Giftstopp Norrort - Nej till avfallseldat kraftvärmeverk i Täby

GIFTER FRÅN IMPORTERAT AVFALL TILL NORRORT - HELT I ONÖDAN!
 
Hej,
 
Täby kommun planerar att bygga ett stort kraftvärmeverk vid Hagbytippen. Det innebär bl.a. att alla vi som bor i Norrort kommer att få sämre luft att andas, både inom- och utomhus.
Skälet är att det planerade kraftvärmeverket ska eldas med avfall och få andra bränslen innehåller så mycket giftiga ämnen som avfall.
Tyvärr försvinner varken avfallet eller de giftiga ämnena genom upphettning. Bl.a. omvandlas två tredjedelar till giftig rök, vilken kommer att spridas över Norrort.

----------------------------------------------------------------------------------

SNABBA FAKTA:

Brista har kapacitet för hela Norrort - Stoppa avfallsimporten!

Förutsättningen för lönsam drift i Bristaverket samt i det planerade Täbyverket är importerat avfall. Konsekvensen av ett helt överflödigt kraftvärmeverk i Täby blir att vi i Norrort utsätts för gifter, från andra länders konsumtion - helt i onödan!

Bristfällig rökgasrening - giftig luft och små hälsofarliga partiklar

Rökgaserna genomgår en reningsprocess innan de släpps ut. Men reningen reducerar bara vissa ämnen samt storleken på partiklar. Allt som slängs in i pannorna kommer också ut ur pannorna. Mest i form av rökgas, vilken sprids via en hög skorsten och når människor på stort avstånd från själva anläggningen.

Ett bekymmer med röken är att den består av mängder av mycket små partiklar. Dels är vissa partiklar skadliga för oss i de fall partikeln är ett farligt ämne, t.ex. kvicksilver, dioxin, e.d. Men vissa partiklar är dessutom hälsovådliga bara p.g.a. sin form.
Forskningsrapporter om att de små partiklarna skadar oss allra värst duggar tätt. Men detta ignorerar Täbys politiker.

Vill du fortsätta att påverka? Sprid detta till berörda personer i dina nätverk.

Vill du veta mer är du mycket välkommen till: http://www.giftstoppnorrort.se/

Vänliga hälsningar/

Giftstopp Norrort 

Giftstopp Norrort är ett privat, ickepolitiskt initiativ, vars enda målsättning är en sund luftmiljö för dig och dina barn.


Giftstopp Norrort    Kontakta namninsamlingens skapare
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )