asfaltsskojare

Resande s.k. arbetare främst från brittiska öarna som påstår sig erbjuda asfaltering, stenläggning och andra hantverkstjänster är ett problem!
De hotar, tar andras mark i besittning, stjäl, begår miljöbrott m.m. Allt detta förutom deras undermåliga arbeten.
Många markägare som blivit drabbade av dessa resande när de slagit läger tvingas ta hjälp av Polis och Kronofogde för att avhysa dem, men står sedan där med en saneringsnota på uppåt 50.000:-

Med dessa underskrifter kräver vi att våra folkvalda och lagstiftare tar ett krafttag för att en gång för alla lösa detta årligen återkommande problem!