Giftstopp Norrort - Nej till avfallseldat kraftvärmeverk i Täby

Kontakta namninsamlingens skapare

Kom gärna och lyssna på täbypolitikernas planer om det planerade kraftvärmeverket 10/6

2015-06-09 13:34:20

Hej,

Tyvärr finns det åter igen anledning till oror för att Täbys kommunpolitiker kommer att fördärva Täbys och kringliggande kommuners miljö och kommuninvånarnas hälsa, genom etablering av ett gigantiskt och helt onödigt kraftvärmeverk i kommunen. Och denna gång är risken större än tidigare att planerna blir verklighet. Det omtag som utlovades innan valet uteblir och beslutet klubbas snart igenom trots tidigare protester.
SVT sänder denna vecka en reportageserie om Sveriges ökade beroende av sopimport och de mycket dystra konsekvenserna för Sveriges miljö och dess invånare. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/tjanar-miljoner-pa-utlandska-sopor  

Kommunpolitikerna kommer att delta på Villaägarnas debattkväll onsdag den 10 juni kl 19-21:30 Föreningsgården i Täby centrum. Kom gärna dit och lyssna och/ eller debattera. Ju fler vi är som kommer med kloka råd till vår kommunstyrelse desto bättre!
Alla är välkomna till mötet oavsett medlem i Villaägarna eller ej.

Vänliga hälsningar/
Giftstopp Norrort


Giftstopp Norrort

Inte försent att stoppa tillståndsprocessen!

2014-09-28 08:48:59

Hej,

Om du vill men ännu inte har skickat in synpunkter mot ett kraftvärmeverk i Täby till Mark och miljödomstolen, MMD,
- gör det senast söndagen den 5 oktober.
(Den 30/9 är det datum som tidigare meddelats, men dina synpunkter bör beaktas så länge de inkommer innan E.ON. skickar in sitt underlag, vilket sker senast den 15/10.)

Villaägarna, Naturskyddsföreningen och många Täbybor, som vill att förutsättningarna för och behovet av ett kraftvärmeverk utreds noga innan beslut om en anläggning fattas, har skickat in synpunkter för att stoppa tillståndsprocessen.
Vi har med gemensamma krafter lyckats till 50 %, detaljplaneprocessen stoppades.
Men målet är 100 % och därför kan vi tyvärr inte slå oss till ro innan också tillståndsprocessen är stoppad.
För om MMD ger tillstånd till kraftvärmeverket ökar risken för dess förverkligande avsevärt.
Dina synpunkter och vårt totala antal är av avgörande vikt!
Du kan fortfarande påverka Täbys miljö och ekonomi. Så skicka in synpunkter som du vill att MMD beaktar, senast den 5/10.

Vi som i somras befann oss många mil från branden i Sala, men ändå kände röklukten, fick insikt om att rökgaser och dess gifter sprider sig över enorma avstånd.
I somras kunde man i Västmanlands läns tidning också följa de påtagliga problem som Mälarenergis kraftvärmeverk orsakar.

Det finns ännu chans att förse Täby med sant miljö- och hälsovänlig alternativ för värme- och energiproduktion.
Tack för ditt engagemang!


Maila synpunkter i PDF-format till: nacka.tingsratt@dom.se

Alternativt skicka in dem per brev till:
Mark och miljödomstolen
Box 1104
131 26 Nacka strand

I Rubriken eller i dokumentet ange Mål nummer: M 1959-14 samt ditt namn och adress.

Vänliga hälsningar


Giftstopp Norrort

Inför valet - Kommunpolitiker som är MOT ett kraftvärmeverk i Täby

2014-09-06 08:15:18

Hej,

Många har efterfrågat information om vem man ska rösta på i kommunalvalet om man inte vill ha ett kraftvärmeverk i Hagby utan en väl genomtänkt och ansvarsfull framtida energipolitik i kommunen.
För ett par veckor sedan skickades en enkät ut till de partier som är representerade i kommunledningen.

En sammanställning av partiernas ställningstagande i frågan finns via länk på Giftstopp Norrorts hemsida. Följ länken vidare…


Samtliga partier har fått samma frågor och svarstid. I de fall ett namnalternativ anges under fråga 5, är det personer som självklart stödjer sitt parti och sin partilinje, men som står för en öppen, kompetent och ifrågasättande hållning kring detaljerna för källa till fjärrvärme i kommunen, val av bränsleform, storlek och placering, etc.

För att underlätta tolkningen av svaren, har vi valt att värdera dem med ett trafiksignalsystem. Observera att vi med detta inte gör något politiskt ställningstagande, utan enbart en bedömning av partiernas åsikter i energifrågan, baserat på deras svar, svarsvilja och öppenhet, utan att på något sätt ta ställning till partiernas ideologier i övrigt.

Vi hoppas att detta kan vara till hjälp inför valet den 14 september. Det viktigaste budskapet är:
- Gör din röst hörd, gå och rösta, och dela gärna detta med andra som du tror kan vara intresserade!

Vänliga hälsningar/

 


Giftstopp Norrort

Nu ska vi stoppa tillståndsprocessen !

2014-08-26 21:14:49

 

 

Hej,

 

I våras vann vi genom allas engagemang en delseger i vår kamp mot ett avfallseldat kraftvärmeverk i Täby – detaljplaneprocessen stoppades.

Men tyvärr är faran inte alls över!
Politikerna vill bara inte att planerna ska vara en valfråga, men tillstånds- och beslutsprocessen löper på.
E.ON skickar i dagarna in kompletteringar till sin tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen, MMD, och utfallet kungörs efter den 30 september.
Domstolen känner till att kommunen mottagit ca 400 skriftliga protester mot detaljplanen, men de har inte tillgång till dem.

 

För att påverka den viktiga tillståndsprocessen måste du därför skicka in synpunkter också till MMD senast den 30/9.
Om MMD ger E:ON godkänt, helt eller delvis, är det sannolikt att kraftvärmeverksplanerna förverkligas.
Det är endast ett ”nej” i MMD som verkligen stoppar planerna.

 

Därför är det mycket viktigt att du yttrar dig till domstolen, senast den 30/9.
Du kan sända in samma yttrande som till kommunen (SBN), men med ändrad rubrik. T.ex.
 
Yttrande angående kraftvärmeanläggning i Hagby. Mål nummer: M 1959-14

Om du inte skrivit något tidigare är ett tips att påpeka olägenheter, vilket är det som MMD främst tar ställning till.

 

Skicka till:

Mark och Miljödomstolen

Nacka Tingsrätt

e-post: mmd.nacka@dom.se

 

Vänliga hälsningar

 

 


Giftstopp Norrort

Morgondagens mötesprogram - Gå inte för tidigt!

2014-05-20 20:33:09

Hej igen : )

Upplägget för onsdagens samråd ser ut som nedan. (Räkna med ståplats.)
Tyvärr kommer mötets troligen mest intressanta del sist.
Kanske hoppas E.ON och kommunen att de flesta inte orkar stå längre och går hem då?
Vi hoppas att du stannar kvar!

Agenda för kvällen:

1. Leif Gripestam startar mötet, kl 18,00
2. Stadsarkitekten beskriver nuvarande arbete med planläggning osv
3. Magnus Lundberg berättar om förutsättningar med och för fjärrvärme och miljövinsterna
4. Kommunens miljöchef beskriver hur bra detta kommer att bli....
5. Motståndare till kraftvärmeverket får 5 minuter (Bättre än inget!)
6. Naturskyddsföreningen, även de motståndare, får 5 minuter
7. Fikapaus, ca kl 19,00. Men helst efter mötet!
- Tack för att du INTE går här! : )
8. Efter fikapausen fortsätter mötet att besvara frågor och inkomna synpunkter på Hagby mm.

Uthållighetstips. Fika hemma och kom kl 18:30

Vänliga hälsningar/


Giftstopp Norrort

Facebookgrupp & välkomnad närvaro 21/5 kl 18-20

2014-05-20 12:13:05

Hej igen,

Gå gärna med i Facebookgruppen Nej till kraftvärmeverk i Hagby! https://www.facebook.com/groups/239607559581123/?fref=ts

Påminner om att din närvaro behövs på onsdag kl 18-20 Stationsvägen 13!
Och ta gärna med dig så många berörda bekanta som du kan!

Vänliga hälsningar/


Giftstopp Norrort

Din närvaro behövs på onsdag kl 18-20!

2014-05-17 20:04:43

Hej,

Den 21/5 är det sista samrådet för kraftvärmeverksplanerna. Denna gång med en mötessamordnare och ett upplägg i stil med en paneldebatt för ökad tydlighet av frågor och svar avseende kraftvärmeverksplanerna.

Ett flertal kunniga personer är inkallade, så det kommer att bli ett spännande och informativt möte!

Men för att lyckas påverka politikerna är den viktigaste deltagaren DU!
Tänk vilken maktfaktor vi är, om vi 1 300 som är emot en giftspridande avfallsindustri i Täby samlas på onsdag och för fram våra frågor och synpunkter och visar att vi är många!

Stort tack på förhand för att du tar dig tid att komma till kommunhuset, Stationsvägen 13, på onsdag, 21/5 kl 18-20! 

PS
Ta gärna med dig de som ännu inte tagit ställning, eller de som snabbt behöver få kunskap om vad som är på gång.

Vänliga hälsningar/


Giftstopp Norrort

Samrådstiden förlängd till den 30 maj - Chans till fortsatt engagemang!

2014-04-30 10:18:28

Hej,

Nu skördar ni den första delsegern av ert fantastiska engagemang – samrådstiden förlängd en hel månad!
Det skulle aldrig ha skett om inte ni skrivit upp er på listan och mailat era frågor och synpunkter till politikerna.
Att ställa frågor till politikerna är en framgångsfaktor. Det knäckte politikerna i Järfälla, så snälla, ni som ännu inte sammanställt era frågor och skrivit, mailat eller skickat dem – gör det senast den 30 maj!

Ta också chansen och gå på samråden den 13 och/ eller den 21 maj och kräv svar på dina frågor och oberoende, trovärdig fakta för de påståenden politikerna gör. (Vi hoppas att politikerna närvarar i högre utsträckning på de kommande samråden än de föregående.)

OBS!
Ni som redan skickat in era skrivelser till politikerna och SBN skicka också en kopia till: tabykommun@taby.se. Detta för att säkerställa att era inlagor diarieförs.

Om du vill sprida dina inskickade synpunkter till andra innevånare kan du maila dem till: giftstoppnorrort@hotmail.se så kommer de att läggas ut på Giftstopp Norrorts hemsida.

Giftstopp Norrort önskar er alla en riktigt fin Valborgshelg!

Vänliga hälsningar/


Giftstopp Norrort

Vi behöver bli fler - Stark opinion stoppade kraftvärmeverk i Järfälla

2014-04-25 21:32:14

Hej,

Det är härligt att se att vi ständigt blir fler som inte vill få vår närmiljö förorenad av en tveksam verksamhet! Tack!
Men vi behöver bli fler!
Järfällaborna stoppade kommunens och E.ONs planer på ett biobränsleeldat kraftvärmeverk tack vare en stark opinion, se artikel nedan.
Det kraftvärmeverk vi riskerar att få är mycket värre!
Det ska ju också elda olja och avfall.

Så om du ännu inte upplyst alla berörda i dina nätverk om planerna
– snälla gör det!
Och om du ännu inte skrivit ut och satt upp minst ett ex av informationsbladet där många kan se det
– snälla gör det!

Och gärna före den 30/4!

Läs om Järfällabornas seger: http://1.bp.blogspot.com/_lT5lUNB9KEM/R6BrKr5sNFI/AAAAAAAAAP4/jKWBpM6cueo/s1600-h/nytt+-+Copy.JPG

Ska Täby vara sämre än Järfälla?

PS Titta gärna på den nylanserade hemsidan: www.giftstoppnorrort.se

Vänliga hälsningar/


Giftstopp Norrort

Kompletterad information på http://www.giftstoppnorrort.se/

2014-04-17 18:31:23

Hej,

Med anledning av gruppledarnas insändare i Mitt I Täby den 15/4 har Giftstopp Norrort grävt lite till och kompletterat hemsidan med ytterligare information under fliken "Aktuellt".

Giftstopp Norrort önskar dig en riktigt fin påsk!

Sprid gärna informationen om kraftvärmeverksplanerna till berörda personer, om du träffar sådana i påsk.

Vänliga hälsningar/


Giftstopp NorrortDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.