Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv till (s) i kommuner och regioner!

2020-05-24 18:58:22

Detta går till alla som skrivit under uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Det går fortfarande att skriva på, men alla namnen överlämnades till Morgan Johansson för ett år sedan (han hade vägrat ta emot oss, det gick via Christina Höj Larsen). De som nu skriver på kommer att få sådana här brev av och till. 

Ni som vill mig något: Använd e-adressen ingrid.eckerman@gmail.com. Eftersom det här uppropet är tämligen inaktuellt går jag inte hit och kollar.

Just nu sitter de i den parlamentariska migrationskommittén och diskuterar hur flyktingpolitiken ska se ut från juli 2021. Ett färdigt förslag ska läggas fram 15 augusti för att skickas på remiss.

Min bedömning är att det kommer att vara svårt att ändra en enda stavelse i det förslaget, för då måste de börja om igen.

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna för en hårdare asylpolitik. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet står för en mindre hård politik.

Socialdemokraterna har inte bestämt sig för vilket block de ska gå ihop med. Därför behöver vi påverka dem, NU, före sommaren! Riksdagspolitikerna har redan fått många brev.

Mitt förslag är att vi går på kommun- och regionpolitiker (tidigare landstingspolitiker). Personliga brev är bäst. Personer och adresser hittar du på respektive kommuns eller regions hemsida.

Argumenten kan skilja sig mellan politiker på olika nivåer. Jag ger förslag nedan. Men formulera gärna brevet personligt. Tänk på att använda det du vet om socialdemokraternas politik! Hinner och orkar du kan du fortsätta med centerpartisterna och liberalerna.  

Som övergripande krav kan man använda detta:

- Återinförande av humanitära skäl för uppehållstillstånd           
- Möjlighet till familjeåterförening           
- Större hänsyn till barnkonventionen           
- Återinförande av permanenta uppehållstillstånd           
- En rättssäker asylprocess           
- Stoppa alla utvisningar till Afghanistan

Vi vill ha en mänsklig flyktingpolitik!  

Till kommunpolitiker

Jag vill att min kommun har en mänsklig flyktingpolitik.

Jag vill att mycket större hänsyn tas till barnkonventionen så att de barn som nu finns här får stanna. Många andra har också asylskäl.

Eftersom de mår psykiskt dåligt av att inte ha familjerna här så behöver flyktingarna få hit familjerna utan att det ställs krav som nästan är oöverstigliga. Jag vill också att barn och många vuxna får permanenta uppehållstillstånd direkt, eftersom de då kommer att kunna satsa på ett annat sätt både i skolan, på jobbet och när det gäller integration.

Ni som är politiker måste se till att asylprocessen blir rättssäker! Vi som hjälper flyktingar får höra alla möjliga historier om felaktigheter i Migrationsverkets utredningar.

Dessutom vill jag att alla utvisningar till Afghanistan stoppas. Det gäller barnfamiljerna såväl som de ensamkommande ungdomarna. Ungdomarna har snart gått ut gymnasiet och är motiverade att börja jobba direkt, i yrken där de behövs.  

Till regionpolitiker

Jag vill att Sverige ska ha en mänsklig flyktingpolitik!

Idag hamnar allt fler flyktingar i skuggsamhället eftersom de anser att det är helt omöjligt att ”återvända till hemlandet” – ibland innebär det att föras till ett land där de aldrig tidigare varit.

Dessa flyktingar har svårt att skydda sig mot corona, samtidigt som svensk sjukvård alldeles riktigt ger dem avancerad sjukvård om de behöver. Kvinnor föder barn utan att ha haft kontakt med mödravården, vilket innebär större risk för komplikationer.

Den psykiska hälsan blir nedsatt när man lever under hot att utvisas till ett farligt land. Under 2017 var det tio gånger fler ensamkommande som begick självmord än motsvarande svenskfödd åldersgrupp. Barnen känner av föräldrarnas psykiska ohälsa, samtidigt som de gång på gång dras upp från sin invanda miljö, där de har ett socialt nätverk, och omplaceras på okänd ort.  

Jag vill att humanitära skäl för uppehållstillstånd återinförs, att familjeåterförening underlättas, att det tas större hänsyn till barnkonventionen, att permanenta uppehållstillstånd återinförs och att asylprocessen blir rättssäker.

Dessutom vill jag att alla utvisningar till Afghanistan stoppas. Jag vill att vården och omsorgen får dra nytta av ungdomarnas utbildning och kompetens. Vi har inte svenskfödda ungdomar tillräckligt för att ta hand om alla äldre, som bara blir fler och fler.  

Till riksdagsledamöter

Jag vill att Sverige ska ha en mänsklig flyktingpolitik!

Jag vill att humanitära skäl för uppehållstillstånd återinförs, att familjeåterförening underlättas, att det tas större hänsyn till barnkonventionen, att permanenta uppehållstillstånd återinförs och att asylprocessen blir rättssäker. Dessutom vill jag att alla utvisningar till Afghanistan stoppas.

Sedan 2015 har tre dåliga lagar införts – den retroaktiva tillfälliga lagen och de två gymnasielagarna. Det har skapat en situation utan ordning och reda, ett lotteri som avgjorts av vilka gode män, juridiska ombud, handläggare, domare och nämndemän den asylsökande råkat ut för.

Migrationsverkets glidningar i praxis har medfört att besluten som fattas ofta går emot lagstiftarnas intentioner. Till exempel skulle barn som kom före 25 november 2015 bedömas enligt utlänningslagen. Så skedde inte.

Du som riksdagspolitiker vet väl om hur rättsosäker asylprocessen är? Kan jag då lita på att du bryr dig om att andra juridiska processer är rättssäkra? Kan jag lita på våra myndigheter och våra domstolar?

Ge ett bidrag till Stöttepelaren

Snart slutar skolan, och då får de inte ens skollunch.

Swish: 123 583 19 04
Bankgiro: 5228-2381
Bankkonto: SEB 5368 11 065 76 för stående överföringar

www.stottepelaren.se 

Ingrid Eckerman ingrid.eckerman@gmail.com 


Ingrid Eckerman

Delta i den digitala 1 maj-demonstrationen FÖR EN MÄNSKLIG FLYKTINGPOLITIK!

2020-04-25 20:38:56

En digital 1 maj-demonstration har startats av fyra privatpersoner. Den är fristående från alla organisationer och partier. 

Mottot är: FÖR EN MÄNSKLIG FLYKTINGPOLITIK!

Delta! Vi behöver många enskilda, många organisationer! Sprid informationen!

Som enskild går du in i facebookgruppen https://www.facebook.com/groups/1maj2020Flyktingpolitik/ och klickar "gilla" på första inlägget (under röda pilen). Reservera din plats redan nu!

Nätverk, grupp, organisation: Kontakta Josefina Söderholm josefinasoderholm@hotmail.com eller messenger. Tala om gruppens namn + ge facebook-id till 1-2 personer som kan lägga in banderoller. 

På 1 maj finns möjlighet att lägga in 1 maj-tal.

Hoppas du/ni är med!

Ingrid EckermanFör_en_mänsklig_flyktingpolitik_bild_IE.jpg


Ingrid Eckerman

Delta i den digitala 1 maj-demonstrationen FÖR EN MÄNSKLIG FLYKTINGPOLITIK!

2020-04-25 20:38:32

En digital 1 maj-demonstration har startats av fyra privatpersoner. Den är fristående från alla organisationer och partier. 

Mottot är: FÖR EN MÄNSKLIG FLYKTINGPOLITIK!

Delta! Vi behöver många enskilda, många organisationer! Sprid informationen!

Som enskild går du in i facebookgruppen https://www.facebook.com/groups/1maj2020Flyktingpolitik/ och klickar "gilla" på första inlägget (under röda pilen). Reservera din plats redan nu!

Nätverk, grupp, organisation: Kontakta Josefina Söderholm josefinasoderholm@hotmail.com eller messenger. Tala om gruppens namn + ge facebook-id till 1-2 personer som kan lägga in banderoller. 

På 1 maj finns möjlighet att lägga in 1 maj-tal.

Hoppas du/ni är med!

Ingrid EckermanFör_en_mänsklig_flyktingpolitik_bild_IE.jpg


Ingrid Eckerman

BRÅTTOM SKRIVA BREV TILL RIKSDAGEN!

2020-04-20 17:54:24

Den 29 april kommer en omröstning äga rum i riksdagen.

Det är Vänsterpartiet som lyfter upp ett yrkande ur en motion av Gustav Fridolin (mp) att alla ensamkommande som varit i Sverige mer än tre år ska få permanent uppehållstillstånd.

Debatten kommer att äga rum på förmiddagen, och omröstningen troligen kl 16.

Yrkandet kommer att publiceras här
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/migration-och-asylpolitik_H701SfU20

Partigrupperna brukar bestämma i förväg hur man ska rösta. Den som vill rösta emot sitt parti måste anmäla det i förväg. Därför är det BRÅTTOM!

Adresserna till alla riksdagsledamöter hittar ni här. Börja med s, kd, c, l. Bäst är att skicka breven et och ett. Högst 10 adressater i varje brev – annars blir de spam. Lägg gärna till en inledning med några ord om dig själv och varför du vill att de ska stanna.
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

Förslag till text (kan kopieras in i breven)

Till dig som riksdagsledamot

Jag vill att du röstar JA till Vänsterpartiets yrkande 29 april om att ensamkommande som varit i Sverige i tre år ska få permanent uppehållstillstånd. Jag vill att du röstar enligt ditt samvete!  

Sverige har fått det andrum som vi behövde, och nu är det dags att ungdomarna och vi hjälpare får andrum. Ni bad oss öppna våra hjärtan för dem, bli gode män, lärare, idrottsledare, familjehem åt dem. Vi ställde upp, och de kom in i våra hjärtan. Nu sliter ni ut dem därifrån med våld.

Det blir inga fysiska 1 maj-tåg i år. Men vi planerar nu ett virtuellt sådant. Du kan se hur det växer här. https://www.facebook.com/groups/1maj2020Flyktingpolitik/   

Namn ….


Ingrid Eckerman

Skicka julbrev till riksdagsledamöterna!

2019-12-07 21:43:00

Här hittar du alla riksdagsledamöternas e-adresser:
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

Här hittar du regeringen:
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/

Berätta kort med egna ord om hur du känner inför de utvisningar som genomförs nu under advent. Berätta hur du upplever julen när du samtidigt tänker på de som har det svårt i Sverige, Frankrike, Afghanistan. Du kan också fråga politikerna om hur de själva känner inför julen. Det har ju varit både tidningsartiklar och TV-program om ungdomarna, så de vet ju. Skäms det något litet?

Du kan hänvisa till de två rapporter som just kommit:

Tankar om att återvända från Rädda Barnen.
https://www.mynewsdesk.com/se/radda_barnen/pressreleases/raedda-barnens-nya-rapport-i-afghanistan-riskerar-baade-flickor-och-pojkar-att-utsaettas-foer-grovt-vaald-hot-och-allvarlig-diskriminering-2949531

Child-sensitive return från UNICEF.
https://www.mynewsdesk.com/se/unicef_sverige/pressreleases/barn-som-ska-utvisas-faar-daaligt-stoed-2939876

Båda rapporterna kritiserar Sverige för att vi behandlar barn och unga så hårdhänt och ofta rättsosäkert. Vi bryr oss inte om hur de får det när de kommer till Afghanistan. Detta strider mot återvändaravtalet med Afghanistan.

Röda Korset, Rädda Barnen och UNICEF anser att ingen ska utvisas till Afghanistan. Det är för farligt där. Många andra länder, bland annat Frankrike, utvisar få till Afghanistan. De använder inte ”internflykt”, dvs. att man ska slå sig ner på en annan ort än där man själv (eller ens föräldrar) har bott tidigare, om den orten är för farlig.

Några siffror:

- Cirka 9 000 av de ensamkommande ungdomarna med afghansk bakgrund får inte uppehållstillstånd. Av dessa befinner sig kanske 2 000 i Frankrike, där de ofta bor på gatan. Cirka 7 000 är kvar i Sverige. En del av dessa går fortfarande i skolan.

- Ungefär 2 000 barn i familj har fått avslag. Familjerna lever ofta under existensminimum. Barnen har fått flytta och byta dagis och skola många gånger.

- Antal som deporterats till Afghanistan under 2019 blir högst 600.


Ingrid Eckerman

Skriv ännu fler brev till riksdagen!

2019-10-22 10:42:47

Vi har fått signaler att det är PERSONLIGA och KORTA brev från MÅNGA människor som berör politikerna. Inte massproducerade med samma text.

Så vi är tacksamma för fler brev! Du välja t.ex. riksdagspolitikerna där du bor, eller från ett visst parti - gärna Socialdemokraterna. I andra hand Centerpartiet och Liberalerna.

Har du läst någon bok om utvisningarna kan du skriva om den. Böckerna kan du köpa hos Stöttepelaren.
Stöttepelaren/böcker

På hemsidan finns det också berättelser som du kan skriva om. 
Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Du kan klicka på "Ungdomarna" i högerspalten så får du många sådana berättelser.

Är du med i facebook? Då kan du hitta berättelser där. 
Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!  
Vi står inte ut  

Svara inte på detta brev. Skriv i stället till ingrid.eckerman@gmail.com.


Ingrid Eckerman

Distansjobba för Stöttepelaren!

2019-10-12 08:25:33

Vi behöver hjälp att samla in pengar för Stöttepelaren!

Man kan hjälpa till på många sätt.

Just nu har vi en idé om att skicka ut kombinerade gratulations- och tiggarkort till personer vi tycker gjort något bra för de ensamkommande ungdomarna. Kanske du vet att rättsläkaren Fredrik Tamsen, som var den första att larma om de medicinska åldersbedömningarna, nu får en fin utmärkelse från Svenska Läkaresällskapet. 

Söttepelaren har också blivit godkänd som välgörenhetsförening i USA. Här finns möjlighet att hitta tänkbara givare, både enskilda personer och organisationer. 

Är du intresserad eller vill veta mer? Hör av dig till föreningens ordförande Karin Fridell Anter ordforande@stottepelaren.se.

Stöttepelaren samlar in pengar som hjälp till ungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande asylsökande barn. Föreningens främsta målgrupp är barn och ungdomar från Afghanistan som är bosatta i Sverige och som inte omfattas av andra bidrag.

Nya hemsidan www.stottepelaren.se.

Läs om hur du kan stödja: https://stottepelaren.se/aktivera-dig/ 

Logga_3.jpg


Ingrid Eckerman

Skriv brev NU till riksdagsledamöterna!

2019-09-05 06:06:52

Tisdag 10 september öppnar riksdagen. Samma dag, på islams heliga dag Ashura, planeras en massdeportation (80 personer) till Afghanistan. Barnfamiljerna sittstrejkar på Norra Bantorget. Ett flertal aktioner äger rum på flera håll i Sverige veckan 7-12 september. Samtidigt blir det ännu farligarei Afganistan.

SKRIV TILL RIKSDAGSLEDAMÖTERNA! De viktigaste är s, mp, l, c, kd. Det gör ingenting om samma ledamot får fler brev. Glöm inte att sätta ditt namn under!

Här hittar du alla e-adresser: https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ 

Förslag till text: 

Till dig som ledamot av Sveriges riksdag​

Den 10 september ska du delta i riksdagens högtidliga öppnande. Denna dag är Ashura, en av islams allra heligaste dagar, och den internationella dagen för förebyggande av självmord. Medan du förbereder dig för konserten i Konserthuset kommer upp till 80 flyktingar mot sin vilja starta resan till Afghanistan; vissa drogade, med huva och handfängsel. Utanför förvaret bedriver aktivister civil olydnad. Från Norra Bantorget tågar afghanska barnfamiljer för att på Sergels torg protestera mot sina utvisningsbeslut.

Ashura är en sorgehögtid för shiamuslimer då man sörjer Muhammeds dotterson Hussein som dog martyrdöden vid Karbala år 680. Helgen högtidlighålls på samma sätt som den kristna långfredagen: Man klär sig i svart, arbetar inte, reser inte, roar sig inte, fastar. I stora processioner tågar man på gatorna. I moskén har man ceremonier där man slår sig själv på bröstet och även piskar sig på ryggen. Det är inte bara blodet som flyter från ryggarna som är rött. Det är en röd dag, och myndigheter, kontor mm. är stängda.

De flesta av våra flyktingar med afghanskt bakgrund är shiamuslimer, även om alla inte följer traditionerna så hårt. Att tvinga dem att resa på den dagen då de ska sörja i gemenskap är ändå något som måste betraktas som en kränkning av religionsfrihet och mänskliga rättigheter. Det är att inte låta dem utöva sin religion på det sätt de önskar, och de tvingas dessutom göra sådant som är "haram".  

Deportationen kommer samtidigt som det rapporteras om kraftigt ökat våld i Afghanistan. Talibanerna vill visa sin makt inför "fredssamtalen" med USA, som handlar villkoren för att USA ska dra sig ut ur Afghanistan. De vägrar att samtala med regeringen som de anser är illegal och tillsatt av USA. I stället tänker de sabotera presidentvalet den 28 september. Redan har regeringen fått stänga 2000 vallokaler i osäkra områden. 

Det finns risk att IS Khorasan (den afghanska grenen av IS) tar till ökat våld mot shiamuslimer just den 10 september. År 2018 tog man till extra säkerhetsåtgärder för att skydda shiamuslimerna. Hur ser Kabul ut den 11 september då flyktingarna landsätts på flygplatsen i Kabul?

Analytiker anser att det bara finns en utgång om USA minskar sina trupper: Talibanerna tar över, antingen i förhandlingar med regeringen, eller genom att öka stridandet. Resultatet blir återinförande av de mycket striktare reglerna för religion och kvinnors liv. Sharialagar införlivas i lagsystemet. 

En del av dem som ska deporteras är ateister, kristna eller hbtq. I Afghanistan tvingas de att dölja sin livsåskådning, religion eller sexuella läggning, vilket strider mot den konvention om mänskliga rättigheter som Sverige skrivit under. 

Med talibaner vid makten kan det blotta faktum att en kvinna varit i Europa ses som ett hedersbrott eftersom hon inte levt åtskilt från män. Risk för att hon blir stenad finns. För närvarande tar Afghanistan inte emot barnfamiljerna som i Sverige lever i limbo, på ett bidrag under existensminimum utan rätt att arbeta eller studera. I takt med att Migrationsverket lägger ner sina boenden får de med några dagars varsel flytta till en ny ort, med rätt att ta med sig 25 kg av sina under fyra år samlade tillhörigheter. Barnen får byta skola mitt i terminen. 

Det är nu tre veckor till presidentvalet. Den dagen, eller strax därefter, kommer vi att veta om våldet i Afghanistan har exploderat, eller om det finns tecken till att det lugnar ner sig. 


Ingrid Eckerman

Stöd barnfamiljerna på Norra Bantorget!

2019-07-18 18:33:38

Nu gäller det igen. På Norra Bantorget i Stockholm sitter sedan 9 juli ett 60-tal barn med föräldrar. De är desperata. De har fått tre avslag på sina asylansökningar. Det innebär att en trebarnsfamilj kan få leva på 4000 kr per månad för allt utom hyran. Samtidigt kan föräldrarna inte tänka sig att ta med sig sina barn till världens farligaste land. Där kan de hoppas på ett tält i ett läger för internflyktingar, med brist på vatten, mat, sjukvård, skola.

Att detta bryter mot barnkonventionen, som Sverige undertecknat och som blir lag 1 januari, står tydligt. Läs gärna bloggen Är det barnens bästa att skickas till Afghanistan?  

Barnfamiljerna på torget behöver nu mat, frukt, blöjor, kläder, sysselsättningsmaterial för barnen, mediciner. 

Är du i Stockholmstrakten så kom till Norra Bantorget! 

Demonstration lördag 20 juli. Samling på Norra Bantorget kl 17, avmarsch 17.30. Möte på Mynttorget kl 18, därefter troligen återtåg till Norra Bantorget. 

Ge gärna ett bidrag! Swish 123 280 00 01. Bankgiro 5049-0697. Refugees welcome Stockholm står för penninghanteringen.

Liv utan gränser Facebooksida

Stötta barnfamiljerna på Norra Bantorget! Facebookgrupp för praktisk hjälp och info

Tack för ditt stöd!

Ingrid Eckerman

(PS. Om jag hösten 2016 hade vetat vad detta skulle innebära hade jag kanske aldrig startat detta upprop ... I mitt hem har det blivit tyst och stilla efter de två åren med ungdomar och deras kompisar. Den som stod mig närmast är nu i Frankrike, med chans att få uppehållstillstånd där.)


Ingrid Eckerman

Omröstningsinsamling för Stöttepelaren + fyll riksdagsläktaren 18 juni!

2019-06-11 20:47:48

Hej alla undertecknare av Stoppa utvisningarna av Afghanska ungdomar!

Tisdag den 18 juni, på förmiddagen kommer Riksdagen att debattera och rösta om förlängning av den tillfälliga lagen - den som har ställt till dagens oordning och oreda.

1. INSAMLING Visa vad du tycker genom att skicka en liten eller stor slant till Stöttepelaren* senast söndag - skriv "PROTEST". 
Swish 123 583 19 04                  
Bankkonto SEB 5368 11 065 76 
Bankgiro 5228-2381 
* Förening som delar ut mat och busskort till behövande ensamkommande  http://stottepelaren.se/

2. RÖSTA ENLIGT DITT SAMVETE Jag hoppas att många skickat brev till riksdagsledamöterna om att de ska rösta enligt sitt samvete. 
https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2019/06/riksdagsledamot-rosta-enligt-ditt.html

3. TORSDAG 13 JUNI KL 15.30-17 delar vi ut flygblad "Rösta enligt ditt samvete" till riksdagspolitiker på hemväg.

5. JÄRVADAGARNA 13-16 JUNI Där vore fint med flygbladsutdelningar. Ett litet gäng kommer lördag. Finns några som vill komma annan dag? Ring mig 070 557 31 93.

4. TISDAG 18 JUNI FRÅN KL 8 fyller vi riksdagsläktaren. Tag med guldtia till värdeskåpen. Handväskor och schalar är inte tillåtna. 

Vi ger inte upp kampen!


Ingrid EckermanDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook