Vi vill ha kvar VelandaSkola

Velanda Skola ska läggas ner.

Vi vill inte att Velanda Skola ska läggas ner.

För det är en liten och lättillgänglig skola för barnen som går där och för framtida barn.

Velanda Skola består av klasserna f-6 vilket innebär en lugnare miljö för barnen.

Närmaste större skola är Sylteskolan med klasser upp till årskurs 9. Med andra ord mycket fler elever.

Stängning av Velanda Skola innebär också att skolbussar måste finnas. 

Så barnen från Velanda Skola placeras till i bästa fall till en enda skola, i annatfall till flera Skolor. 

Detta innebär att klasser splittras.

Tryggheten i en mindre skola byts ut till en oviss trygghet.

 

Vi vill ha kvar Velanda Skolan

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Christe Cardemyr lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...