VI VILL HA KVAR SKOLVERKSAMHETEN I SANDHEM

BUSSA INTE VÅRA BARN TILL MULLSJÖ SKOLA

 

UTVECKLA ISTÄLLET FÖR AVVECKLA

 

SKRIV UNDER FÖR SANDHEM SKOLAS ÖVERLEVNAD

 

VI VILL HA KVAR SKOLVERKSAMHETEN I SANDHEM

 

MULLSJÖ KOMMUN

- TRYGGHET, TILLVÄXT, TILLSAMMANS -

 

I tisdags kväll (23.02.21) fick vårdnadshavare till barn och elever tillhörande Sandhem skola ett meddelande om att det inom 24h skulle hållas ett informationsmöte om Sandhems skolas framtid. 

 

https://www.mullsjo.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2023-02-22-verksamheten-vid-sandhems-forskola-och-skola-organiseras-om

 

https://www.jp.se/2023-02-23/chocken-for-foraldrarna-aldrig-i-helvete-att-vi-satter-vara-sexaringar-pa-buss-till-mullsjo

 

Vidare fick de information om att skolbarnen kommer bussas från Sandhem till Mullsjö tillsvidare efter påsk. 

 

Decennier av negligering kring underhållet av Sandhem skolas lokaler har lett till att verksamheten idag inte kan bedrivas normalt. Detta redovisas i ett besiktningsprotokoll. 

 

Är lokalerna i otjänligt skick måste skolsituationen lösas lokalt på den plats där barnen bor och går i skolan idag. Den otrygghet man sprider hos föräldrar som riskerar ökad vardagsstress med att hinna hämta och lämna före och efter jobbet, behov av att köpa en till bil med den ekonomiska stress det innebär, tillsammans med den rådande inflationen med varsling som på många håll hänger i luften. Nej! Föräldrar och barn ska inte drabbas av detta på grund av det bristande underhåll kommunen haft om sina egna lokaler! Vi behöver behålla det som är tryggt!

 

VI VILL HA KVAR SKOLVERKSAMHETEN I SANDHEM! 

 

Att bussa 6-åringar till Mullsjö skola är inte den bästa lösningen för någon annan än politikerna. Vi är många skattebetalare som tycker det är en orimlig och förhastad lösning.

 

Kan det vara så att våra förtroendevalda politiker planerar att svika sina medborgare? Genom att helt avveckla Sandhem skola och bussa barnen till Mullsjö skola som en permanent lösning? Varför presenteras ingen intention om Sandhems skola? Vi är många nyinflyttade som nu känner sig lurade, trots att politikerna säger att vi ska lösa situationen tillsammans känns det inte som att vi blir lyssnade på. 

 

VI VILL HA KVAR SKOLVERKSAMHETEN I SANDHEM! 

 

Det är idag en god idé att utveckla Sandhem som en del i kommunen. Trenden att bo och leva mer lantligt håller i sig. Pandemin bidrog till en snabb utveckling gällande distansarbete vilket tillsammans med utökat fibernät gjort att landsbygden blivit allt mer attraktiv att bosätta sig i - med förutsättning att det finns just god barnomsorg och skola.

 

Det verkar finnas en föreställning i kommunhuset att Sandhem är en baksida av kommunen. Det är ett konservativt sätt att se på landsbygd då det tvärtom är det just läget i Sandhem som är det attraktiva för många idag, inte Mullsjö kommun i sig. Ett tapp av dessa barnfamiljer till kringliggande kommuner skulle mycket väl kunna leda till lägre huspriser, dålig tillväxt, ökat utanförskap och ökad otrygghet. 

 

Hur var det nu våra gemensamma visionsord löd?

 

VI VILL HA KVAR SKOLVERKSAMHETEN I SANDHEM!


Birgitta Gustafsson    Kontakta namninsamlingens skapare