nio dagar i snitt per person och år. 9,0-målet har lett till att svårt sjuka personer blir utförsäkrade och hamnar mellan stolarna (oftast mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen). Arbetsförmedlingen vill inte ha med dem att göra då de normalt inte kan utföra arbete. Flera tvingas därför att vända sig till socialtjänsten. Många orkar inte utan får ekonomisk hjälp av anhöriga och vänner. En del orkar inte att leva vidare överhuvudtaget... Men statistiken avseende antal sjukdagar ser bättre ut!

Under de senaste åren har media uppmärksammat problemet, där vi alla kunnat ta del av mängder av personliga berättelser och det framstår som helt orimligt av Försäkringskassan att avslå ersättning. Nu protesterar även läkare då tidsåtgången att utfärda läkarintyg leder till medicinsk fara eftersom Försäkringskassans krav på läkarintyg är mycket högt ställda och är avgörande för om en svårt sjuk person överhuvudtaget ska få ersättning eller inte. Det gör att den lilla tid läkaren har tillsammans med patienten tvingas ha mer fokus på intygsskrivande än förbättrande, medicinska åtgärder. Även i de fall läkare utfärdar läkarintyg som bekräftar att den försäkrade inte kan arbeta så kan Försäkringskassans tjänstemän besluta om avslag på grundval av vad Försäkringskassans medicinska rådgivare (FMR) gör för tolkning enbart av att ta del av inkomna handlingar, utan att träffa den försäkrade.

– Det krävs ett rejält omtag när det gäller läkarintygen. Vi måste få igång en dialog med Försäkringskassan, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

- Istället för att hjälpa patienter skriver jag sjukintyg, säger läkaren Johan Månflod i ett videoklipp som setts av närmare 3 miljoner besökare.

9,0 har blivit ett signalord för avslagsstatistik!

Skriv under för att påverka politiker att ta bort 9.0-målet nu!
I god tid innan valet kommer Demonstration mot Försäkringskassan skicka resultatet av denna namninsamling till samtliga riksdagspartier.  

#avskaffaniokommanollnu