Acceptera Hasse Karlssons bud på 800.000 kr och sälj Samservice!

Fränsta behöver livas upp, och här chansen.

Skriv på så skickar vi iväg till ÅFA och Ånge kommun när vi fått tillräckligt med underskrifter!

 

http://www.st.nu/medelpad/ange/kommunen-sumpade-rockbar-i-fransta