Stoppa föreslagen exploatering av Falsterbokanalen, projektet Gläntan

Kontakta namninsamlingens skapare

Beslut om Gläntan kommer att prövas i Mark och Miljööverdomstolen

2024-05-17 17:13:41

Hej alla,

Det har gått två och ett halvt år sedan denna namninsamling drogs igång och nu har en ny delseger nåtts: Mark- och Miljööverdomstolen (MÖD) har meddelat prövningstillstånd i målet gällande Gläntan! Det innebär att sakägarnas klagan med synpunkter kommer att tas i beaktan inför ett nytt beslut av MÖD.

Vi kämpar vidare för en hållbar boende- & trafikmiljö och natur för oss alla, både nu och i framtiden.

Nyhet i Sydsvenskan: Striden om lägenheter vid Falsterbokanalen går vidare – prövas i högsta instans – Sydsvenskan

Vänliga Hälsningar,

Anna & Johan


Anna Lundberg

Beslut i KF

2021-12-13 21:51:55

Hej,

Vår namninsamling med 1400 namnunderskrifter nämndes vid flera gånger på kommunfullmäktige (KF) ikväll så den har inte gått någon förbi.

Kortfattat: Centern (C) och Moderaterna (M) röstade bifall, dvs JA till föreslagen plan, vilket innebär att all skog fram till naturreservatet nu får bebyggas och exploatören får överlåtelse att bygga, enligt plan. Om Centern gett avslag hade NEJ vunnit med knapp majoritet, men de valde att gå på M's linje.

Namninsamling skickades in till samtliga personer som sitter i KF i fredags. Alla oppositionspartier svarade omgående och tackade för initiativet (oavsett om de var för eller emot). Det största partiet, M, har dock inte bemödat sig att ens skicka en notis om att de tagit emot namninsamlingen, ännu ett agerande på att man inte är intresserad av att hörsamma invånarna.

50 minuter in i denna länk kan ni lyssna på när KF lyfter frågan https://facebook.com/events/s/vellinge-kommunfullmaktige/631131695008214/

Så vad händer nu?

 • Sakägare (dvs närmaste boende som har skickat in yttrande vid Samråd) kan överklaga.
 • FNF kan överklaga.
 • Länsstyrelsen kan överklaga.

Och vi kan FORTSÄTTA ATT SAMLA NAMNUNDERSKRIFTER genom att DELA LÄNKEN i syfte att påvisa vikten av att vi medborgare har tröttnat på den icke hållbara exploatering som sker på invånarnas och naturens bekostnad.

Och vad det någon som missade SDS i helgen och kanske är nyfiken på hur vi ser ut, så länk här: Arga protester mot byggplaner i kanalskogen: ”De lyssnar inte på oss” – Sydsvenskan

Trevlig lucia,

Anna & Johan


Anna Lundberg

Sista chansen innan överlämning

2021-12-09 15:16:02

Idag har vi medverkat på en träff, som FNF (Falsterbonäsets Naturvårdsförening) kallat till, för en dialog med politiker, kommunrepresentanter & sjöscouter gällande exploateringen av Gläntan. Sydsvenskan var på plats för dokumentation.

Glädjande nyheter är att fler oppositionspartier nu också ställt sig till skaran som kommer att yrka på avslag den 13/12. Men den bistra verkligheten är att det ännu finns partier som kan stjälpa.

Imorgon skickar vi namninsamlingen till våra folkvalda. Stort tack för ert stöd och för att ni, snart 1200 personer, visar att ”Gläntan” är av stor betydelse för Höllvikenbor & Höllvikens själ och att vi har tröttnat på att bli överkörda till förmån för trafik, exploatering och skövling av vyer som kommer några få bostadsrättsägare till glädje.

Bifogat en bild på en nybygge vid infarten till Höllviken som ”blev inte riktigt som vi hade föreställt oss” (citerar en kommunanställd som varit involverad i detta bygge). Låt inte Falsterbokanalen gå samma öde.

Uppmanar till ett sista ryck om att dela länken om namninsamlingen!

Tack!
/Anna & Johan

https://www.skrivunder.com/stoppa_foreslagen_exploatering_av_falsterbokanalen_projektet_glantan

70F92BB6-8BFC-4B9A-BA83-6B205609E7BD.jpeg


Anna Lundberg

1000 UNDERSKRIFTER

2021-12-05 13:28:46

Vi har nu passerat 1000 underskrifter! 🙌🏻
Stort tack för ert engagemang och för att ni sprider namninsamlingen. FORTSÄTT skicka länken till vänner, grannar, sambon & träningskompisen!

Vi håller namninsamlingen öppen några dagar till och ämnar överlämna den till partiledarna i slutet av kommande vecka.

Om en vecka, luciadagen 13/12 är dagen D. Då ska ärendet upp för slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige. Hälften av opinionen (L, SD & MP) har officiellt sagt att de kommer att yrka på avslag. Resterande hälft har ej uttalat sig officiellt om var de står. 

Vi vill återigen påpeka att:

- storleken på planerad bebyggelse vid kanalvaktstornet & vid sjöscouterna står i paritet med vad som tronar upp sig vid infarten till Höllviken vid OKQ8 (11 huskroppar á upp till 4 våningar). 

- detta är endast del ett (1) i en större exploatering av Falsterbokanalen. Nästa steg är på Öresundsidan. 

- höjden på husen har tillskrivit ytterligare ett våningsplan än vad som var sagt från början. För att få förståelse för höjden, så taknocken av befintlig scoutgård är 7m & flaggstången bredvid är på 12m. Inritade höghus ligger på strax under 14m från befintligt markplan, dvs dubbla höjden av befintligt sjöscouthus. 

- trafiken som redan idag är ansträngd kommer att bli än mer ansträngd både på väg 100 i Ljunghusen & Höllviken, så väl som på Falsterbovägen. Ökad trafik ger ökat buller och kommunen är skyldig att åtgärda buller över en viss nivå. Ett åtgärdande förslag är en upphöjning efter bron (på Höllvikensidan) samt bullerplank längs med Falsterbovägen. 

Med hopp om att bevara en del av Höllvikens identitet & mångas tillflykt för promenad & lek önskar vi er en trevlig andra advent! 
/Anna & Johan 


Anna Lundberg

750 underskrifter!

2021-11-28 10:31:07

Hej,

En dryg vecka har passerat sedan namninsamlingen publicerades och vi har redan fått in över 750 underskrifter. Fortsätt DELA! 

Flera har hört av sig om hur man kan hjälpa till. Man kan hjälpa till genom att:

 • printa flyers att dela ut i brevlådor (kontakta oss)
 • Dela länk på FB
 • Skicka länk via sms eller mail
 • Se till att alla i hushållet över 16år skriver på (boende i Vellinge kommun)
 • Förklara för vänner & grannar vilken påverkan belutet kommer att ha för exvis trafiken i Ljunghusen & Höllviken, möjligheten till tätortsnära natur minskar, vyer över tallar & kanalen elimineras till förmån för huskroppar, befintligt förslag är betydligt större både på höjden & bredden än vad som ursprungligen presenterades, Sjöscoutsverksamheten har 3-månaderskontrakt och har fortfarande ännu inte fått ett erbjudande för hur deras verksamhet ska kunna fortskrida den dagen kommunen avbryter att förnya kontraktet. 

Måndagen den 13/12 kommer Kommunfullmäktige i Vellinge kommun att slutbehandla frågan om antagande av detaljplan för ”Gläntan”. Innan dess kommer vi att överlämna namnlistan inkl. kommentarer till ledarna för respektive parti.

SPRID ORDET, DELA LÄNKEN!!

Trevlig första advent!

/Anna & Johan


Anna Lundberg

Beslut om Gläntan 13/12 i kommunfullmäktige

2021-11-25 11:20:24

Hej,

Om drygt två veckor, måndagen den 13/12 kommer Kommunfullmäktige i Vellinge kommun att slutbehandla frågan om antagande av detaljplan för ”Gläntan” (Räng 10:231 och del av Höllviken 19:54 mfl), ett beslut som kan komma att påverka vår närmiljö, trafiken och vyerna över Falsterbokanalen för all framtid.

Vi ämnar att lämna in listan med namn innan KF, med en sammanställning av era kommentarer. Men vi behöver fler som visar sitt stöd.

SPRID ORDET, DELA LÄNKEN!!

Bifogad bild visar området som planeras att exploateras.3F115A17-424D-41AC-8E44-F2EF4F519B1E.png

Tack,

Anna & Johan


Anna Lundberg

Tack för respons, fortsätt dela!

2021-11-22 14:53:54

Stort tack för fantastiskt respons på namninsamlingen! Bara 2 dygn sedan den skapades och vi närmar oss redan 300 underskrifter! Det visar på hur många av oss som värdesätter och värnar om det unika vi har på Falsterbonäset.

Uppmanar er alla att vänligen dela via sms, mail, FB eller sprida ordet om namninsamlingen när ni ses på jobbet, affären, träningen eller pratar med grannen, detta så att våra politiker ser att vi står enade i viljan att stoppa föreslagen exploatering av Falsterbokanalen.

Mvh,

Anna & Johan


Anna LundbergDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

 • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
 • Kontakta dina vänner
  1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
  2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
  3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...