Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv till politiker och regeringen om utvisningarna nästa vecka!!!

2020-12-10 17:28:38

Det verkar inte ha gått fram till riksdagspolitikerna att vi är många som är emot tvångsutvisningarna till Afghannistan som förväntas äga rum tisdag 15 december. Kan du hjälpa till att skriva?

Du kan hänvisa till att sju organisationer har skrivit till Afghanistans flyktingminster för att få honom sätta stopp. 
https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2020/12/tvangsutvisningarna-till-afghanistan.html 

Börja med några ministrar. Glöm inte skriva deras namn i ämnesraden + i början av brevet.

Morgan Johansson ju.registrator@regeringskansliet.se 

Mikael Damberg ju.registrator@regeringskansliet.se 

Ann Linde utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

Åsa Lindhagen arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

Stefan Löfven sb.registrator@regeringskansliet.se 

Fortsätt gärna med riksdagspolitiker. Välj gärna socialdemokraterna och centerpartiet i första hand. 
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/?typeoflist=valkrets&valkrets=blekinge+l%C3%A4n

 

 


Ingrid Eckerman

Stöttepelaren på Youtube + Sorgens dag 24 november

2020-11-06 18:39:32

1. Stöttepelaren får in för lite pengar. Det är i princip tomt i kassan. Nu försöker vi sälja gåvokort och böcker till jul. www.stottepelaren.se 

Vi har också startat en youtube-kanal. Om den får 1000 prenumeranter kan vi få pengar från youtube. 
https://www.youtube.com/channel/UC5qUp9BQ-OCYnWV2_7YvbqA 

 

Swish: 123 583 19 04
Bankgiro: 5228-2381
Bankkonto: SEB 5368 11 065 76 för stående överföringar

2. LÅT DEM STANNA! SORGENS DAG 24 NOVEMBER

Tala om för politikerna vad du tycker om flyktingpolitiken!
 
Den 24 november 2015 presenterade Stefan Löfven (s) och Åsa Romson (mp) den tillfälliga asyllagen som kom att gälla retroaktivt från just denna dag. Tanken var andrum, ordning och reda.
 
Tillsammans med andra ändringar av lagar och regler medförde den oordning och oreda. Dessutom andnöd både för oss hjälpare och de asylsökande själva.
 
Ett nytt förslag till asyllagar har tagits fram som ska gälla från 20 juli 2021. Det kommer inte att innehålla några lättnader för dem som nu finns i vårt land.
Just nu håller alla på att skriva remissvar, dvs. tala om vad man tycker om förslaget. Svaren ska vara inne före 7 december. Därefter kommer det slutliga förslaget att formas. I vår röstar riksdagen om det.
 
FÖRSLAG
- Gör en stor eller liten manifestation utanför ditt kommunhus den 24 november, eller nära den dagen. Kanske är ni sorgklädda.
- Gör ett event i Facebook. Dela det i gruppen För en mänsklig flyktingpolitik 2020! Använd den loggan om ni vill. Om det inte fungerar så kontakta Ingrid Eckerman på messenger (PM).
https://www.facebook.com/groups/forenmanskligflyktingpolitik 
- Fota eller spela in och rapportera vad ni gjort i För en mänsklig flyktingpolitik 2020!
- Skriv insändare i lokaltidningen
- Kontakta lokalradio och lokal-TV
- Dela ut flygblad med dina/era krav. Glöm inte kontaktperson och kontaktuppgifter
 
Ni bestämmer själva vilka krav ni vill driva. Här är några förslag:
- Permanent uppehållstillstånd för alla asylsökande som kommit till Sverige och deras barn, såvida de inte dömts till utvisning enligt svensk brottslagstiftning.
- Permanenta uppehållstillstånd för afghanska medborgare / ensamkommande barn oavsett nationalitet / dem som varit en viss tid i Sverige / den som sökte asyl före eller ett visst datum / ... (välj själv).
- Återinförande av särskilt ömmande skäl för alla – i vilket fall som helst för barn. (Det är mildare än synnerligen ömmande skäl.)
- En rättssäker asylprocess – gäller Migrationsverket och domstolarna.
- En rättssäker åldersbedömning. Migrationsverket ska göra en samlad bedömning!
- Gör det lättare för anhöriga att komma hit!
Här finns förslaget till ny lag.
Eventuellt kommer lättnader för studerande enligt NGL läggas till, men det är än så länge oklart.
 
Bilden kan innehålla: text där det står ”För en mänsklig flyktingpolitik 2020! Sorgens dag 24 november Vandringen fortsätter RM 1ก pa Facebook”

Ingrid Eckerman

Artikeln från hjälparna äntligen publicerad!

2020-10-14 21:58:24

En förkortad version av den text ni skickade till riksdagsledamöterna har publicerats av UNT i nät upplagan.
https://unt.se/nyheter/artikel/wjv7e37j 

Den långa versionen är publicerad på hemsidan, med namnen på de 74 organisationer och grupper som undertecknat den.
https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2020/10/till-alla-riksdagsledamoter-70.html 

En annan artikel som lagts på hemsidan handlar om utredningen av medicinska åldersbedömningar.
https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2020/10/medicinska-aldersbedomningar-regeringen.html 

Och en handlar om det dyra och ineffektiva återvändaravtalet.
https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2020/10/atervandaravtalet-mellan-sverige-och.html 

Sprid gärna dessa texter! I facebook, twitter, instagram om ni är där. Eller till tidningarnas tips-funktioner. Skriv insändare. Etc etc!

Tack för vad ni gör! Vi vinner myrsteg, men många myrsteg leder en liten bit framåt. 

 

 


Ingrid Eckerman

SKICKA PAPPERSBREV TILL RIKSDAGSLEDAMÖTERNA!

2020-09-16 21:12:19

Hej, undertecknare av uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Vi har skrivit en debattartikel om hjälparnas situation, hur vi som under många år på olika sätt stött och stödjer flyktingar, upplever dagens situation med alla utvisningshot. Vi väntar på att någon tidning ska ta emot den.  

Nu vill vi att varje riksdagsledamot ska få texten i sitt postfack. Kan du hjälpa till?  

Anmäl dig till Meta Wiborgh mwiborgh@gmail.com. Ge ditt namn, den kommun och det län där du bor och högsta antalet brev du vill skicka.  

Du får sedan en lista på riksdagsledamöter, om möjligt från ditt län, som du förväntas skicka till.    Du får också ett brev (pdf) på 5 sidor. Du får själv trycka ut det i det antal ex som du ska skicka.  

Första delen av brevet är tomt. Skriv där en personlig hälsning till "din" ledamot (börja med hens namn). Tala gärna om varför du vill att hen ska läsa texten. Skriv under med ditt namn och lämna gärna ditt telefonnummer.   

Köp kuvert och frimärken (din gåva till aktionen). Adressera med ledamotens namn, Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm. Enkelt porto räcker om du inte lägger i något extra.

Om du går en bit ner på den här sidan kan du hitta riksdagsmännen län för län. https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/?typeoflist=valkrets&valkrets=blekinge+l%C3%A4n  

Är du med i någon grupp eller organisation som du tycker ska stå under artikeln? Föreslå det för ordföranden eller talesmannen. Nya underskrifter (grupp/organisation + ett namn) lämnas till Karin Fridell Anter ordforande@stottepelaren.se.


Ingrid Eckerman

SKICKA PAPPERSBREV TILL RIKSDAGSLEDAMÖTERNA!

2020-09-16 21:12:19

Hej, undertecknare av uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Vi har skrivit en debattartikel om hjälparnas situation, hur vi som under många år på olika sätt stött och stödjer flyktingar, upplever dagens situation med alla utvisningshot. Vi väntar på att någon tidning ska ta emot den.  

Nu vill vi att varje riksdagsledamot ska få texten i sitt postfack. Kan du hjälpa till?  

Anmäl dig till Meta Wiborgh mwiborgh@gmail.com. Ge ditt namn, den kommun och det län där du bor och högsta antalet brev du vill skicka.  

Du får sedan en lista på riksdagsledamöter, om möjligt från ditt län, som du förväntas skicka till.    Du får också ett brev (pdf) på 5 sidor. Du får själv trycka ut det i det antal ex som du ska skicka.  

Första delen av brevet är tomt. Skriv där en personlig hälsning till "din" ledamot (börja med hens namn). Tala gärna om varför du vill att hen ska läsa texten. Skriv under med ditt namn och lämna gärna ditt telefonnummer.   

Köp kuvert och frimärken (din gåva till aktionen). Adressera med ledamotens namn, Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm. Enkelt porto räcker om du inte lägger i något extra.

Om du går en bit ner på den här sidan kan du hitta riksdagsmännen län för län. https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/?typeoflist=valkrets&valkrets=blekinge+l%C3%A4n  

Är du med i någon grupp eller organisation som du tycker ska stå under artikeln? Föreslå det för ordföranden eller talesmannen. Nya underskrifter (grupp/organisation + ett namn) lämnas till Karin Fridell Anter ordforande@stottepelaren.se.


Ingrid Eckerman

Skriv till (s) i kommuner och regioner!

2020-05-24 18:58:22

Detta går till alla som skrivit under uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Det går fortfarande att skriva på, men alla namnen överlämnades till Morgan Johansson för ett år sedan (han hade vägrat ta emot oss, det gick via Christina Höj Larsen). De som nu skriver på kommer att få sådana här brev av och till. 

Ni som vill mig något: Använd e-adressen ingrid.eckerman@gmail.com. Eftersom det här uppropet är tämligen inaktuellt går jag inte hit och kollar.

Just nu sitter de i den parlamentariska migrationskommittén och diskuterar hur flyktingpolitiken ska se ut från juli 2021. Ett färdigt förslag ska läggas fram 15 augusti för att skickas på remiss.

Min bedömning är att det kommer att vara svårt att ändra en enda stavelse i det förslaget, för då måste de börja om igen.

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna för en hårdare asylpolitik. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet står för en mindre hård politik.

Socialdemokraterna har inte bestämt sig för vilket block de ska gå ihop med. Därför behöver vi påverka dem, NU, före sommaren! Riksdagspolitikerna har redan fått många brev.

Mitt förslag är att vi går på kommun- och regionpolitiker (tidigare landstingspolitiker). Personliga brev är bäst. Personer och adresser hittar du på respektive kommuns eller regions hemsida.

Argumenten kan skilja sig mellan politiker på olika nivåer. Jag ger förslag nedan. Men formulera gärna brevet personligt. Tänk på att använda det du vet om socialdemokraternas politik! Hinner och orkar du kan du fortsätta med centerpartisterna och liberalerna.  

Som övergripande krav kan man använda detta:

- Återinförande av humanitära skäl för uppehållstillstånd           
- Möjlighet till familjeåterförening           
- Större hänsyn till barnkonventionen           
- Återinförande av permanenta uppehållstillstånd           
- En rättssäker asylprocess           
- Stoppa alla utvisningar till Afghanistan

Vi vill ha en mänsklig flyktingpolitik!  

Till kommunpolitiker

Jag vill att min kommun har en mänsklig flyktingpolitik.

Jag vill att mycket större hänsyn tas till barnkonventionen så att de barn som nu finns här får stanna. Många andra har också asylskäl.

Eftersom de mår psykiskt dåligt av att inte ha familjerna här så behöver flyktingarna få hit familjerna utan att det ställs krav som nästan är oöverstigliga. Jag vill också att barn och många vuxna får permanenta uppehållstillstånd direkt, eftersom de då kommer att kunna satsa på ett annat sätt både i skolan, på jobbet och när det gäller integration.

Ni som är politiker måste se till att asylprocessen blir rättssäker! Vi som hjälper flyktingar får höra alla möjliga historier om felaktigheter i Migrationsverkets utredningar.

Dessutom vill jag att alla utvisningar till Afghanistan stoppas. Det gäller barnfamiljerna såväl som de ensamkommande ungdomarna. Ungdomarna har snart gått ut gymnasiet och är motiverade att börja jobba direkt, i yrken där de behövs.  

Till regionpolitiker

Jag vill att Sverige ska ha en mänsklig flyktingpolitik!

Idag hamnar allt fler flyktingar i skuggsamhället eftersom de anser att det är helt omöjligt att ”återvända till hemlandet” – ibland innebär det att föras till ett land där de aldrig tidigare varit.

Dessa flyktingar har svårt att skydda sig mot corona, samtidigt som svensk sjukvård alldeles riktigt ger dem avancerad sjukvård om de behöver. Kvinnor föder barn utan att ha haft kontakt med mödravården, vilket innebär större risk för komplikationer.

Den psykiska hälsan blir nedsatt när man lever under hot att utvisas till ett farligt land. Under 2017 var det tio gånger fler ensamkommande som begick självmord än motsvarande svenskfödd åldersgrupp. Barnen känner av föräldrarnas psykiska ohälsa, samtidigt som de gång på gång dras upp från sin invanda miljö, där de har ett socialt nätverk, och omplaceras på okänd ort.  

Jag vill att humanitära skäl för uppehållstillstånd återinförs, att familjeåterförening underlättas, att det tas större hänsyn till barnkonventionen, att permanenta uppehållstillstånd återinförs och att asylprocessen blir rättssäker.

Dessutom vill jag att alla utvisningar till Afghanistan stoppas. Jag vill att vården och omsorgen får dra nytta av ungdomarnas utbildning och kompetens. Vi har inte svenskfödda ungdomar tillräckligt för att ta hand om alla äldre, som bara blir fler och fler.  

Till riksdagsledamöter

Jag vill att Sverige ska ha en mänsklig flyktingpolitik!

Jag vill att humanitära skäl för uppehållstillstånd återinförs, att familjeåterförening underlättas, att det tas större hänsyn till barnkonventionen, att permanenta uppehållstillstånd återinförs och att asylprocessen blir rättssäker. Dessutom vill jag att alla utvisningar till Afghanistan stoppas.

Sedan 2015 har tre dåliga lagar införts – den retroaktiva tillfälliga lagen och de två gymnasielagarna. Det har skapat en situation utan ordning och reda, ett lotteri som avgjorts av vilka gode män, juridiska ombud, handläggare, domare och nämndemän den asylsökande råkat ut för.

Migrationsverkets glidningar i praxis har medfört att besluten som fattas ofta går emot lagstiftarnas intentioner. Till exempel skulle barn som kom före 25 november 2015 bedömas enligt utlänningslagen. Så skedde inte.

Du som riksdagspolitiker vet väl om hur rättsosäker asylprocessen är? Kan jag då lita på att du bryr dig om att andra juridiska processer är rättssäkra? Kan jag lita på våra myndigheter och våra domstolar?

Ge ett bidrag till Stöttepelaren

Snart slutar skolan, och då får de inte ens skollunch.

Swish: 123 583 19 04
Bankgiro: 5228-2381
Bankkonto: SEB 5368 11 065 76 för stående överföringar

www.stottepelaren.se 

Ingrid Eckerman ingrid.eckerman@gmail.com 


Ingrid Eckerman

Delta i den digitala 1 maj-demonstrationen FÖR EN MÄNSKLIG FLYKTINGPOLITIK!

2020-04-25 20:38:56

En digital 1 maj-demonstration har startats av fyra privatpersoner. Den är fristående från alla organisationer och partier. 

Mottot är: FÖR EN MÄNSKLIG FLYKTINGPOLITIK!

Delta! Vi behöver många enskilda, många organisationer! Sprid informationen!

Som enskild går du in i facebookgruppen https://www.facebook.com/groups/1maj2020Flyktingpolitik/ och klickar "gilla" på första inlägget (under röda pilen). Reservera din plats redan nu!

Nätverk, grupp, organisation: Kontakta Josefina Söderholm josefinasoderholm@hotmail.com eller messenger. Tala om gruppens namn + ge facebook-id till 1-2 personer som kan lägga in banderoller. 

På 1 maj finns möjlighet att lägga in 1 maj-tal.

Hoppas du/ni är med!

Ingrid EckermanFör_en_mänsklig_flyktingpolitik_bild_IE.jpg


Ingrid Eckerman

Delta i den digitala 1 maj-demonstrationen FÖR EN MÄNSKLIG FLYKTINGPOLITIK!

2020-04-25 20:38:32

En digital 1 maj-demonstration har startats av fyra privatpersoner. Den är fristående från alla organisationer och partier. 

Mottot är: FÖR EN MÄNSKLIG FLYKTINGPOLITIK!

Delta! Vi behöver många enskilda, många organisationer! Sprid informationen!

Som enskild går du in i facebookgruppen https://www.facebook.com/groups/1maj2020Flyktingpolitik/ och klickar "gilla" på första inlägget (under röda pilen). Reservera din plats redan nu!

Nätverk, grupp, organisation: Kontakta Josefina Söderholm josefinasoderholm@hotmail.com eller messenger. Tala om gruppens namn + ge facebook-id till 1-2 personer som kan lägga in banderoller. 

På 1 maj finns möjlighet att lägga in 1 maj-tal.

Hoppas du/ni är med!

Ingrid EckermanFör_en_mänsklig_flyktingpolitik_bild_IE.jpg


Ingrid Eckerman

BRÅTTOM SKRIVA BREV TILL RIKSDAGEN!

2020-04-20 17:54:24

Den 29 april kommer en omröstning äga rum i riksdagen.

Det är Vänsterpartiet som lyfter upp ett yrkande ur en motion av Gustav Fridolin (mp) att alla ensamkommande som varit i Sverige mer än tre år ska få permanent uppehållstillstånd.

Debatten kommer att äga rum på förmiddagen, och omröstningen troligen kl 16.

Yrkandet kommer att publiceras här
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/migration-och-asylpolitik_H701SfU20

Partigrupperna brukar bestämma i förväg hur man ska rösta. Den som vill rösta emot sitt parti måste anmäla det i förväg. Därför är det BRÅTTOM!

Adresserna till alla riksdagsledamöter hittar ni här. Börja med s, kd, c, l. Bäst är att skicka breven et och ett. Högst 10 adressater i varje brev – annars blir de spam. Lägg gärna till en inledning med några ord om dig själv och varför du vill att de ska stanna.
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

Förslag till text (kan kopieras in i breven)

Till dig som riksdagsledamot

Jag vill att du röstar JA till Vänsterpartiets yrkande 29 april om att ensamkommande som varit i Sverige i tre år ska få permanent uppehållstillstånd. Jag vill att du röstar enligt ditt samvete!  

Sverige har fått det andrum som vi behövde, och nu är det dags att ungdomarna och vi hjälpare får andrum. Ni bad oss öppna våra hjärtan för dem, bli gode män, lärare, idrottsledare, familjehem åt dem. Vi ställde upp, och de kom in i våra hjärtan. Nu sliter ni ut dem därifrån med våld.

Det blir inga fysiska 1 maj-tåg i år. Men vi planerar nu ett virtuellt sådant. Du kan se hur det växer här. https://www.facebook.com/groups/1maj2020Flyktingpolitik/   

Namn ….


Ingrid Eckerman

Skicka julbrev till riksdagsledamöterna!

2019-12-07 21:43:00

Här hittar du alla riksdagsledamöternas e-adresser:
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

Här hittar du regeringen:
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/

Berätta kort med egna ord om hur du känner inför de utvisningar som genomförs nu under advent. Berätta hur du upplever julen när du samtidigt tänker på de som har det svårt i Sverige, Frankrike, Afghanistan. Du kan också fråga politikerna om hur de själva känner inför julen. Det har ju varit både tidningsartiklar och TV-program om ungdomarna, så de vet ju. Skäms det något litet?

Du kan hänvisa till de två rapporter som just kommit:

Tankar om att återvända från Rädda Barnen.
https://www.mynewsdesk.com/se/radda_barnen/pressreleases/raedda-barnens-nya-rapport-i-afghanistan-riskerar-baade-flickor-och-pojkar-att-utsaettas-foer-grovt-vaald-hot-och-allvarlig-diskriminering-2949531

Child-sensitive return från UNICEF.
https://www.mynewsdesk.com/se/unicef_sverige/pressreleases/barn-som-ska-utvisas-faar-daaligt-stoed-2939876

Båda rapporterna kritiserar Sverige för att vi behandlar barn och unga så hårdhänt och ofta rättsosäkert. Vi bryr oss inte om hur de får det när de kommer till Afghanistan. Detta strider mot återvändaravtalet med Afghanistan.

Röda Korset, Rädda Barnen och UNICEF anser att ingen ska utvisas till Afghanistan. Det är för farligt där. Många andra länder, bland annat Frankrike, utvisar få till Afghanistan. De använder inte ”internflykt”, dvs. att man ska slå sig ner på en annan ort än där man själv (eller ens föräldrar) har bott tidigare, om den orten är för farlig.

Några siffror:

- Cirka 9 000 av de ensamkommande ungdomarna med afghansk bakgrund får inte uppehållstillstånd. Av dessa befinner sig kanske 2 000 i Frankrike, där de ofta bor på gatan. Cirka 7 000 är kvar i Sverige. En del av dessa går fortfarande i skolan.

- Ungefär 2 000 barn i familj har fått avslag. Familjerna lever ofta under existensminimum. Barnen har fått flytta och byta dagis och skola många gånger.

- Antal som deporterats till Afghanistan under 2019 blir högst 600.


Ingrid EckermanDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...