Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Kontakta namninsamlingens skapare

Till alla läkare på listan

2017-03-14 08:05

I arbetsgruppen för det här uppropet ingår bland annat läkarna Mats Eliasson, Magnus Kihlbom, Meta Wiborgh och Bertil Hagström, förutom jag själv. Vi har också vid behov kontakt med Lars H Gustavsson.

Vi har diskuterat en debattartikel/upprop i Läkartidningen, för att få med våra professionella organisationer. Läkarförbundets etiska råd har ställt sig bakom uppropet, men SLS etiknämnd vill inte. 

Ett uttalande från förbundet skulle antagligen vara betydelsefullt.

Jag vet att det finns många läkare bland er 7000 som undertecknat detta upprop. Jag vill nu ha kontakt med just er.

Det gäller två saker:

- Du som är intresserad av att utforma artikeln/uppropet till Läkartidningen

- Du som vill ställa dig bakom en sådan artikel/upprop.

Skriv ett meddelande på uppropet. Tala om namn, specialitet, befattning, var du jobbar. Fina titlar skadar inte. 


Ingrid Eckerman

Kommentarer (12)

Stor aktivitet i uppropet!

2017-03-04 16:30

Aktiviteten är hög i det här nätverket!

Trots detta är slaget långt ifrån är vunnet, även om nyhetsmedia kan ge ett sådant intryck. De åtgärder som hittills diskuteras (rätt till gymnasiestudier, uppehåll i åldersbedömningarna) betyder i stort sett ingenting så länge utvisningspolitiken ligger kvar. De allra flesta av de ensamkommande med afghansk bakgrund kommer att utvisas till Afghanistan, ett land i kaos där många aldrig varit.

Brevet till socialdemokraterna

Tusentals socialdemokratiska politiker i kommuner och landsting har, inför partikongressen i april, nåtts av brevet som något hundratal av er har skickat ut. Brevet har skickats som pressmeddelande och publicerats i minst tre lokaltidningar.

Än så länge finns det några kommuner kvar att nå. Vill du hjälpa till att slutföra projektet? Lämna ett meddelande här så kommer Karin Fridell Anter kontakta er.

Debattartiklar

Idag publicerade Göteborgsposten vår debattartikel om omedelbart moratorium för utvisningar till Afghanistan av dem som registrerades som barn när de kom. Dra i nödbromsen - stoppa utvisningspolitiken!

Dagens Samhälle bad om en debattartikel som publicerats på nätet: Myrsteg mot en mer human flyktingpolitik.

Pressmeddelanden

De senaste veckorna har pressmeddelanden gått ut nästan dagligen. Förutom till TT går de direkt till ett antal medias brevlådor och de flesta också till (nästan alla) riksdagspolitiker. Under februari hade de mest lästa meddelandena öppnats mellan 336 och 836 gånger. 

Meddelandena har haft olika karaktär: information, debatt, texter från de ensamkommande och reflektioner från engagerade personer. Ofta har de varit illustrerade av bilder som ensamkommande lagt ut på Facebook. Pressmeddelandena läggs också som artiklar på hemsidan, och en länk läggs från Facebook.

Jag tar gärna emot texter och bilder från er undertecknare! Skicka till ingrid.eckerman@gmail.com

Facebookgruppen

Facebookgruppen växer ständigt. Vissa dagar kan det finnas över 100 som begärt att bli insläppta. Åtskilliga hundra är afghaner, och inriktningen har förskjutits från opinionsbildning (med hemska beskrivningar och bilder) till uppmuntran och att visa på vad de kan göra själva. Uppenbart är att det finns behov av ett forum både för de ensamkommande själva och för de som engagerat sig.

I skrivande stund har gruppen 4 914 medlemmar. Karin Fridell Anter hjälper mig med administrationen, dvs. att bedöma om nya medlemmar ska släppas in, att blockera en och annan som yttrat sig olämpligt och att ta bort en del olämpliga inlägg.

Uppropet

Uppropet växer långsamt och är nu uppe i 7 220 undertecknare. 

Hemsidan

Hemsidan innehåller dels ett antal flikar där fakta fylls på, dels artiklar med bland annat pressmeddelanden.

Sprid på facebook, twittra, kommentera! Ju större aktivitet här, desto högre upp kommer inlägget på google.

Kommer du till Stockholm 11 mars?

Idag, den 4 mars, har aktiviteter i namn av Röda tråden arrangerats på många olika platser i Sverige. Initiativtagare är nätverket Vi står inte ut. Den 11 mars avslutas manifestationerna på Medborgarplatsen i Stockholm kl 13. Kom gärna dit så vi kan träffas!

Vi ska sätta på oss en röd tråd någonstans. Jag tänker också trycka ut vår logga och sätta på min ryggsäck. Det kan du också göra, så vi känner igen varandra!

Så ser du en gråhårig glasögonprydd liten tant med röd kappa, svart ryggsäck och loggan så kan det vara jag. Se bilden nedan.

Ja, mycket jobb

När jag startade det här uppropet i oktober trodde jag att allt skulle vara över till jul. Politikerna måste ju bara ta sitt förnuft till fånga! Jag kunde inte föreställa mig vilket engagemang som skulle krävas och under hur lång tid. Just nu är jag i Indien, hos den familj som "adopterat" mig som "farmormor". Det har funnits ganska gott om "egen tid", och den har ägnats uppropet med alla dess delar. När jag kommer hem om några dagar finns andra uppgifter som väntar.

Tyvärr ser jag att vi måste räkna med att fortsätta kämpa - antagligen bortom socialdemokraternas partikongress i april. 

Ingrid_Eckerman_7.5_.2014__.jpg

 


Ingrid Eckerman

Kommentarer (11)

Skriv till Socialdemokraterna inför partikongressen i april!

2017-02-10 21:46
SKRIV TILL SOCIALDEMOKRATER OCH UPPMANA DEM ATT LEVA UPP TILL SINA IDEAL!

 

Socialdemokraterna har kongress 8-12 april. Vi har skrivit ett brev där vi uppmanar enskilda socialdemokrater att försöka förändra regeringens utvisningspolitik.

 

Nu gäller det att vi hjälps åt för att det ska nå så många som möjligt - helst till de lokala socialdemokratiska förtroendemännen i alla kommuner och landsting.

 

Använd kontaktformuläret så får vi din e-adress. Tala om vilken kommun (eller del av kommun) du vill skicka till, så får du ett färdigt mail med bifogad fil som du kan vidarebefordra till "dina" politiker.

 

Är du på Facebook? Då kan du skicka ett PM/meddelande till Karin Fridell Anter med e-adress och vilka du vill skicka till.

 

Vi stämmer av så att det inte blir dubbelarbete. OM ALLA GÖR LITE SÅ KAN VI NÅ MÅNGA!

 

Texten i brevet hittar du här.

Ingrid Eckerman

Kommentarer (6)

Läkare sökes för 14 och 18 februari!

2017-01-26 21:05

Det finns många läkare bland de som undertecknat uppropet. Men jag kan se e-adresserna bara för de sista sidorna. Därför skriver jag till alla.

Man efterlyser LÄKARE till två evenemang:

MALMÖ 14 FEBRUARI: Manifestation. Talare. Se http://www.extencia.se/

STOCKHOLM 18 FEBRUARI: Vi står inte ut, konferens. Minst en läkare, gärna två, för ett panelsamtal. Info kommer förhoppningsvis på http://vistarinteut.org/.  

I båda fallen är det nog de medicinska åldersbedömningarna som är det man är intresserad av. Hur görs de? Hur (o)säkra är de? Hur kan de användas? Material finns på hemsidan https://stoppautvisningarna.blogspot.se/p/aldersbedomningar.html . 

Jag skulle vilja säga att alla läkare vet mer än åhörarna om dessa frågor. Jag tror att nästan vem som helst kan ställa upp som är van att leda ett möte. 

Kanske vill de ha något om psykisk hälsa. Då finns material här https://stoppautvisningarna.blogspot.se/p/sjalvmord.html 

Kan du tänka dig att ta hand om något av dessa? Kontakta gärna mig på ingrid /at/ eckerman.nu. Då kan jag ge mer info. 

Nej, jag kan inte själv. Då är jag i Indien och hälsar på den familj i Bhopal som har "adopterat" mig och där jag nu har nio "barnbarn".

Alla ni andra undertecknare kan förstås delta i de två evenemangen!

 


Ingrid Eckerman

Kommentarer (1)

Migrationsverket JO-anmält

2017-01-15 12:16

En grupp ur det här nätverket har JO-anmält Migrationsverket för schablonartade åldersuppskrivningar. Läs hela anmälan!

Remissvaret beträffande uppehållstillstånd för gymnasiestudier har vi skickat in.

Ett brev har skickats till riksdagspolitikerna, av en grupp ur nätverket.

Morgan Johansson och Migrationsverket skyller på varandra

Migrationsverket har svarat på uppropet. Det är samma svar som skickats till andra.

Vårt upprop har nått 6000 undertecknare.

Vår facebookgrupp har nu 2000 medlemmar och växer varje dag. Där kan man följa vad som händer i Sverige och Afghanistan. 

Tack för att ni har skrivit på! Sprid gärna möjligheten till andra!

 


Ingrid Eckerman

Kommentarer (6)

BRÅTTOM: Remissvar uppehållstillstånd för gymnasiestudier

2017-01-07 22:35

Hej alla 6023 undertecknare!

Här nedan ser ni förslaget till remissvar om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Om ni inte har alltför stora protester så publicerar jag det för uppopet. 

Det är bråttom - senast på måndag 9 januari ska de ha det.

Mer info och länkar hittar ni på hemsidan https://stoppautvisningarna.blogspot.se/p/skolgang.html 

 

Stockholm 8.1.2016      

Justitiedepartementet Rosenbad 4 111 52 Stockholm  

YTTRANDE Utkast till lagrådsremiss: Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå  

Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar![1] med 6000 undertecknare vill meddela sina synpunkter på utkastet till lagrådsremiss.

Vi uppskattar att regering och riksdag insett att den nya tillfälliga asyllagstiftningen på många sätt är kontraproduktiv. Vi uppfattar det nya förslaget som en vilja att komma till rätta med några av lagens nackdelar. Dock finns andra faktorer som medför att denna lag får ytterst begränsade effekter.

Våra åsikter sammanfattas i dessa punkter:
-          Lagen bör gälla retroaktivt för alla som accepterats som barn vid ansökningstillfället
-          Skolgången måste underlättas
-          Hänsyn till individens förutsättningar måste tas
-          Familjen ska få samma uppehållstillstånd
-          Åldersbedömningarna måste kvalitetssäkras och bli likvärdiga
-          Bedömningar av asylskäl måste kvalitetssäkras och bli likvärdiga
-          Rätt till tionde skolår bör införas
-          Rätt till högre studier bör införas
-          De tillfälliga uppehållstillstånden måste omprövas
-          Lagen måste förenklas och bli entydig
-          Verka för humana regler inom EU  

Lagen bör gälla retroaktivt

Lagen föreslås träda i kraft 1 juni 2017. De flesta av de ensamkommande barn som kom under hösten 2015 har då antingen fyllt 18 år eller av Migrationsverket fått sin ålder uppskriven till minst 18 år. I och med det har de oftast också fått ett utvisningsbeslut.

Krav: Lagen skall gälla alla dem som sökt asyl som ensamkommande barn och accepterats som sådana vid ansökningstillfället, oavsett när barnet fyller eller anses ha fyllt 18 år, oavsett om de är här ensamma eller med sin familj och oavsett när ansökan lämnades in.  

Underlätta fullföljande av skolgången

Att med kort varsel, i samband med att få ålder 18 år, ”slängas ut” ur sitt familjehem eller HVB för att flyttas till ett asylboende med vuxna någonstans i landet, och där hoppas att någon skola tar emot, kan sabotera studierna för en tonåring. De investeringar som redan gjorts i tonåringen är bortkastade.

Krav: Låt den kommun där barnet har etablerat sig ha kvar ansvaret för den ”unga vuxna” upp till 21 års ålder, med rimlig ekonomisk ersättning från staten. Stöd från vuxna (gode män, kontaktpersoner, familjehem mm.) under denna period är en förutsättning.  

Ta hänsyn till ungdomarnas förutsättningar

Enligt förslaget ska resultatet av skolgången vara utslagsgivande för fortsatt uppehållstillstånd. Det är dock viktigt att se att olika ungdomar har olika förutsättningar som också förändras över tid, t.ex. av naturligt mognadsutveckling eller av ökad trygghet. Många av ungdomarna kommer att ha svårt att tillgodogöra sig teoretiska studier fullt ut. Deras framtid, såväl i Sverige som i Afghanistan, Iran eller Pakistan, är hantverksarbeten som inte kräver avancerad och dyrbar utrustning. Skomakare, skräddare, snickare, rörmokare, bilreparatör, trädgårdsarbetare, smed är exempel på yrken som behövs.

Krav: En sammanvägd bedömning av den unges prestationer och behov ska krävas innan beslut om avslutande av uppehållstillstånd tas. Lärlingsutbildningar i hantverksarbeten måste möjliggöras.  

Familjen viktig

Att flyktingar får vara samman med sin familj är mycket betydelsefullt för integrationen. Vi är många som anser att rätten till familjeåterförening måste återinföras. Att skicka ut övrig familj medan en tonåring får stanna för att gå i gymnasium försämrar vederbörandes chanser att gå goda skolresultat.

Krav: Om en familjemedlem har rätt till förlängt uppehållstillstånd pga. gymnasiestudier ska övriga familjemedlemmar få samma förlängning.  

Åldersbedömningarna måste kvalitetssäkras

Den asylsökandes ålder utgör grunden för vilka åtgärder den asylsökande har rätt till. Det är därför utomordentligt viktigt att åldersbedömningen är så nära sanningen som möjligt. De barn som gjorts vuxna i förtid kommer inte att kunna utnyttja de kommande möjligheterna att fullgöra sin gymnasieutbildning.

Enligt uppgift ska Migrationsverkets handläggare endast avgöra huruvida en asylsökande ungdom är under eller 18 år. Åldersbedömningen tycks göras utifrån handläggarens subjektiva åsikt, möjligen med en intern regel att alla asylsökande barn ska anses vara över 18 år tills motsatsen bevisats. Det kan vara en sådan regel som ligger bakom att handläggare gör bedömningar utan att över huvud taget träffat de asylsökande. I vissa fall har medicinsk åldersbedömning använts som komplement, dock utan att hänsyn tagits till den stora osäkerhetsmarginal som dessa har. Möjligheten till social åldersbedömning, med hjälp av lärare, gode män och annan personal, tycks inte ha tagits till vara.

Krav: Åldersbedömningar måste kvalitetssäkras och bli likvärdiga över hela landet. Kriterier och metoder för åldersbedömningar ska göras offentliga. JO:s rekommendationer att i osäkra fall utgå från uppgiven ålder ska följas. Det ska framgå av utredningen exakt vad som ligger till grund för åldersbedömningen. De som på dåliga grunder blivit uppskrivna i ålder måste få en möjlighet till ny åldersbedömning.  

Asylskälbedömningarna måste kvalitetssäkras

Asylprocessen idag liknas ofta vid ett lotteri. Syskon med samma bakgrund kan bedömas helt olika. Det försämrade säkerhetsläget i Afghanistan, speciellt för hazarer, tycks inte tillåtas påverka de individuella skälen. Ingen hänsyn tas till (o)möjligheterna för nyanlända att försörja sig på ett hederligt sätt.

Krav: Asylskälsbedömningar måste kvalitetssäkras och bli likvärdiga över hela landet.  

Rätt till tionde grundskoleår

Med tanke på de ensamkommande barnens ofta bristfälliga skolgång har det ett störe behov av ett tionde år i grundskolan.

Krav: Rätt till ett tionde grundskoleår år bör ingå i rätten till fortsatt utbildning.    

Rätt till högre studier

Ett arbete efter fullgjort gymnasium kommer alltid att vara ett lågbetalt arbete med små karriärmöjligheter. Det passar många av de ensamkommande. Men några är inte bara studiemotiverade utan också studiebegåvade. Att inte ta till vara detta blir ett resursslöseri efter flera års investering i dessa ungdomar.  

Krav: De som kvalificerar sig för högre studier bör få uppehållstillstånd under motsvarande villkor som de som gäller för gymnasiestudier.  

Ompröva de tillfälliga uppehållstillstånden

Att de tillfälliga uppehållstillstånd orsakat mycken oro med försämrade studieresultat som följd är väl omvittnat. Sveriges demografiska utveckling visar dessutom att vi behöver fler invånare i de aktuella åldersgrupperna. Om dessa ungdomar får permanenta uppehållstillstånd tar vi till vara de gjorda investeringarna och får arbetskraft i lämplig ålder.

Krav: Regeringen bör snarast ompröva de tillfälliga uppehållstillstånden med målet att minska i första hand de ettåriga tillstånden till förmån för de treåriga eller de permanenta tillstånden, även för dem som inte kommer att omfattas av lagen enligt nuvarande förslag.  

Förenkla lagen

Enligt föreliggande förslag finns det åtminstone fem olika varianter av uppehållstillstånd i samband med gymnasiestudier. Det bäddar för missförstånd, oklarheter och olika tolkningar. Om syftet är att ensamkommande barn som börjat gymnasieutbildning ska få uppehållstillstånd tills de fullföljt den bör texten kunna revideras kraftigt.

Krav: Förenkla lagen så att den blir entydig och enkel.  

Verka för humana regler inom EU

Förhandlingar om en gemensam flyktingpolitik inom EU pågår. Utgångspunkten lär vara att endast ettåriga tillstånd ska accepteras, vilket skulle åsidosätta mänskliga rättigheter. Om detta beslutas blir lagen om uppehållstillstånd för gymnasiestudier troligen overksam.

Krav: Att Sveriges förhandlare verkar för en mer human flyktingpolitik där varje land bibehåller rätten att utfärda permanenta uppehållstillstånd.  

 

För uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
Ingrid Eckerman Statsrådsvägen 11, 12838 Skarpnäck eckerman@algonet.se 
08 600 15 56

Hemsida https://stoppautvisningarna.blogspot.se/    

[1] http://www.skrivunder.com/stoppa_utvisningarna_av_afghanska_ungdomar; https://stoppautvisningarna.blogspot.se/  


Ingrid Eckerman

Kommentarer (11)

Bråttom att skriva remissvar!

2017-01-04 19:42

På måndag 9 januari ska remissvaret för förslaget om uppehållstillstånd för gymnasiestudier vara inne. Ni kan läsa bäst om det på FARR:s hemsida.

Min tanke är att några av oss initiativtagare skriver ihop detta, men att vi gör det för alla 6000 som har undertecknat detta upprop. Det vill säga att ni ger oss mandat att utforma remissvaret.

Vi kommer att fokusera på att det är väldigt få personer av dem som nu är i Sverige som kommer att omfattas av denna möjlighet. Vi vill även få med de rättsosäkra åldersbedömningarna och deras konsekvenser.

Om du inte vill vara med på detta så svara här eller till eckerman@algonet.se. 

Likaså om du vill delta i författandet.

Hur blev det med hearing?

Vi försökte ordna en hearing den 25 januari. Tyvärr stupade det på den korta framförhållningen och på att vi inte fick tag på någon höjdare inom etikområdet med så kort varsel. Nu har vi närmat oss Miljöpartiet och föreslagit ett seminarium för riksdagen. Det är nog riksdagsmännen som är de viktiga att påverka idag.

För övrigt skickas pressmeddelanden av olika slag till alla socialdemokrater i riksdagen, förutom pressen mm. Följ med på hemsidan! Där samlar jag också information av olika slag.

Facebookgruppen har nu 1600 medlemmar, varav många afghaner, och växer. Här växlas synpunkter, erfarenheter, information och material. 


Ingrid Eckerman

Kommentarer (13)

Uppropet skickat till politikerna

2016-12-19 10:11

Hej alla nära 6000 undertecknare av uppropet Stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna!

1. Uppropet skickat till politiker

Vi fick inte möjlighet att träffa Morgan Johansson. Uppropet i pappersform kunde bara lämnas in på en anonym säkerhetsavdelning flera kvarter från Rosenbad. I dagens läge kändes det inte meningsfullt att försöka få ihop julstressade människor till en demonstration.

I stället skrev jag ett personligt brev till partiledarna och några till, satte ihop det med uppropet, två debattartiklar och två pressmeddelanden och skickade breven till riksdag och regering (de måste diarieföras). Ett pressmeddelande gick också ut. Läs brevet och hela listan!

2. Är du socialdemokrat?

Karin Fridell Anter vill skicka ett brev till alla socialdemokrater i riksdagen. Det är bra om många partimedlemmar undertecknar. Kontakta mig om du vill vara med, så vidarebefordrar jag din e-adress till henne!

3. Kyrkornas upprop

Sveriges kristna råd publicerade i veckan Juluppropet som väckt en del uppmärksamhet. Skriv gärna under det också! 

4. Årets julklapp: Reportage från Afghanistan

Årets julklapp till den som har allt kan vara ett bidrag till BlankSpot Project. Martin Schibbye, journalisten som satt fängslad ett år i Etiopien, förbereder en reportageresa dit.

5. Barnläkarnas brev

175 barnläkare och barnpsykiatriker har skickat ett brev till regeringen. Även detta har väckt en del uppmärksamhet.

6. Nyheter och uppdateringar

Vill du snabbt få uppdateringar och nyheter rekommenderar jag dig att gå med i facebookgruppen. Vill du hitta gammalt material, debattartiklar mm. så rekommenderar jag hemsidan.

Nu önskar jag er alla, som har hjärtat på rätta stället, en riktigt god jul! Så hoppas vi att nästa år blir bättre när det gäller dessa ungdomar.


Ingrid Eckerman

Kommentarer (2)

Stöd Martin Schibbye i att göra reportage från Afghanistan

2016-12-13 08:03

Något vi har efterlyst är uppföljning av hur det går för återvändarna. Efter nattens händelse, då "12 vuxna män" sattes på chartrat plan till Kabul, har Blankspot beslutat åka dit för att se hur det går. I bästa fall reser de redan idag.

De behöver pengar. Via crowdfunding har de på några timmar fått ihop en stor summa, men mer behövs. 

Vill du göra den satsning möjlig så stöd Blankspot genom att Swisha valfritt belopp till 123 554 35 41 (glöm ej att ange mailadress). Blankspots konto: Bankgiro 640-8835 (Org nummer 559002-4617). Läs mer om stöd till Blankspot.

Martin Schibbye var den journalist som länge satt fängslad i Etiopien. En annan journalist är Lisa Bjurwald som under många år var en nagel i ögat på högerextrema grupper. 

Läs Martin Schibbyes intervju med journalisten Wares Khan, en av de tolv utvisade.

Människors engagemang gjorde att nattens utvisning inte gjordes i tystnad. Aktivister var på plats från lördagen, utanför förvaret, in i det sista, på terminal 5. De hade kontakter med media, och flera artiklar/tv-inslag publicerades. Det pressmeddelande vi skickade ut på söndagen kan också ha gjort pressen uppmärksammad på vad som var på gång. 


Ingrid Eckerman

Kommentarer (2)

SPRID: Protest mot planet på måndag

2016-12-10 20:25

Vad händer med afghanpojkarna?

- Protester landet över har gett effekt. Regeringen kommer med nytt lagförslag, Migrationsverket med ett nytt rättsligt ställningstagande och Morgan Johansson har dragit sig tillbaka från Facebook.

- Migrationsverket fortsätter uppgradera alla ensamkommande utan ID-handlingar till 18 år. 

- Förslaget om gymnasiestudier gäller endast dem som är under 18 år 1 juli 2017.

- Migrationsverket anser att Afghanistan är tillräckligt säkert för ensamma "vuxna" män.

- Utvisningarna fortsätter. På måndag 12 dec ska det avgå ett plan från Arlanda.

Vad händer med detta upprop?

- Trots upprepade påminnelser har vi inte fått något svar från regeringskansliet beträffande anhållan att få lämna över uppropet till Morgan Johansson. 

- Den senaste debattartikeln har skickats till flera tidningar som tackat nej. Dagens ETC har sagt ja men ännu inte tagit in den. 

- Ett nytt tuffare pressmeddelande har skrivits ihop, och skickas ut 11 december. Det publiceras på hemsidan kl 23.30 i kväll lördag. Så efter midnatt - dela det, skicka det, länka till det - sprid det på alla sätt som går!

http://stoppautvisningarna.blogspot.com/2016/12/stall-in-planet-till-afghanistan.html 


Ingrid Eckerman

Kommentarer (3)

Pressmeddelande i stället för debattartikel!

2016-11-18 18:12

Torsdag kväll färdig ställde vi (17 läkare, forskare och andra) ett upprop avsett att publiceras i någon stor dagstidning. I morse var det delvis förlegat. 

Vi valde då att lägga debattartikeln på uppropets hemsida och sedan skicka ett pressmeddelande. I detta påpekar vi att det behövs mer: omprövningar av åldersbedömningar, inhibering av redan utfärdade utvisningsbeslut m.m.

Vi har också skickat en begäran till regeringskansliet om att få träffa Stefan Löfvén eller Morgan Johansson för att lämna ut alla våra nästan 5000 namnunderskrifter. Då blir det i första hand kraven från pressmeddelandet som förs fram.

Vi planerar fortfarande en promenaddemonstrat ion i samband med överlämnandet.

Pressmeddelandet
https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/nu-gaeller-det-att-ta-hand-om-vaara-afghanska-ungdomar-1657337 

Debattartikeln 
http://stoppautvisningarna.blogspot.se/2016/11/debattartikel-stoppa-utvisningarna-av.html  

På hemsidan finns nyheter och annat material ni kan botanisera bland.

Jag är övertygad om att detta upprop, tillsammans med alla andra aktioner, har bidragit till omsvängningen i regeringen. Men kampen är inte över!


Ingrid Eckerman

Kommentarer (6)

Dags för nästa steg! Du behövs!

2016-11-08 14:25

Till alla 4 235 undertecknare!

Tack för ert bidrag! Facebook-gruppen har 365 medlemmar. Där lägger jag då och då ut länkar till intressanta artiklar, med en kommentar. Ännu fler länkar läggs ut på hemsidan http://stoppautvisningarna.blogspot.se/, både till svenskt och internationellt material. 

Nu är det dags att planera nästa steg. Det är att uppvakta regeringen med detta upprop. Vi tänker oss att 2-3 personer träffar den person som utses att ta emot oss. 

Men alla ni andra - hur skulle det vara med en samtidig promenaddemonstration runt Rosenbad? Om man går max två och två räknas det inte som demonstration, man behöver inte tillstånd. Man kan ha en liten skylt eller ett litet papper "Stoppa utvisningarna", kanske även på engelska. 

Är ni intresserade? Svara då på detta mail eller till eckerman@algonet.se .

Naturligtvis ska pressen informeras och förhoppningsvis ta vägarna förbi. 


Ingrid Eckerman

Kommentarer (9)

Läkare i Världen stödjer uppropet!

2016-10-27 00:39

Nu stödjer även Läkare i Världen uppropet. Föreningen driver bland annat en läkarmottagning för papperslösa i Stockholm. Risken är att de få mer att göra i framtiden, om fler kommer att leva illegalt i Sverige. 

Detta brev går ut till alla de 3 767 som har undertecknat uppropet. Ett par har jag tagit bort - en som inte uttryckte sig lämpligt och en som skrev dit en omöjlig titel. Jag ber om ursäkt om jag formulerade mig fel i föregående utskick.

Botanisera gärna på hemsidan! Där lägger jag länkar till allt mediamaterial som jag hittar fram till. Några fina texter finns där, delar av den mailbombning som nätverket Vi står inte ut utsatte politikerna för på FN-dagen.

VARFÖR FINNS DET TVÅ UPPROP?

Det är en mycket bra fråga. I somras, när den nya hårda lagstiftningen gick igenom, tänkte jag att det angår i alla fall inte ungdomarna från Afghanistan. De kommer att ha skyddskäl. Men under hösten insåg jag alltmer att många av dem kommer att utvisas. Jag pratade med några vänner och vi kände att vi måste göra något. Samla ihop en opinion var det första. Så vi filade på en text. Innan den var klar hade den redan spritts långt, och jag var tvungen att göra i ordning ett sådant här digitalt upprop - jag hade då cirka 120 namn.

När jag gjort allt färdigt (upprop, hemsida, facebookgrupp) började jag se vilka andra upprop som fanns på skrivunder.se - och där hittade jag Vi står inte ut. Det hade startats bara några dagar innan men hade redan flera tusen undertecknare. Hade jag vetat om det så hade jag bara skrivit under där och spritt den länken.

Nu först upptäckte jag att en mängd andra människor redan engagerat sig. I lördags var jag på ett flyktingpolitiskt seminarium i Norrköping. Kampanjen för asylrätt att tagit ny fart. Vad jag är glad för detta! Kanske finns det en chans att regeringen inser dumheten i den nya lagstiftninigen och att migrationsverket tillämpar lagstiftningen så generöst som möjligt. Alternativt att man helt enkelt ger alla ungdomar med afghansk bakgrund amnesti.

 


Ingrid Eckerman

Kommentarer (2)

Olämpliga titlar tas bort

2016-10-24 09:52

Några undertecknare har angett olämpliga titlar eller yrken. Vi tar nu bort er - men ni är väldigt välkomna att skriva under igen, då med ett mer lämpligt yrke! Eller lämna fältet tomt.


Ingrid Eckerman

Kommentarer (3)

Olämpliga titlar tas bort

2016-10-24 09:52

Några undertecknare har angett olämpliga titlar eller yrken. Vi tar nu bort er - men ni är väldigt välkomna att skriva under igen, då med ett mer lämpligt yrke! Eller lämna fältet tomt.


Ingrid Eckerman

Kommentarer (1)

Idag var det dagen D

2016-10-23 00:06

Idag var det dagen D - den 22 oktober, manifestationer ägde rum på minst 15 olika platser runt om i landet, i arrangemang av Themovement#vistårinteut.

I Norrköping var det den första dagen på seminariet Bortom miniminivån - flyktingpolitiskt seminarium och rådslag, arrangerat av Folkkampanj för asylrätt Norrköping. Vad som sades där fick ömsom mitt hjärta att gråta, ömsom mig att bli rasande på dem som drivit igenom den nya lagstiftningen. I morgon går man vidare med planeringen, men då är jag inte med.

#vistårinteut fick på några dagar många tusen undertecknare, framförallt från dem som professionellt arbetar med flyktingar. De kommunicerar via Facebook, vilket är oöverskådligt och inte når alla. Jag har därför erbjudit dem plats på "vår" hemsida.  

Vårt eget upprop har i skrivande stund nått 2 239 undertecknare från hela landet, varav 637 idag. Jag hoppas på ökande antal, så glöm inte dela och sprida!

Har du synpunkter på hemsidan? Hör av dig i så fall! 


Ingrid Eckerman

Kommentarer (0)

Akademikerförbundet SSR ställer sig bakom uppropet!

2016-10-21 21:57

Även Akademikerförbundet SSR har ställt sig bakom uppropet (nr 1408). De organiserar framför allt socionomer.

I morgon 22 oktober äger demonstrationer rum på olika håll i Sverige. Ni hittar hela listan på hemsidan under fliken Andra protester.

Det har skrivits mycket i tidningarna sista tiden, bland annat ungdomars egna historier. Allt jag har råkat på har jag lagt ut under "Nyheter".

Läs också De sa att för att bli svensk ... och Det kom ett brev.

Glöm inte be vänner och bekanta skriva på uppropet! Adressen är http://www.skrivunder.com/stoppa_utvisningarna_av_afghanska_ungdomar .  

Nytt brev kommer efter det flyktingpolitiska seminariet i Norrkping i morgon.


Ingrid Eckerman

Kommentarer (0)

Uppropet blev debattartikel på Dagens Samhälle

2016-10-20 11:26

Dagens Samhälle hörde av sig och bad att få lägga ut vårt upprop som en debattartikel. 

Här kan ni läsa debattartikeln! Sprid gärna!

I skrivande stund har 1 210 personer undertecknat uppropet.


Ingrid Eckerman

Kommentarer (3)

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har skrivit under

2016-10-18 11:12

Etik- och ansvarsrådet i Sveriges Läkarförbund har skrivit under detta upprop. Det tackar vi särskilt för! Och tack för hjälpen till er som var med och utformade uppropet!

I skrivande stund har vi nått 706 underskrifter - på fem dagar.

På lördag åker jag till seminariet i Norrköping. Hoppas fler kommer!


Ingrid Eckerman

Kommentarer (0)

Inbjudan: Flyktingpolitiskt seminarium i Norrköping 22-23 oktober

2016-10-17 08:26

Asylgruppen Norrköping och Folkkampanj för Asylrätt bjuder in till två dagar om flyktingpolitik och asylrätt.

På lördagen blir det flyktingpolitiskt seminarium om vad som händer nu när Sverige valt att lägga sig på EU:s miniminivå i flyktingpolitiken.

Under söndagen håller gruppen bakom Folkkampanj för asylrätt ett nationellt rådslag om asylrätt. Arrangörerna samlar asylsökande, aktivister och organisationer för att tillsammans diskutera hur kampen för en mänsklig asylpolitik kan fortsätta.

Programmet

Information 

 


Ingrid Eckerman

Kommentarer (1)
Facebook