Vi vill ha Ursvik IP kvar!

Ett fåtal närboende till Ursvik IP har klagat på störande ljud under aktiviteter på fotbollsplanen. Sundbybergs Stad har utifrån klagomålen och bullermätningar fattat beslut om att begränsa tiderna för match och träning på Ursvik IP.

Vi anser att kommunen skyndsamt ska se till att vi kan ha tillgång till Ursvik IP fullt ut. Om permanenta åtgärder krävs, så måste de omgående införas.  

Vi anser också att det generella beslutet mot att stoppa utnyttjandet av Ursvik IP redan kl. 20 på vardagskvällar fram till dess ett permanent beslut är fattat är felaktigt och vi anser att träningstider till kl. 21:30 vardagar och kl. 20:00 helger ska återställas. Däremot kan matchspel begränsas till kl 20.00 på vardagar och kl. 17:00 på helger till dess en permanent lösning finns.  

Vi motiverar vår syn enligt:

  • Barn och idrott kan aldrig jämföras med industribuller.
  • I andra motsvarande fall har en begränsning till kl. 21:30 under vardagar och kl. 20:00 på helger ansetts vara en tillräcklig inskränkning. 
  • Ursvik IP har legat på denna plats under mycket lång tid.   

Ursvik IK har träningsgrupper/lag i åldersklasser 2002 till 2013, samt herrlag. Ursvik IK bidrar därmed positivt till folkhälsan samt till att barn och ungdomar har en meningsfull och positiv fritidsaktivitet till en ytterst begränsad kostnad för kommunen (då det mesta av allt arbete kring föreningen är ideellt). Priset för detta är att vi måste ha en fotbollsplan som går att utnyttja i tillräcklig utsträckning. Tre timmars utnyttjande på vardagar efter arbetstid är ej tillräckligt för att tillgodose behoven hos grupperna. Det kan låta som en liten inskränkning, men det kommer att få kraftiga inverkningar på lagens träningsmöjligheter och därmed deras utveckling, samt i en förlängning hur många barn och ungdomar som kan bibehållas i verksamheten.