Ytterligare ett Systembolag i Norrtälje för att undvika den trängsel och kaos med bristande parkerings möjligheter i Norrtälje centrum vilket skapar dålig miljö och dålig service och tillgänglighet

Systembolaget Norrtälje är en stor katastrof under sommarmånaderna bilar far runt för att hitta parkering för det finns inga andra alternativ och endast för att besöka Systembolaget nere på stan. Irriterade människor måste bära sina inköp långt bort från Systembolaget för att parkeringen där du måste registrera dig och som har lång kö inte uppfyller Systembolagets sagda krav på tillgänglighet. Systembolaget måste öppna en butik på någon av Norrtälje köpområden för att uppfylla sina egna krav på service och tillgänglighet samt miljö krav då det nuvarande Systembolagets placering inte på något vis uppfyller sagda krav. Skriv under och listan kommer överlämnas till kommunfullmäktige samt Systembolagets ledning.