AB Solom-Stoppa hyvlingarna

Stoppa hyvlingarna inom Sollentunas LSS-verksamhet

Vård- och omsorgskontoret i Sollentuna kommun har ett underskott på 60 miljoner kronor. Nämnden förväntar sig att det kommunägda bolaget AB Solom, som sköter LSS- och omsorgsverksamheten, ska ta hälften av underskottet över tid. AB Solom tänker åtgärda underskottet med så kallad hyvling inom LSS-verksamheten, där man sänker personalens befintliga sysselsättningsgrader med upp till 31 procent från mitten av augusti i år.

I början av juni kallade AB Solom Kommunals lokala representanter till en så kallad MBL §19- information. Där informerades att LSS-verksamheten får ca 17 miljoner kronor i sänkta ersättningar och arbetsgivaren presenterade sina planerade åtgärder. Åtgärder som utan tvekan kommer drabba både brukare och personal väldigt hårt. Av de ca 120 tillsvidareanställda inom 15 enheter drabbas nära 100 av de anställda av sänkta sysselsättningsrader och alla enheter utom en får neddragen bemanning. I genomsnitt sänks sysselsättningsgraderna för de berörda med ca 14 procent men en del får så stora sänkningar som 31 procent.
Totalt dras det bort hela 13,5 årsarbetare från dagens 107,5, det är alltså fler än var tionde medarbetare som försvinner från verksamheterna.

För personalen får det här stora konsekvenser, både i form av ökad arbetsbelastning och ekonomiskt. En vanlig heltidslön ligger på runt 23 000-24 000 kronor i månaden före skatt, en sänkning av sysselsättningsgraden på 30 procent innebär efter skatt 13 300 kronor i månaden. Pengar som ska räcka till hyra, mat, kläder, SL-kort och förhoppningsvis annat som gör vardagen lite drägligare. Hur tänker AB Solom och Sollentuna kommun att det ska gå ihop?

Andra delar av besparingarna innebär att överlappningstider försvinner, det vill säga den tiden personal har för att lämna och ta emot rapporter om viktiga händelser och hur dagen/kvällen/natten gått. Man vill också ersätta stora delar av vaken natt med sovande jour och även teckna lokalt kollektivavtal för att ta bort personalens raster och ersätta dem med så kallat måltidsuppehåll, där personalen får äta när tillfälle ges. Dessa besparingsåtgärder riskerar att leda till fler sjukskrivningar och ökade kostnader. AB Soloms planer går också stick i stäv med det avtal som Kommunal tecknat med Sveriges kommuner och landsting (SKL) som innebär att heltid ska införas som norm.

Det är våra medlemmar som är kvaliteten i LSS-verksamheten, utan dem finns det ingen verksamhet. Och kompetent och erfaren personal som är kvar tillräckligt länge för att bygga upp bra relationer till brukarna är av yttersta vikt för bra verksamhet. Med dessa försämringar riskerar AB Solom att bli av med många kompetenta arbetare och blir mindre attraktiv som arbetsgivare.

Kommunen bildade AB Solom i september 2013, som skäl angavs till exempel att få förmånligare regler för moms och kunna få mer pengar över till satsningar och utveckling av verksamheten. När får vi se detta?
2016 gjorde Sollentuna kommun en vinst på 157 miljoner kr (inklusive reavinster) och med tanke på den utsatta målgrupp som LSS-verksamheten vänder sig till och konsekvenserna av de planerade neddragningarna vore det på sin plats om Sollentuna kommun omfördelade medel för att täcka det underskott som de minskade ersättningarna innebär.

Kommunal kan inte gå med på försämringar som får så omfattande konsekvenser för våra medlemmar och verksamheten. Vi vill uppmana alla anställda att inte skriva på några papper om förändrad sysselsättningsgrad och anhöriga och boende i Sollentuna kommun att protestera till politikerna. Ett samhälle är inte bättre än hur vi tar hand om de med sämst förutsättningar. Vår gemensamma välfärd angår oss alla.
http://blogg.kommunal.se/stockholm/files/2017/07/Blogg_Sannatefke_DSC3943-219x300.jpg

Sanna Tefke,
ordförande i Kommunal sektion Solna/Sollentuna