Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Kontakta namninsamlingens skapare

Skicka nytt brev till politiker

2019-03-01 22:26:50

Hej, alla undertecknare av uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Utvisningar och deportationer fortgår. De som får stanna enligt nya gymnasielagen verkar vara närmare 6000 än 9000. Allt fler flyr vidare till Frankrike, med oviss utgång.

Den 22-24 mars har Socialdemokraterna en extrakongress i Örebro, med endast två ämnen på agendan. Det ena handlar om partiet som folkrörelse. Vi har skrivit ett brev just om folkrörelsen mot utvisningarna. Det är nu på väg ut till arbetarkommunerna och kongressombuden.

Vill du också skicka brevet till socialdemokratiska politiker? Det gör ingenting om de får samma brev från olika personer. Välj gärna dina "egna" i din kommun och landsting. Skicka gärna också till lokalmedia!

I så fall: maila mig på ingrid.eckerman@gmail.com så ska jag skicka brevet i word- och pdf-format. 

Brevet finns på hemsidan och som pressmeddelande


Ingrid Eckerman

Skriv nya brev till riksdagsledamöterna!

2018-10-24 19:45:54

Till alla som undertecknat uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Vi vet inte vilken regering vi kommer att få. Därför är det viktigt att påverka alla riksdagsmän nu så att de vet vad vi förväntar oss av dem. 

Ett nytt brev har utformats för att underlätta för dig. Du går in på länken, klickar på "skriv ett personligt brev" och välj vem du vill skriva till. Kolla sedan texten, gör kanske en ny inledning med dina egna ord. Skicka! Sedan kan du fortsätta med likadana brev så länge du har lust. Det tar inte lång tid att skicka 5-10 brev!

https://signby.me/se/nu-ar-det-nog

Läget ser ut så här idag:

- Afghanistan är nu farligt för alla och överallt. Detta framkom tydligt bland annat på konferensen How safe is Afghanistan?

- Minst 4000 ungdomar omfattas inte av nya gymnasielagen. Många är nu bostadslösa, även bland dem som omfattas. De bor hellre på gatan i Sverige än på gatan i Afghanistan. Stöttepelaren förmedlar viktiga pengar, men de räcker inte. Ge även du ett bidrag - bli gärna månadsgivare!

- Skandalen kring de medicinska åldersbedömningarna växer. Det står nu klart att de är långt ifrån tillförlitliga, och att Migrationsverket ställt alldeles för stor tilltro till dem då de åldersbestämt ungdomarna. Långt ifrån rättssäkert!


Ingrid Eckerman

How safe is Afghanistan? Konferens 4 oktober

2018-08-24 22:08:03

Hej alla undertecknare av uppropet!

Eftersom Migrationsverket inte vill göra något nytt rättsligt ställningstagande beträffande säkerhetssituationen i Afghanistan så ordnar vi en internationall konferens om detta. 

Huvudtalare är professor William Maley från Australien, som tom. betalar sin resa själv. Han är, tillsammans med Niamatullah Inbrahimi, expert på bl.a. hazarernas situation. Lisa Schuster, London, har forskat på återvändare. Det är ena riktiga höjdare! Intresset för konferensen verkar vara stort. 

Vi behöver hjälp med marknadsföring! Kan du hjälpa till att sprida informationen?

- Media: tidningar, radio, TV, i Sverige och internationellt. Viktigast!

- Våra nordiska grannländer: Rädda barnen, Röda korset, aktivister, media ...

- Universitet och andra institutioner

- Politiker

- Allmänheten, dvs. era egna kontaktnät

Det är viktigt att många nås av informationen före valet. Jag tänker mig att politikerna ska bli lite skraja, förstå att de faktiskt kanske måste ändra sig. 

Hemsidan

Registrering

Facbooksida

Facebookevent


Ingrid Eckerman

Nu måste kyrkorna ta över!

2018-06-18 18:18:12

Nu står ungdomarna utan skollunch. Även många som omfattas av den nya gymnasielagen står utan bidrag och bostad. Det kommer att ta tid innan de fått in sin ansökan, fått den bekräftad och sedan klarat byråkratin i socialtjänst för att få matpengar.

Svenska kyrkan har öppet under sommaren. Den har fått anslag från staten för att stödja de ensamstående. Vi kommer nu att uppmana ungdomarna att söka upp kyrkan där de bor för att få hjälp. Ett brev om detta har sänts till alla stift, och vi hoppas det kommer att vidarebefordrars till församlingarna. 

Du kan hjälpa till genom att förmedla detta dels till din församling, dels till lokalpressen. Jag lägger in texten här så kan du kopiera. Du kan förstås ändra till ditt eget namn.

Vill du så kan du maila ingrid.eckerman@gmail.com så skickar jag brevet som pdf-fil. 

 

Kyrkor och församlingar i Sverige – nu är det dags att hjälpa de ensamkommande!

”9 000 får möjlighet att söka uppehållstillstånd” – då är väl problemet med de ensamkommande ungdomarna löst? Nej, det är långt ifrån löst. Svenska kyrkan har fått bidrag från svenska staten för att stödja dem. Det är dags att ta fram de pengarna nu!

9 000 ungdomar ska ha hjälp att fylla i blanketterna under några hektiska juliveckor. Inte förrän de fått bekräftelse kan de söka upp socialtjänst för att få matpengar. Som regel får ungdomarna ingen hjälp att hitta bostad. För att få hyresbidrag krävs hyreskontrakt. En stor del av ungdomarna får nu inte ens skolmat. De är helt hänvisade till civilsamhället för att överleva. Sova utomhus kan kanske gå bra under sommaren – men en dusch och ett möte med en människa behöver man för att känna sig som en människa.

Så har vi de cirka 4 000 som har otur och inte omfattas av nya lagen. De som kom en dag för sent, eller som fick sitt första beslut en vecka för tidigt. Några försöker undkomma sitt öde genom att fly från Sverige. Men klimatet hårdnar även i Tyskland, Frankrike och Italien.

Övriga blir kvar hos oss. Några har möjlighet att fortsätta sin skola och har hittat ett fadderhem. Andra faller ur. De kan leva på bidrag, svartjobb, drogförsäljning och prostitution. Hela tiden har de bilan hängande över sig – att bli ensamutvisade till Afghanistan, ett land där de ofta aldrig har varit.

Trots ökade resurser till gränspolisen utvisas endast ett fåtal ungdomar varje vecka. Det kommer att ta många år till dess att vi ”blivit av” med de 4 000.

Förra året var det minst 12 ungdomar som begick självmord. I år känner vi till två. Men mörkertalet är stort. När ungdomarna förlorat sina sociala kontakter uppmärksammas de inte av civilsamhället, och de ingår inte i våra officiella register.

Föreningen Stöttepelaren samlar in pengar och fördelar matkassar och busskort till ungdomarna via lokal ombud på många orter i Sverige. Men vi har begränsade resurser och kan långt ifrån täcka de ökade behoven under sommaren. 

Vi hoppas och räknar med att Svenska kyrkans församlingar öppnar sina dörrar för dessa utsatta ungdomar och delar med sig av sina resurser. Vi kommer därför att uppmana ungdomarna att kontakt kyrkan på den ort där de vistas.

Vi hoppas också på samarbete i annan form, centralt eller lokalt, och förmedlar gärna kontakten med Stöttepelarens lokalgrupper runt om i landet.   

För Stöttepelaren – stöd för ensamkommande ungdomar från Afghanistan
Karin Fridell Anter
www.stottepelaren.se

För nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
Ingrid Eckerman
https://stoppautvisningarna.blogspot.com/p/natverket.html     

 


Ingrid Eckerman

SKRIV BREV! Utvisningarna fortsätter!

2018-04-25 06:47:00

Utvisningarna fortsätter och påskyndas. Det gäller både de "frivilliga" utvisningarna och tvångsdeporteringarna. Detta trots att det händer saker som gör att många ungdomar har chans att få stanna. 

1. Experter har dömt ut de medicinska åldersbedömningarna. Finn Bengtsson (m) har lagt en motion i riksdagen om omprövning. Den ska debatteras 17 maj. Många har överklagat sin åldersuppskrivning med stöd av expertutlåtanden. Vi vet ännu inte hur domstolarna kommer att ställa sig.

2. Centerpartiet har bestämt sig för att rösta för den nya gymnasielagen. Den ger ny chans till cirka 9000 ungdomar. (7000 återstår, dem återkommer jag till.)

SKRIV BREV till de moderata riksdagsledamöterna om att utvisningarna bör stoppas i väntan på dessa två händelser! Detta brev är utformat för moderaterna - vill du skicka till andra är det viktigt att du ändrar i texten. 

https://signby.me/se/stoppa-aldersbedomningar-och-utvisningar


Ingrid Eckerman

Nya utvisningar pågår och planeras! Skriv brev!

2018-04-06 21:39:53

EN HUNGERSTREJK pågår hos ett trettiotal ungdomar i Kållereds-förvaret. Tvångsutvisning därifrån planeras måndag 9 april. Flera av ungdomarna är åldersuppskrivna enligt den metod som Socialstyrelsen förstått inte är tillräckligt säker.

Samtidigt pågår "smygutvisningar" av några personer i taget med reguljärflyg.

SKRIV GÄRNA BREV till riksdagsmännen om detta! Ett färdigt brev finns här. Det är bra om de får många brev från många olika människor! https://signby.me/se/varfor-fortsatter-ni-utvisa-ungdomar

DET NYA UPPROPET har på några veckor fått nästan 7000 undertecknare. Vi hoppas på 10 000 snart! Skriv under om du inte redan gjort det. Dela, skicka till din bekantskapskrets, till dina arbetskamrater! https://www.mittskifte.org/petitions/rattsosakra-utvisningar-till-afghanistan-gor-om-gor-ratt? 

 


Ingrid Eckerman

BRÅTTOM: Skriv till politikerna om vad de ska rösta!

2018-03-24 13:55:51

Kampen fortsätter. Två omröstningar i riksdagen äger rum snart: om amnesti kl 16 den 28 mars och gymnasielagen senare.

VISA ATT VI BRYR OSS! Har du möjlighet så bänka dig på riksdagen under omröstningarna.

SKRIV BREV till riksdagspolitiker, fr.a. s, l och c. Ett färdigt brev finns på Signby.me. Det går fort att skicka - ta några politiekr i taget. Du kan göra ändringar så att det passar dig.
https://signby.me/se/lat-ungdomarna-fa-stanna 

SKRIV UNDER det senaste uppropet på Skiftet
https://www.mittskifte.org/petitions/rattsosakra-utvisningar-till-afghanistan-gor-om-gor-ratt

STÖD STÖTTEPELAREN som delar ut mat, kläder och busskort till dem som saknar allt.
http://stottepelaren.se/

Hemsidan uppdateras ständigt med ny information och debattartiklar. 
https://stoppautvisningarna.blogspot.se/

Hjälper du till med att överklaga åldersuppskrivning? Då kan du få en pdf-artikel att skicka med. Skriv till ingrid.eckerman@gmail.com
https://stoppautvisningarna.blogspot.se/2018/02/om-aldersbedomningar-av-asylsokande.html

Hjälper du kristna eller ateister? Kolla hemsidan. Här finns bl.a. två domar som kan vara användbara.
https://stoppautvisningarna.blogspot.se/p/kristna-och-konvertiter.html


Ingrid Eckerman

Demonstrera på söndag 18 februari!

2018-02-15 12:39:10

storyposter_preview2.png

 

I helgen kommer Afghanistans president besöka Tyskland. I samband med detta ordnas demonstrationer över hela Europa.

I Sverige blir det en demonstration (Simrishamn) på lördag 17 februari, och sex stycken på söndag 18 februari: Stockholm, Göteborg, Kalmar, Östersund, Boden och Luleå. Mer info nedan! 

Låt oss gå man ur huse! Låt oss alla komma till någon av dessa platser!

Pressmeddelande

Hemsidan

 
GÖTEBORG
Vi möts vid Stigbergstorget 13:00 och går sedan samma väg som spårvagn 3 till Gustav Adolfs torg.
Arrangör: Unga för amnesti Göteborg och Sittstrejken i Göteborg
 
SIMRISHAMN
Obs lördag 17 februari kl 11 på Stortorget
https://www.facebook.com/search/str/stoppa+utvisningarna+simrishamn/keywords_search  
 
KALMAR
Vi samlas på Stortorget 12.45 och tågar till Larmtorget där vi uppmärksammar situationen med tal och musik.
Arrangör: Ung i Sverige Kalmar
https://www.facebook.com/events/181644192596083/
 
STOCKHOLM - UPPSALA
Sergels torg 12-13.30
Arrangörer: Elever mot utvisningarna, Ung i Sverige #ungisverige och Vi står inte ut #vistårinteut.
Stöttepelaren och Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! kommer att närvara.
https://www.facebook.com/events/166678930624442/?ti=icl
 
ÖSTERSUND
Stortorget kl 14
https://www.facebook.com/events/344154009401311/ 
 
LULEÅ
Södra hamn kl 13-15, på isen
https://www.facebook.com/events/160134387972995/ 
Arrangör: Låt oss leva - Ung i Sverige Luleå
 
BODEN
Torgmöte, Medborgarplatsen 13-14
https://www.facebook.com/events/571861869814836/
Arrangör: Låt oss leva Boden
 

Ingrid Eckerman

Skriv till politikerna om åldersbedömningarna!

2018-01-23 22:52:58

På Rättsmedicinalverket har man bara talat om att kvaliteten i att bedöma knäleder på bild, om de är mogna eller ej, är hög. 

Men man har inte försökt övertala oss om att man vet hur gamla ungdomar med mogna knäleder är. Och det är just det som är problemet. Kan de mogna tidigt hos vissa ungdomsgrupper, sent hos andra?

HJÄLP TILL! Skicka brev till riksdagsledamöterna. Här hittar du en mall som handlar just om åldersbedömningarna. Du kan ta bort och ändra så du tycker att du kan stå för innehållet.

I första hand bör (s), (l) och (c) få brev. Därefter (mp) och (v). Jag är tveksam om vi ska ödsla kraft på (m) och (sd). Men det kan vara bra att de får kunskapen. 

https://signby.me/se/stoppa-aldersbedomningarna


Ingrid Eckerman

Kampanj om förslaget till gymnasielag!

2018-01-03 23:10:08

Kampen går vidare!

Vi har skrivit ihop ett pressmeddelande om vad vi anser behövs för att det nya förslaget till gymnasielag verkligen ska gälla flera tusen ungdomar. 

Detta vill vi ha spritt till alla politiker, tidningar, TV- och radiokanaler etc. Jag kopierar texten nedan, så du kan lägga in den i ett e-brev och skicka till t.ex. en insändarspalt. 

Du kan också skriva personliga brev till riskdagsmännen genom att gå in på den här sidan. Där finns en mall, och du hittar lätt fram till riksdagsmännens e-adresser. https://signby.me/se/gymnasielagen-for-ensamkommande-

Vill du ha texten som wordfil eller pdf så skriv till mig ingrid.eckerman@gmail.com

 

Insändare till …

Namn …

Adress …

E-post …

Telefon …  

Gymnasielagen för ensamkommande måste bli bättre!

Från nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! vill vi framföra vårt tack till Miljöpartiet som kämpat hårt för att få Socialdemokraterna att gå med på en överenskommelse med syftet att flera tusen ensamkommande ungdomar över 18 år ska få stanna i Sverige.

Vi välkomnar denna möjlighet, men anser att syftet bättre uppfylls om ”övriga skyddsbehövande” och asylskälen ”synnerligen (eller särskilt) ömmande omständigheter” återinförs i den tillfälliga lagen från 2016.

Den nya gymnasielagen har ännu bara presenterats i en preliminär form. Det slutliga förslaget planeras läggas fram till riksdagen i mars månad.

För att lagen verkligen ska ge många ensamkommande en ny chans behöver följande förutsättningar gälla: 

- Väntetiden 15 månader räknas från den dag då den asylsökande anlände till Sverige tills dess att Migrationsverkets beslut vunnit laga kraft, dvs. tills Migrationsöverdomstolen fattat beslut.

- Lagen gäller oavsett om den ensamkommande var under eller över 18 år vid beskedet om avslag.

- Den tillfälliga lagen ska i detta hänseende inte gälla retroaktivt. De som kom innan den trädde i kraft, dvs. före 20 juli 2016, ska omfattas av den nya gymnasielagen.

- Utvisningarna av ensamkommande ungdomar stoppas omedelbart för att de som kan komma att omfattas av lagen ska finnas kvar i Sverige när den börjar gälla. Inga utvisningar sker innan lagen har prövats i verkligheten.

- De unga ska kunna bo kvar på den ort där de gått i skola om de så önskar.  

Dessutom bör den tillfälliga lagen omprövas till sommaren 2018, såsom planerats.

Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! har 20 000 medlemmar. Nätverket stod bakom Flyktingarnas dag 25 november 2017 och har startat insamlingsföreningen Stöttepelaren – stöd för ensamkommande barn och ungdomar.                       


Ingrid EckermanDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook