Vi vill ha kvar vår skola i Näsviken!

Hudiksvalls kommun har beställt en rapport för hur skolan inom kommunen ska kunna se ut på sikt, i vilken man bland annat ger förslag på stora omstruktureringar och förflyttningar av elever. Anledningen som anges är framförallt brist på behöriga lärare samt otillräckliga och kostsamma lokaler. I rapporten berörs sex skolor av nedläggning, och bland dem nämns Näsvikens skola som en tänkbar kandidat för just detta.

Näsvikens skola har 161 elever idag, och kommer enligt prognos att ha drygt 170 elever om två år. 

Vid en nedläggning av skolan så skulle samtliga barn transporteras varje morgon och eftermiddag till Forsa, för att gå i Lunds skola. Idag kan hela 60% av Näsvikens skolas elever gå eller cykla till skolan! Vi menar att Näsvikens skola är en stor trygghet för barnen i Näsviken med omnejd och är av stor vikt för bygden.

Utöver namninsamlingen pågår ett arbete för att bemöta rapportens förslag om nedläggningen, med viktiga punkter som elevperspektiv, landsbygdsperspektiv, lokala faktorer, trygghet och Näsviken som tätort. 

Var med och påverka! Skriv under och supporta bevarandet av Näsvikens skola.

N-svikens_skola_F-91.jpg

Senaste inlämningsdag för remissvar och kritik är 30 april, vilket innebär att namninsamlingen som längst pågår till detta datum.

Namninsamlingen har startats på initiativ av Arbetsgruppen för Näsvikens skolas bevarande.

 


Johan Söderlund, genom Arbetsgruppen för Näsvikens skolas bevarande    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook