Hårdare straff för brott mot blåljuspersonal! #ViÄrDu

ViÄrDu1.JPGVi är beredda att ställa upp varje dag, varje minut och sekund.
Vi finns där när det uppstår tillbud och olyckor i form av bränder, trafikolyckor, drunkningar, skogsbränder, översvämningar, stormskador, explosioner, kemutsläpp, terrorhandlingar....
Vi finns där i trafiken, i gänguppgörelsernas stridigheter, alltid i främsta ledet och tröstar, bistår, hjälper och tar om hand det liv som finns och när det värsta inträffar, det liv som fanns.
Vi utbildar oss för tänkbara och otänkbara situationer, vi anpassar oss efter mer eller mindre nyckfulla beslut och förändrar arbetssätt efter ny utrustning och nya rutiner.
Vi tillser att vi är i god fysisk och psykisk form för att orka med den arbetsbelastning vi kan komma att utsättas för och parallellt arbetar vi olycksförebyggande och brottsförebyggande ute i vårt samhälle... samtidigt som samma samhälle i delar tappar tilliten och allt oftare utsätter oss för våld vid tjänsteutövning, samtidigt som respekten för utryckningsfordon på väg minskar.
Vi har ett akut behov av flera kollegor.
Vi lämnar vår familj för att gå till ett arbete där vi dagligen riskerar vårt liv för att alla andra ska vara trygga. En del av oss kommer inte tillbaka hem.
Vi kräver nu hårdare straff för brott mot blåljuspersonal!

Det är inte rimligt att man kan köra ihjäl en uppskattad kollega i tjänst, en älskad förälder och livskamrat och undgå fängelse! Hur förklarar man det för sitt barn och hur motiverar det oss att fortsätta kämpa?

Vi kräver att samhällets respons måste vara hårdare och tydligare än så.
Vi kräver att det ska vara oacceptabelt, även i lagens mening, att förorsaka blåljuspersonal skada eller dödsfall vid tjänsteutövning! Det är heller inte rimligt att efterlevande måste förlita sig på kollegor och vänner för att, mitt i all sorg och chock, klara sin ekonomiska vardag.
Vi kräver därför att efterlevandeskyddet ska ses över och förbättras.

Sveriges rättssystem måste stå på vår sida, varje dag, varje minut och sekund, precis som vi står upp för samhällets trygghet varje dag, varje minut och sekund! #ViÄrDu

Hjärtligt tack för att Du ställer upp för oss alla och skriver på med Ditt namn!


Bernt Eriksson, Förbunds-/Räddningschef, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän    Kontakta namninsamlingens skapare