FÖRSÄMRA INTE DET SVENSKA SKOLNÄTET

Kontakta namninsamlingens skapare

Tack !

2012-05-07 10:54:32

Ett stort tack för att Du ville stöda namninsamlingen emot en försämring av det svenska skolnätet i Helsingfors.  Genklangen var enorm, ca 1600 människor skrev under på bara en dryg månad.  Appellen har nu avslutats och sänts till samtliga medlemmar av Utbildningsnämndens svenska sektion samt de ansvariga på Utbildningsverket - vi hoppas att de lyssnar! Den 10 maj kommer ärendet upp för beslut i Utbildningsnämndens svenska sektion.

Mvh,Markus BöökDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.
Facebook