VI VILL HA KVAR JULAVSLUTNINGEN I VIBY KYRKA

Det är stämningsfullt och högtidligt att se våra barn sjunga och fjärdeklassarna framför det årliga julspelet. En tradition som funnits för Östansjö skola sedan 1991, i snart 30 år. Det är glädje och stolthet. Avslutningarna i kyrkan är en bra samlingsplats för alla och som samtidigt belyser elevprestationer och att alla får en gemensam stund tillsammans.

Skriv under om du vill ha en julavslutning i Viby Kyrka.


Johanna Kling och Beatrice Ander    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook