Vi vill ha cykelväg från Lekeryd till Svarttorp

Den 26/10-21 har Jönköpings kommun dialogmöte med befolkningen angående Lekeryd, Svarttorp och Järsnäs med omnejd via länk. Mötet gäller kommunens planeringsarbete för att år 2050 klara de beräknade 200 000 invånare som förväntas bo i kommunen då. De vill undersöka invånarnas efterfrågan vad gäller bostäder, service och infrastruktur.

Vid mötet är det tänkt att överlämna denna namninsamling vilken faller in i den sistnämnda kategorin, infrastruktur.

Vi som skriver under denna insamling vill ha en belyst cykelväg mellan Lekeryd och Svarttorp. Vi vill att boende utmed vägen erbjuds att förflytta sig på ett tryggt sätt till fots eller med cykel eftersom vägen som den ser ut idag är livsfarlig för dessa båda. Vi saknar alternativ till bil och har inget annat val än detta då busslinjen (123) dessutom tagits bort.

Vi vill att vägens säkerhet även ses över utifrån en bilists perspektiv med tanke på de många olyckorna på vägen. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Linn Lithman lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...