Rädda Terapikolonier!

Kontakta namninsamlingens skapare

En dag om grupp "Gruppens möjligheter"

2019-01-29 14:00:42

Hej alla ni som med er underskrift deltagit i kampen för att rädda Terapikolonier! 

Läget för Terapikolonier är just nu oförändrat, d v s inget avtal finns för 2019. Vi har dock inte gett upp hoppet och försöker på olika sätt uppmärksamma frågan. Innan jul uppvaktade vi Susanne Nordling från Miljöpartiet för att lämna över alla namnunderskrifter och berätta mer om vår verksamhet. Som vi förstår det finns det en vilja hos politikerna i Landstinget att hitta lösningar för att Terapikolonier ska fortleva. Vi håller tummarna!

För att uppmärksamma barn och ungas psykiska hälsa och vad behandling och insatser i grupp kan ge, anordnar Terapikolonier ett seminarium "Gruppens möjligheter". Vi har bjudit in deltagare som arbetar med barn, unga och grupp, bland annat kommer Catarina Nylund, kurator på Bris, Christina Lloyd från Stadsmissionens Ung hälsa, Elina Johansson från Attention och Annso Blixt från föreningen Tilia. Vi har också bjudit in föräldrar och ungdomar som själva varit på Terapikolonier och som berättar vad kollo har betytt för dem. Vi hoppas på en spännande och viktig dag med givande diskussioner och samtal. 

Seminariumet är kostnadsfritt och du anmäler dig genoma att mejla till jennifer.sternberg@magelungen.com

Fredagen den 1/2, Bondegatan 35 mellan klockan 13-17:00 

Varmt välkomna!

girl-516341__340.jpg


Jennifer Sternberg, biträdande verksamhetschef Terapikolonier

Kampen för Terapikolonier fortsätter

2018-09-28 07:13:29

Hej!

Tack för ditt stöd i kampen för att Terapikolonier skall kunna fortsätta erbjuda gruppbehandling för barn, unga och föräldrar. Flera av er har förutom att skriva under namninsamlingen också kontaktat politiker och framfört era erfarenheter av verksamheten och synpunkter på beslutet att lägga ned Terapikolonier. Vi har också fått en del medial uppmärksamhet bland annat ett inslag på SVT nyheter och artiklar i ETC och i Feministiskt perspektiv. 

Det vårdavtal vi har löper ut i december 2018 och kommer inte att förnyas med hänvisning till att det kan ifrågasättas enligt LOU. Vi fortsätter föra dialog med förvaltningen och politiker för att få dem att förstå vad det är för verksamhet vi bedriver och att vi behövs.

Förvaltningen skulle kunna föreslå andra lösningar för att verksamheten skall leva vidare exempelvis ett års fortsatt avtal för att utvärdera verksamheten, en kvalitetsupphandling, ett idéburet offentligt partnerskap eller att verksamheten återgår till att drivas av Barn- och ungdomspsykiatrin. Kvalitetsupphandling är enligt förvaltningen inte möjligt då det påstås att verksamheten inte har tillräcklig evidens. Det blir alltså lite av ett moment 22. Inget avtal för utvärdering, ingen kvalitetsupphandling för det finns inte tillräcklig evidens.

Maria Hägerstrand på förvaltningen menar också att det är själva formen kollo som är problemet. Vi tänker tvärtom att kollo är en utmärkt form dels för att det står för normalitet och friskhet, dels för att vi kan erbjuda ett sammanhang med relationer, möjlighet att dela tankar, känslor och erfarenheter, att prova och upptäcka nya sidor hos sig själv, stärka det som fungerar och få och ge stöd. De barn och unga som åker till Terapikollo behöver få göra erfarenheter av att lyckas i grupp, av att få vänner, att växa genom att klara saker och få hjälp i stunden när det uppstår konflikter eller starka känslor. Förvaltningen verkar tragiskt nog inte intresserad av att ta reda på vad det är för verksamhet de lägger ned och vad den gör för skillnad. De har beskrivit verksamheten som trevlig och i gränslandet mellan psykiatri och kommunal omsorgsverksamhet.

När vi frågar förvaltningen vilken behandling de över 100 familjer som varje år remitteras till Terapikolonier ska erbjudas istället svarar de att kommunen skall erbjuda kolloverksamhet och att Barn- och ungdomspsykiatrin skall erbjuda likvärdig behandling på mottagningen.

Poängen, som vi ser det, med att verksamheten skall bedrivas i Landstingsregi är bland annat att vi tar emot barn och unga med psykiatriska diagnoser, att vi har den kunskap och erfarenhet det kräver, att det är viktigt att insatsen är ett led i en pågående behandling och för att insatsen skall komma familjerna med kontakt via BUP tillgodo.

Vårt viktigaste förslag nu är att vi vill att förvaltningen förlänger avtalet 2019 och möjliggör en utvärdering av verksamheten. Det vore mycket olyckligt att slå sönder verksamheten inför ett eventuellt nytt beslut till 2020.

I nuläget väntar vi svar från politiker kring hur de vill driva frågan vidare. Samtliga partier i Landstinget utom Liberalerna har uttalat stöd för verksamheten. Vi planerar att överlämna namnlistan till ansvariga politiker i november.

Vad kan du göra för att påverka beslutet?

-          Sprid namninsamlingen – vi behöver fler underskrifter

-          Läs och sprid vår blogg http://terapikolonier.se/blogg/gruppbehandling/lagg-inte-ner-terapikolonier/

-          Kontakta våra folkvalda politiker (om du redan gjort det gör det gärna igen). Din röst, dina synpunkter och                       erfarenheter gör skillnad!

Partiernas ledande företrädare i hälso- och sjukvårdsnämnden:

M: marie.ljungberg-schott@sll.se

KD: ella.bohlin@sll.se

C: karin.falldin@sll.se

L: anna.starbrink@sll.se

S: dag.larsson@sll.se'

MP: susanne.nordling@sll.se

V: catarina.wahlgren@sll.se Jonas.lindberg@sll.se

SD:s ledamöter i HSN har hoppat av partiet och blivit politiska vildar, så de har ingen representation i HSN.   

Kopiera gärna in partiernas kanslichefer också:

M: gustaf.drougge@sll.se

KD: david.winks@sll.se

C: sofia.jongren@sll.se

 L: jesper.svensson@sll.se

S: fredrik.fallman@sll.se

Mp: eva-maria.skold@sll.se

V: jessica.n.nilsson@sll.se

(SD: henrik.mellstrom@sll.se)

Kontakta också gärna Maria Hägerstrand på förvaltningen

maria.hagerstrand@sll.se

och Anna Ingmanson

anna.ingmanson@sll.se  

Vi tackar dig för ditt stöd!


Jennifer Sternberg, biträdande verksamhetschef TerapikolonierDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook