Vi som kräver folkomröstning ang GMO grödor och TTIP

Kontakta namninsamlingens skapare

Tack för er stöd i frågan

2015-10-12 11:06:31

 Idag mottog jag svar. de bad oxå om ursäkt för dröjsmålet. Jag avslutar  i samband med detta  väljer jag avsluta petitionen då den helt avstannat. stort tack till er alla.  detta var i stora drag vad som skrevs.

I ditt mail lyfter du en viktig och aktuell fråga, TTIP. Utöver det multilaterala arbete som pågår inom Världshandelsorganisationen, WTO, har EU ingått och förhandlar en mängd bilaterala frihandelsavtal. På Kommerskollegiums hemsida kan du se vilka förhandlingar som förs.

 

http://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelspolitik/Forhandlingar/EUs-frihandelsavtal-ny/

 

Sverige är ett frihandelsvänligt och handelsberoende land. Den svenska regeringen är positiv till ett handels- och investeringsavtal mellan USA och EU och anser att avtalet bör vara djupt och omfattande samt täcka alla viktiga aspekter av handel och investeringar med USA. Regeringens målsättning är att nå ett så ambitiöst förhandlingsresultat som möjligt för att stödja tillväxt och sysselsättning. Möjligheterna att stärka skyddet för miljön, löntagarnas intressen och människors och djurs hälsa ska kvarstå. Öppna, tydliga och förutsägbara villkor för investeringar har betydelse för Sverige, våra jobb och vårt välstånd. Avtalet ska respektera demokratiskt fattade beslut och största möjliga transparens kring förhandlingarna ska eftersträvas. Regeringens förhoppning är att förhandlingarna om ett ambitiöst avtal ska kunna slutföras så snart som möjligt.

 

På regeringens hemsida finner du mer information om TTIP.


lottie folke

Mejl till regeringen

2015-08-21 22:28:04

Hej idag skickade jag iväg ett mejl till regeringen där jag uttryckte många människors oro, frustrationen över tystnaden och den uteblivna debatten. Jag kopierade även en del av kommentarerna ni skrivit. Visade oxå på hur många människor som undertecknat på så otroligt kort tid . Skrev enkelt och ifrån hjärtat . Bra jobbat alla som bidragit med namn och kommentarer och gjort detta möjligt. Återkommer med info så fort jag hör något. / Charlotte


lottie folke

Glad att många redan skrivit på

2015-08-11 08:05:38

 Fantastiskt att så många skrivit på. Vi behöver som sagt bli flera.   Berätta gärna för era vänner pm petitionen eller dela på  på sociala medier.   Vi är 3 st ifrån tvåhundra femtionamn nu och jag hoppas på många mer. Tillsammans gör vi skillnad.

 Charlotte Folke p.s petitionen ligger på min facebooksida som offentlig om någon  inte hittar denna d.s


lottie folkeDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.