Rädda Terapikolonier!

Barn och unga riskerar att komma i kläm när fungerande barnpsykiatrisk verksamhet läggs ner!


Terapikolonier har under över 80 år byggts upp till den fina verksamhet den är idag. Sedan 2002 bedriver vi Barn- och ungdomspsykiatrisk terapikoloniverksamhet i samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms län. Innan dess var verksamheten en del av PBU under många år. Terapikolonier erbjuder ett tryggt och socialt behandlingssammanhang för barn, unga och föräldrar som i sin vardag möter svåra sociala och känslomässiga utmaningar. Behandling i grupp ger bland annat möjlighet att ge och få uppmuntran, bygga relationer, stärka tilltron till sig själv och andra, göra nya positiva erfarenheter, upptäcka styrkor, bryta negativa spiraler och få fatt i hopp. Vi tar emot särskilt utsatta barn där 9 av 10 har varit med om svåra livshändelser och där 8 av 10 har två eller flera diagnoser i kombination. Den vanligast insatsen på BUP är råd/stöd och medicinering. Varje år tar vi emot hälften av de 100 familjer som BUP remitterar. Detta säger oss att behoven är större än vad vi kan möta upp och att vi är ett viktigt komplement till BUP för de familjer som behöver något mer än det mottagningen erbjuder.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i SLL har meddelat att de inte kommer att förlänga vårdavtalet med Terapikolonier när de löper ut i december 2018. Landstinget har sett över olika vårdavtal som inte upphandlats i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU), däribland avtalet med Terapikolonier. Översikten av avtalen är helt riktig men det som är förvånande och oroande är att varken politiker eller tjänstemän hittills tagit några initiativ för att finna andra lösningar för att Terapikolonier ska kunna finnas kvar.

I en tid då barn och ungas psykiska ohälsa ökar, BUP har svårt att rekrytera och behålla kompetent personal och själva uppger att de inte kan erbjuda alla patienter vård är detta särskilt oroande. Det behövs knappast mindre barnpsykiatrisk verksamhet snarare mer!

En nedläggning skulle innebära slutet på ett långt samarbete mellan Terapikolonier och Landstinget och att mer än åtta decenniers erfarenhet och kompetens kring barn, unga och grupp riskerar att gå förlorad. En nedläggning skulle också innebära en minskad bredd i behandlingsutbudet inom BUP vilket är olyckligt då patienter och behov ser olika ut. 

Vi behöver nu ett brett stöd i kampen för Terapikoloniers överlevnad

Vi är tacksamma för alla former av påverkan som kan leda till att Terapikoloniers ska kunna leva vidare och fortsätta gynna särskilt utsatta barn och unga! Skriv under och var med och rädda Terapikolonier!

Läs mer på: www.terapikolonier.se

Följ oss på www.terapikolonier.se/blogg och på Facebook
 

båt.jpg 


Jennifer Sternberg, biträdande verksamhetschef Terapikolonier    Kontakta namninsamlingens skapare