Rädda skogsområdet vid Arkitektvägen

Kontakta namninsamlingens skapare

Skicka synpunkter till Stadsbyggnadskontoret ang nytt planförslag - senast 24 april!

2013-04-23 21:44:38

Hej,

Stadsbyggnadskontoret har inkommit med ett nytt planförslag gällande skogsområdet vid Arkitektvägen i Abrahamsberg (ni kan läsa om förslaget via länken nedan). Jag uppmanar er nu att skriva in synpunkter till Stadsbyggnadsnämnden via email stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Förslaget innebär i stort sett detsamma som det förra. TVÅ breda hus, varav ett som består av två ihopslagna hus, 3-4 våningar samt parkeringsgarage under jord. Fortsatt misstämmer det nya förslaget mot Skönhetsrådet rekommendationer avseende höjd och tjocklek, då det nya förslaget är 4 våningar plus bottenvåning vid sin högsta punkt. Tjockleken på de nya husen misstämmer också med de intilligande husen och förfular området.

Vegetationen med höga tallar, marktäckande växter samt rådjur, kaniner och fåglar kommer helt försvinna. Enligt planförslaget kommer alla träd att fällas samt berghällen sprängas bort. "Grönkompensationen" består i att upprusta lekplatsen vid Dragontorpet.

Det är en besvärlig trafiksituation i området under vissa tider och förtätning av detta område innebär mer biltrafik till och från fastigheten och därmed mer avgaser och sämre miljö.

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2010-16270&rid=68734&flg=0&subtyper=Start%20PM,Planf%c3%b6rslag,&plantype=Planf%c3%b6rslag

 

Med vänlig hälsning

Karolin Johansson


Karolin Johansson

Sista dagen att skicka in synpunkter till Stadsbyggnadskontoret!

2012-03-28 15:03:46

Hej,

Tack för att ni engagerar er i miljön i Abrahamsberg.

Påminner här om att det är sista dagen IDAG, 28 mars, att skicka in synpunkter till Stadsbyggnadskontoret.

Mejladressen är: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Mvh

Karolin Johansson
John Helmér


Karolin JohanssonDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.