Avkriminalisera | Legalisera Cannabis för Forskning & Medicin.

Jag ber dig att hjälpa mig att hjälpa andra, så om du håller med och skriver under, dela mycket gärna, för utan spridning sker ingen förändring. <3

DISCLAIMER! Det här är ett första utdrag som är under uppdatering medan röstantalet ökar, mer information behöver adderas och texten nedan är under konstant redigering. (UPPDATERING: Jag tror att det är klart för att brukas på heltid, det kan komma att adderas mer allt eftersom.)
***********

top2.pngVARFÖR I HELA FRIDEN?! Skulle vi inte vilja göra det? 
Reglementet kring Cannabis här i Sverige har mestadels baserats på propaganda organ med  byråkratiskt framställda fördomar och kulturellt fördömande till fördel av att föra ett krig mot droger och sina egna medborgare, med Cannabis (som även är känt som Marijuana) i centrum för en lögn som var skapad för att binda påhittade problem och rättfärdiga ett beteende mot en viss del utav populationen med en rasistisk agenda. Detta är inte Sverige, men Sverige tog efter utav den propaganda som spreds från denna nation, likt många andra länder, nu börjar många världen över ställa frågor som innan aldrig ställdes och nytt tänkande kring Cannabis och andra klassifcerade droger som har blivit del i debatter angående dess värde inom medicin och dagligbruk.  
 
Det är på tiden att de här frågorna tas upp, då Cannabis har ett högt värde inom sjukvård och psykiatri precis som ett fåtal andra som DMT och LSD som det forskas i runt läkandet utav posttraumatisk stress, trauma och depression men dessa är inte inkluderade i den här petitionen.
  Den här petitionen skapades främst utifrån en hunger från min sida, där sanning ska vara en del utav samhället och jag är själv trött på att fördomar format och fortsätter skapa ett rädslesystem byggt på en ignorant allmänbildning. Jag känner inte att det är rätt att en liten minoritet som troget propagerar ignorans, vägrar lyssna till rationalitet eller forskning och total vägrar se till vad folket vill ha, är i stånd att vara en rättvis och respektfull grupp av människor.

Vi är alla individer som är kapabla att ta mogna beslut själva och demokrati ska stå för frihet. När man väljer att hålla nikotin och socker baserade produkter lagligt som gång på gång bevisat sig vara extremt farliga i högre doser så sitter man fortfarande och propagerar att Cannabis är en av världens farligaste droger, trotts att det gång på gång bevisat att den inte är dödlig, Cannabis har inte skapat något som statistiskt kan stödja de beslut som har tagits.
  Jag själv brukar inte nikotin. Alkohol är också extremt sällan numera, samt att jag försöker hålla mitt intag utav raffinerat socker till det minimala, jag som har haft min beskörda erfarenhet utav alkohol och vissa utav de problem som kan uppstå vid intag av den här lagliga substansen och jag menar på att den borde ha tagits upp för länge sedan som ett hot mot allmänheten då den frambringar dåligt beteende, sjukdomar, olyckor med dödlig utgång, våldtäkter, osv osv. Det borde inte vara olagligt och går det inte få det olagligt så borde åldern höjas till vad jag tycker mellan 21-25, för att de flesta som jag träffat på, tar inte sina mognaste och bästa beslut förrens de är runt i den åldern.

Så vad händer, vad vill Sveriges generationer? 
Personligen så känner jag att det behövs städas upp. Cannabisplantan och alla dess former behöver avkriminaliseras, hur kan man mena på att alkohol som faktiskt utgör ett hot i samhället ska vara lagligt, men en växt som ännu inte lyckats döda någon pga överdosering ska hanteras som en utav världens farligaste drog. Det behövs riktig forskning, en som går på djupet och blir betrodd utav allmänheten och hela Världen och framförallt kan ge oss konkreta positiva och negativa effekter som senare kan bli en del utav allmänbildningen med full fakta bakgrund. Det är dags att slå hål på rädslans myter som fötts ur rasistisk propaganda från en kontinent som velat fängsla halva sin befolkning. Det går inte att leva i det förgångna, men det går att lära sig utav det.

                               



VARFÖR SKAPADES PETITIONEN?
Här är punkterna och varför.

 • Avkriminalisering utav Cannabis.
  Individer som brukar en substans som Cannabis, borde inte ses som brottslingar. De borde inte straffas för att de använder sig utav en substans som är gljädehöjande, man ska inte straffas för att man vill må bra. De lagar som är nu bör ses över, ur en människosynvinkel och inte ur en fördomsgrund som det är baserat på nu. Avkriminalisering skapar trygghet. 

 • Legalisering utav Cannabis för Forskning.
  Cannabis bör inte kategoriseras bland de mest dödliga och beroendeframkallande substanserna som existerar speciellt inte utan belägg. Så att gå igenom den forskning som redan är gjord borde vara en prioritering för att kunna göra rätt och utöka den kända forskningen genom Svenska forskningsorgan då vi anses vara väldigt framstående i forskning inom olika ämnen bland större delen utav världen.

 • Legalisering utav Cannabis för Medicinskt bruk.
  Det finns oerhört mycket stödjande belägg för att kunna legalisera Cannabis i olika former för att korta ned sjukvårdsköerna, oavsett hur det ser ut för de konservativa generationerna så bör de medicinska institutionerna i Sverige ta del utav det som finns att tillhandahålla och Cannabis borde bli en del utav vårt dagliga medel för att delvis eller helt bota sjukdomar eller ta bort symptom för att lindra medborgares sjukdomstillstånd.

 • Legalisering utav Cannabis för Rekreation.
  Cannabis borde tillhöra varje individs val att inta, precis som nikotin och alkohol. Det borde inte vara en minoritet som utifrån sina egna eller icke erfarenheter bestämmer om denna substans kan eller inte kan användas, framförallt inte när det i dagsläget är en så stor del utav befolkningen som brukar eller under någon tid i sitt liv har provat på Cannabis utan skadlig utgång. Utifall en lagändring i avkriminalisering och full legalisering så kommer samhället att förändras och det berättar jag om i nästa segment.

 • Framtidsbilden.
  Vid full legalisering, så är det inte längre kriminaliteten som styr åtkomsten, speciellt inte om man väljer att tänka annorlunda. Om priserna från staten hålls lägre än vad gatupriserna ligger på, så kommer den icke sanktionerade försäljningen att minska då det inte går att tjäna pengar på det, det luckerativa med Cannabis stannar då upp och det resulterar i mindre brotts statistik där endast Cannabis centrerade försäljare är inblandade. I Sverige förekommer inte endast försäljning utav importerad Cannabis utan även egen odlad sådan. Vid legalisering så kommer dessa inte heller tjäna ett syfte och måste därmed stanna upp sina produktioner i och med att kostnaderna blir mer än inkomsterna. De kommer då bara kunna ta två val, börja med något tyngre eller helt enkelt lägga ned helt. Därmed mindre brottsstatistik.

 • En hel legalisering skapar arbeten!
  Arbeten som också driver in mer skatteintäkter som kan fördelas på t.ex brottsbekämpning och samtidigt så blir det mer tid över till riktigt polisarbete. 
  Vad händer med alla odlare och försäljare? De flesta utav dem bär på värdefull information som gör att myndigheter kan vara konkurrenskraftigt, om de anställs så blir det lättare att hålla koll på dem, odlare kan jobba på sanktionerade plantage och försäljarna kan bli insturktörer istället för att kosta skattepengar.
  Det blir i sådana fall att de tillför till samhället. Långsiktigt bör tänkandet vara och med fördelar i centrum, som att de svenska myndigheterna vid en full legalisering kan styra över åldersgränser, och mängden Cannabis som är i samhället.

 

HÄR NEDAN FÖLJER PÅSTÅENDEN OCH INFORMATION SOM JAG FÅTT TA DEL UTAV. FRÄMST FÖR ATT VÄLDIGT AKTIVT ARBETANDE INDIVIDER INOM ÄMNET DELAT MED SIG UTAV DEN MEST KORREKTA ANSAMLINGEN INFORMATION SOM KUNNAT ÅSTADKOMMAS FÖR TILLFÄLLET. 

Vi är alla levande varelser på denna planet som har ett ryggradssystem i sin kropp även har ett eget "endocannabinoid system i sina kroppar, Och cannabinoider botar inga sjukdomar. cannabinoider är ett näringspreparat för vårt endocannabinoida system.

 
Det är därför vi har så stor nytta av cannabis, för vi stimulerar bara vårt eget endocannabinoida system med cannabinoider som är samma sak som signalsubstanser som binder sig vid receptorer på samma sätt som en nyckel i låset.
 
Cannabis tillhör oss genom vårt egna "endocannabinoida system" (och inte läkemedelsbolagen) som vi har i våra egna kroppar sedan tidernas begynnelse. alla varelser på denna planet som har en ryggrad har även ett eget endocannbinoidsystem i deras kroppar så vi är inte unika på något sätt, kortfattat så betyder endo kroppsegen.
 
Alla våra fyrfotade vänner har det och alla andra landlevande dägggdjur. och alla fiskar och fåglar. vi har alla en eget cannabinoidsystem, Det tillhör evolutionen helt enkelt för under årmiljonernas lopp så har vi alla varelse formats tillsammans med cannabisplantan till en homogen enhet
 
Cannabinoider reglerar intracellulär kommunikation, skyddar, modulerar och samordnar homeostas i våra kroppssystem som centrala nervsystemet, hjärt- och kärlsystemet, immunsystemet, endokrina systemet, respiratoriska systemet, reproduktiva systemet, muskuloskeletala systemet etc. samt har stor inverkan på hälsa och sjukdomar.
 
Vid tillförsel av cannabinoider så bygger vi samtidigt upp vårt eget immunförsvar när vi samtidigt tillför vårt endocannanbinoida system mer ammunition att bekämpa sjukomarna bättre, Cannabinoider är nånting lika naturligt som maten vi äter dagligen, för vissa ämnen som vi äter omvandlas då till endocannabinoider = kroppsegna cannabinoider
 
Cannabinoiderna i cannabis - cannabidiol (CBD) och tetrahydrocannabinol (THC) - interagerar med din kropp genom naturligt förekommande cannabinoidreceptorer inbäddade i cellmembran i hela kroppen. Faktum är att forskare nu anser att endokannabinoidsystemet utgör det mest utbredda receptorsystemet i din kropp.
 
Det finns cannabinoidreceptorer i din hjärna, lungor, lever, njurar, immunsystem och mer, och både terapeutiska och psykoaktiva egenskaper hos cannabis uppträder när en cannabinoid aktiverar en cannabinoidreceptor. Din kropp gör faktiskt egna cannabinoider, som liknar dem som finns i cannabis, om än i mycket mindre kvantiteter än dom som kommer från växten.
 
Det faktum att din kropp är fylld med cannabinoid receptorer, vilket är nyckeln till så många biologiska funktioner, är därför att det finns en sådan enorm medicinsk potential för cannabis. "
   - Stefan Johansson




top1.png

SÅ VAD HÄNDER? Hur ställer sig Sverige till andras förändring?
Hur står det till med intellektet på våra Svenska problemlösare när länder som Tyskland och Danmark går före i ett beslut om att använda Cannabis som medicin, jag har hela min uppväxt fått höra att Sverge är moraleliten som brukar visa hur resterande av världen ska bete sig. Inte trodde jag att Norge skulle vara smartare än Sverige i tankarna om att helt avkriminalisera dagligbruk i mindre mängder, för att det är ett missbruk och att straffa ett missbruk kommer inte leda till annat än återfall. Sveriges regerande makter straffar istället de som är sjuka, VILL NI INTE KAPA NED PÅ KÖERNA?! Vill ni inte att inovation skapas utifrån en legalisering? Det finns så mycket mer man kan göra utav cannabis än att röka och äta den. 



CANNABIS HJÄLPER MOT DIVERSE SYMPTOM INOM EN MÄNGD OLIKA SJUKDOMAR.
Det finns studier och fakta som anser att sjukdomar botas helt, delvis eller lindras med hjälp av Cannabis, en del av dessa är Cancer, MS, Parkinson's, Epilepsi,  ADHD* med mera. Det är dags med mer skolning. 


 


(*Många med ADHD diagnosen är enligt lag kriminella idag, för att de självmedicinerar sig med cannabis för att de blir mer fokuserade, jag har varit en utav dem, för att jag inte ville ha substitutet som är en form utav syntetisk AMFETAMIN. Medicin som skrivits ut blir ofta istället missbrukat på grund utav sina andra effekter som de har, men de är lagliga och Amfetamin har ju aldrig dödat någon....... Amfetamin: http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=2714  )

Vad kan man använda plantan till utöver förtäring?
 
Plantans fibrer kan användas till skapandet utav papper, tyger, plast, byggmaterial och extremt mycket mer. Idag är industrihampa(dvs Cannabis utan THC.) lagligt att odla med certifiering, men inovation i användandet utav industrihampa har inte direkt tagit jättekliv in i framtiden, för att det har inte framförs som ett miljövänligare alternativ till majoriteten utav medborgarna. Det borde uppmärksammas mycket mer, precis som 'foamcrete'.

WARNING! Viktigt att veta angående HÖGT användande utav Cannabis!
Här är de varningar som är kända, så det är upp till var och en som tar del i petitionen att faktiskt läsa på om både för och nackdelar! 
 Det är känt och vetenskapligt bevisat att hjärnans utveckling kan skadas vid högre konsumption, inte ett bloss i veckan, inte två bloss i månaden utan en hög konsumption som innebär dagligt bruk i högre doser. Här är den vetenskapliga sudien.
http://journals.lww.com/theneurologist/Abstract/2004/01000/Cannabis_Use_and_Cerebrovascular_Disease.5.aspx
 

Utifrån den studien så vet man inte hur mycket THC de använde på djuren heller, därför står jag fortfarande vid mig att det bör vara Svensk riktig NEUTRAL forskning på cannabis. Den här forskningen  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X10001860  
säger att de med anlag för schizofreni kan ha högre risk att utlösa det pga ökad konsumerande och CB1 receptorerna är kopplade till sjukdomen. Sen har vi även den här  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J069v19n01_01#.Ugll81MmzUV  
Det finns fler studier, men jag har inte tagit del utav lika många som talar emot som för, eftersom att de inte är speciellt många åt något håll.

                                       

MIN TEORI angånde videons innehåll här och forskarstudier som jag lite lätt tittat på.
Jag utgår helt ifrån EGNA ERFARENHETER. 
Där tid sägs stanna upp, eller sakta ned enligt användaren och det som forskare menar på är det som förutsätter cannabisens möjlighet till att orsaka 'hjärnskador' där man blir trögtänkt, anses utav mig helt och hållet som en fel uppfattning utav situationen.

Här ska jag visa varför.
Jag har en hjärna med skapligt aktivt tänkande dvs hyperaktiv hjärna, just nu så känns det som att jag har feber, pga värmeutveckligen utav mina täta synapser, vissa anser mig som bipolär, jag kan genom den här bilden också förstå likheterna mellan aktivt tänkande och disonant tänkande.

En utmattad hjärna går från vad jag förstått det över till en mindre aktivt arbetande hjärna och kan liknas med aktiviteten från en hjärna som uppvisar PTSD eller Depression. Jag är inte inläst/beläst i ämnet, men om en individ med högt arbetsam hjärna som mig, (som har diagnosen ADHD, Asperger och antagligen kommer bli diagnostiserad med Bipolaritet typ jag vet inte än.) skulle ha en fördel utav cannabis då den sänker aktiviteten i hela kroppen därmed blir man lugnare och allt slutar kännas som att det går i ultra rapid.

Jag är ganska så trött på att inte kunna sluta tänka, hjärnan orkar inte vara i fullt mottagande hela tiden, något som hjälper bra är meditation, cannabis lugnar kroppen såpass mycket att det blir extremt lätt att fokusera längre stunder än enbart på egen tvångsvilja. En hjärna kan inte utan avbrott vara hur aktiv som helst, så när den inte orkar längre pga brist på stop i uttryck utifrån så kollapsar den utav överarbete, därför är sömn extremt viktigt dock så har vi inte lika högt behov utav sömn när hjärnan är så aktiv, för att den arbetar fortare än mängden 'data' som går in. När den kraschar så fortsätter man undermedvetet ta in alla de sakerna, men hjärnan orkar inte arbeta och det blir en utmattning, man börjar bli negativt inställd för att man vet att man klarat av mer och det kallas för depression, det stadiet håller sig så länge som det tar individen som upplever det att förändra situationen, det vill säga genom vila och jag sover runt ett till ett och ett halvt dygn efter två dagars aktivitet, om jag inte gör det så kan jag inte hålla uppe med aktiviteten. 

Här nedan har jag delat med en blid, som visuellt visar det jag pratar på.  
10414914_10206935963090380_4013039083756904114_n.jpg
Tänk dig själv att ha den den bipolära hjärnan och sen pga överaktivitet gå över till den underaktiva depressionshjärnan, det som är skillnad på adhd och bipolär hjärna är inte så mycket mer än hur mycket information som individen klarar utav att hantera, samt hur ofta man går mellan fullt aktiv till låg aktiv, det som i läkarvärlden kallas depression eller utmattning. Skillnaden mellan en normal hjärna och en med Asperger är att man inte skiftar mellan användandet utav två hjärnhalvor utan man använder båda samtidigt eller så har jag fel och man kan möjligen välja vilken man vill använda som sagt egna tankar, vilket jag tror att alla kan uppnå, det är därför majoriteten utav samhället uppvisar lätta autism spektra symptom.
  När det gäller ADHD så är för mig lite utav en underaktiv hjärna, med hyperaktivt informations upptag och Autism, av den grad att andras interaktion blir svår, är pga överkänslighet, sensory wise på alla nivåer, känsel, hörsel, syn, mm. med en hjärnaktivitet som mycket möjligt kan övergå till absurda mängder medveten information om sig själv, omgivningen och andra individer. Det blir osammanhängande för andra att prata med dem för att de inte ser sambandet mellan tankarna. För det så krävs kreativitets och blandat logiskt tänkande, och om man inte är för stunden förmögen till att uppfatta det, så missuppfattar man det mesta som de säger eller gör. 

Jag har massor att tillägga inom alla delar av läkarvärlden och psykologi och långt mycket mer utförligt än det här om jag bara får svara på frågor och inte bara ställa dem till mig själv, det är bara svårt att göra mig förstådd ibland också. Det blir för andra osammanhängande och det är en fördel! men det vill jag inte ta på en petition om cannabis i syfte medicin som ska sänka aktiviteten utav tänkandet. 

Det jag ville komma fram till var att när en individ med låg hjärnaktivitet använder sig utav cannabis, så saktar kroppen ned mycket mer än på oss som har överaktiva tankar, och cannabis blir för dem något som andra utifrån iaktar och upplever som en hjärnskada eller trögtänkthet, men det som händer är helt enkelt att de blir mer varse om allt som händer, därav känns det saktare, sen håller endast cannabis i sig i max 3 månader, jag rökte bara 0-4 gånger per år för att jag kände effekten upp till 3 månader och beroende på hur driven jag var dvs. om jag var utmattad eller inte så hade jag ett tätare intag eller inget alls, nu är det över ett år sedan jag åt hasch sist, vilket märkts utav kraftigt för min del, då jag är tillbaka till hur jag var innan jag började självmedicinera med växten. Det här är också delvis anledningen att jag tidigare sökt mig till alkohol och cannabis, för att hjärnan ska få lugna ner sig. ( News Tonight! Tillfällig Diagnos: Spränghuvudvärk (Att tvinga sig själv att stanna på en sak när man uppenbarligen tänker på 20 blir inte positivt mot slutet.)) 



ETT FRAMSTEG I RÄTT RIKTNING!
Jag har sedan det uppdagades, med detta problem följt denna och andra individer som kämpat för sin rätt, till ett behagligt liv.
Tårarna sprutade nästan utav ren lättnad för hans och skull och de som ytterligare i framtiden kommer få hjälp.

 • " I dag är de främst två av de över 100 så kallade cannabinoider som finns i cannabisplantan som är intressanta inom den medicinska forskningen. "
 • " THC är den rusgivande huvudingrediensen. Den ökar aptit och minskar illamående. THC är också intressant för att minska smärta, inflammation och problem med muskelkontroll. "
 • " Cannabidiol, CBD, är inte psykoaktivt och ger i sig själv inget rus. Användningsområden skulle kunna vara att minska smärta och inflammation samt kontrollera epileptiska anfall. CBD har också visat sig kunna ha viss antipsykotisk effekt och skulle isolerat kunna användas för att hjälpa människor med psykiska sjukdomar. Mer och bättre forskning krävs dock för att slå fast detta. "

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/efter-flera-ars-kamp-nu-far-andreas-thorn-medicinsk-cannabis

http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=24625&_ga=1.123612427.1442246995.1486539722



Min slutplädering.

Idag (21 December 2017) så sades det på radio att Värmland har otroliga tillgångar med vår skog, det kan göras biobränsle utav träden vilket skulle få oss bort från behovet utav olja. För varje träd som tas ned så sätts två nya. Det här fick mig att bli rosenrasande, som att det skulle rättfärdiga att kapa ned landets skog. Varför? Det vi andas in skapas utifrån att växter lagrar kolen i koldioxid och sen via fotosyntesen släpper ut syreatomerna, att kapa ned träd och använda sig utav dem som en hållbar fibertillgång känndes skrattretande. (Nedkortad process.)

Varför tänker inte politiker mer långsiktigt? Industrihampa/cannabis skulle kunna bli ersättningen, då det växer fort och växtfibrerna kan användas till allt möjligt, om inte mer än vad träfibrer någonsin har använts till.

Det är inte hållbart att kapa ned ett 200+ år gammalt träd på en sekund och sätta två nya som får växa i kanske 100 år och sedan 'klippas' ned de också. Jag förespråkar att man börjar använda det som växer snabbt, är enkelt att sköta och som kan användas inom extremt många områden.

Framtiden behöver vara hållbar, och att tänka 25 år framåt är definitivt bättre än 1 eller 2 sekunder som kan liknas till att inte vara en tillräcklig framtidsplan.

Bara för att man vill att folket ska ströva fritt och låta innovation skapa framtiden, så betyder det inte att man ska ha en avsaknad av riktlinjer och öppna drömmar dit man vill att medborgarna ska sträva emot. Att ge en positiv framtidsbild kan möjligen inte göra annat än att bygga upp en bättre säkerhet och motivation hos oss medborgare med en stark drivkraft om att möta målen som blir satta. 

Kunskap är makt, därmed föreslår jag att man läser allt som är här, tar till sig tankegångarna som jag förespråkar och själv utvärderar om det är rätt eller fel att skriva under, men det ligger i ALLAS intresse att lära sig mer om plantan Cannabis. May the force be with you! ;) 

På min blogg adderar den här petitionen och lite mer information tack vare andra individers arbete. 
http://qredits.bloggplatsen.se/2017/12/21/11502180-cannabis-lognerna-kring-vaxten/



EN SAK TILL CBD OLJA ÄR INTE HALLUCINOGENT, SÅ D
EMONISERA INTE DET SOM ÄR BRA! 
Det här är en petition som är emot kriminaliseringen utav industrihampa framställd CBD på grund av ren okunskap, det är bara att skriva på för att visa ditt ställningstagande till detta politiska beslut. Som inte verkar utgå ifrån fakta utan personliga tankar.
https://www.skrivunder.com/kriminalisera_ej_cbd_fran_industrihampa
 
top3.png

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Slisk Lindqvist överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook