Öka stödet till Ukraina NU!

Kontakta namninsamlingens skapare

Uppdraget slutfört

2024-06-08 10:01:20

 Vi hade hoppats på att personligen kunna överlämna uppropet till Peter Hultqvist, som representant för riksdagen i sin egenskap av ordförande för försvarsutskottet, och även få möjlighet att samtala med honom på samma sätt som vi fick med försvarsminister Pål Jonsson. Men när han inte återkommit med tid för ett överlämnande efter sex veckor och två påminnelser lämnade vi helt sonika över en kartong med vårt upprop och 16 500 namnunderskrifter i riksdagens reception. Vi bifogade ett följebrev där vi bad honom uppmärksamma övriga ledamöter av försvarsutskottet på denna manifestation för ett starkt ökat stöd till Ukraina.

Utöver överlämnandet av det fysiska uppropet till regering (försvarsministern) och riksdag (försvarsutskottets ordförande) har vi även skrivit till alla partiledarna i riksdagen för att även göra dem uppmärksamma på uppropet och det stöd det fått från 16 500 människor runt om i Sverige.

Därmed avslutar vi den här delen av vårt engagemang och stänger själva uppropet. Men kampen till stöd för Ukraina fortsätter och vi hoppas att även ni fortsätter att engagera er på olika sätt.

Regeringens nyligen utlovade nya stödpaket till Ukraina - 75 mdr kr fördelat på tre år - är en välkommen ökning! Det innebär en ökning från 0,25 procent av BNP per år hittills till 0,4 procent av BNP. Vi menar dock att målet bör vara minst 1 procent av BNP varje år - så länge som det krävs.

Möjligen har vi bidragit något lite till den höjda satsningen. Stöd från många olika håll har säkert hjälpt. För att  undvika framtida förvirring angående hur mycket Sverige bidrar jämfört med andra länder bör påpekas att den internationella statistiken (från Kiel institutet) redovisar utlovat stöd inte levererat stöd. Det betyder att utlovade 75 mdr över tre år kommer redovisas som drygt 1 procent av BNP (3 x 0,4 procent av ett års BNP). Men låt er inte vilseledas: Sverige levererar fortfarande inte lika mycket per år som t ex Danmark och Estland.

Tack för era bidrag till denna namninsamling och tack till Lars Wilderäng som via sin blogg gjort att uppropet nått ut till en bredare krets!


Birgitta Swedenborg

Försvarsministern

2024-05-08 14:35:57
Igår lämnade några av oss (jag, Micha Sohlman och Daniel Waldenström) över vårt upprop med 16500 underskrifter till försvarsministern. Vi hade fått 30 min för överlämnande och ett samtal om Sveriges stöd till Ukraina. Pål Jonsson var väldigt tillmötesgående, visade uppskattning för vårt engagemang och att vi drev frågan och var öppen om hur viktigt han tyckte stödet till Ukraina var. Han var inte främmande för att ge en del av luftvärnssystemet Patriot till Ukraina. När det gäller Gripen pekade han på problem med att utbilda ukrainska piloter på både F16 och Gripen och att det var brist på piloter. Han verkade dock inte främmande för att skänka Jas Gripen till Ukraina.

 

Men vi fick inte något bra svar på den den viktigaste frågan som vi ställde, nämligen vad som hindrade Sverige från att trefaldiga stödet till Ukraina i år och framåt för att komma upp i nivå med de baltiska staterna och Danmark. Han sade att Danmark förtjänade respekt för sitt omfattande stöd. Att försvarsmakten och 2-procentsmålet för försvaret var ett hinder och innebar att det militära stödet var en balansakt. När vi pekade på alternativet att bara skriva en check underströk han att Sverige är med och finansierar det tjeckiska initiativet att köpa upp all ammunition på den internationella marknaden, ett initiativ som han lovordade.

 

Kort sagt, vi fick intrycket att Pål Jonsson gör allt han kan för att öka Sveriges stöd till Ukraina. Men vi och andra måste ligga på, peka på finansieringsmöjligheter, visa att svenska folket är berett på uppoffringar (1-1,5 procent av BNP), att behovet att stödja Ukraina borde gå före svensk upprustning och Nato-anpassning.

 

Vad som återstår närmast är att göra motsvarande överlämnande av uppropet till riksdagen, personifierat av ordförande i försvarsutskottet, Peter Hultqvist. Hultqvist har ställt sig positiv och ska återkomma om tid. Jag tänker mig också att vi skickar ett brev med länk till uppropet till alla partiledarna. Därefter stänger vi uppropet.

 

Birgitta Swedenborg

Uppropet ska snart överlämnas till beslutsfattarna

2024-04-24 10:45:26

Vi startade vårt upprop i slutet av januari. Syftet var att visa riksdag och regering att det finns en bred uppslutning i Sverige för ett starkt ökat svenskt stöd för Ukraina. I slutet av februari skickade vi en inbjudan till försvarsminister Pål Jonsson att ta emot uppropet och samtidigt delta i ett panelsamtal om Sveriges stöd till Ukraina. Vi fick inget svar från försvarsdepartementet trots flera påminnelser. Först i slutet av april kom ett svar tillsammans med en ursäkt för att vår inbjudan inte besvarats tidigare p g a att den hade ”hamnat mellan stolarna”. I svaret sades att vi skulle kunna överlämna namninsamlingen till försvarsministern den 8 maj och att man skulle försöka hitta en tid för ett panelsamtal längre fram.  

Eftersom vårt upprop riktar sig till både regering och riksdag räknar vi med att också överlämna namninsamlingen till riksdagen, personifierad av försvarsutskottets ordförande, ungefär samtidigt. I och med överlämnandet avslutar vi namninsamlingen.   Vi hoppas att få ordna ett panelsamtal med försvarsministern i närvaro av media längre fram. Vi saknar en bred politisk debatt om Sveriges stöd till Ukraina och hoppas kunna bidra till en sådan.


Birgitta Swedenborg

Vad händer med vårt upprop?

2024-03-22 20:30:32

Vårt upprop riktar sig till Riksdag och Regering. För exakt fyra veckor skrev vi till försvarsminister Pål Jonsson, berättade om vårt upprop och om varför vi startat det. Vi sade att vi gärna ville överlämna det till honom personligen och hoppades att vi också i samband därmed skulle kunna ha ett panelsamtal om Sveriges stöd till Ukraina. Även media skulle närvara. Vi hoppades att han skulle hitta en tid och sade att vi skulle anpassa oss till den. Vi har tyvärr ännu inte fått något svar. Vi har förståelse för att försvarsministern är mycket upptagen dessa dagar, inte minst p g a Sveriges Nato anslutning men också p g a den pågående uppgraderingen av det svenska försvaret. Vi hoppas ändå på ett positivt svar. När vi fått det ber vi att ungefär samtidigt få möta försvarsutskottets ordförande för att överlämna namninsamlingen också till honom.

För några dagar sedan publicerade SvD (20/3) en debattartikel som undertecknats av ett flertal tunga ambassadörer och Rysslandkännare. Deras budskap var detsamma som vårt i vår debattartikel i Aftonbladet (28/1 2024). Vi hoppas att vi med förenade krafter ska kunna få till stånd ett möte med försvarsministern. Fram till dess fortsätter namninsamlingen. Att underskrifter fortsätter att ticka in har vi Lars Wilderängs blogg att tacka för. 

Vi håller er underrättade.

 

 

 

 


Birgitta Swedenborg

Rekordstort stödpaket till Ukraina tillkännagavs igår

2024-02-21 07:42:34

Försvarsministern meddelade igår att Sverige beslutat ge det största stödpaketet hittills till Ukraina. Det avser efterfrågad militär utrustning till ett värde av 7,1 mdr kronor, som kan jämföras med det ackumulerade stödet hittills på 22,9 mdr.   

Gårdagens beslut är ett glädjande steg i positiv riktning. Men det är ett litet steg jämfört med vad vi uppmanar till i vårt upprop och tidigare  debattartikel. Det aviserade paketet innebär en ökning av Sveriges (ackumulerade) bilaterala stöd med 30 procent. Vi uppmanar till en ökning med 300 procent - till Litauens nivå i procent av BNP. Redan i år.

Sverige behöver fortfarande göra mycket mer!


Birgitta SwedenborgDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.