Vi vill distansutbildning i Älmhult för högstadieelever i början av vårtermin i 2021 för att minska Covid spridningen

Upprop för distansutbildning i högstadie i Älmhult
Det är visat att skolorna spelar stor roll i covid spridningen, oavsett vad FHM påstår.
Vi ser allvarligt på den stora smittspridningen i Älmhult.
Även barn kan få svårartad och långvarig sjukdom av coronavirusinfektion.
Regeringen tillåter distansutbildning men vågar inte ta ställning generellt. De hänvisar
till FHM, som i sin tur pekar på regioner, vilka gömmer sig bakom regionala
infektionsläkare, vilka skickar frågan vidare till kommuner, som sätter ansvaret på
rektorerna.
Med denna namninsamling vill vi föräldrar hjälp och stödja våra rektorer i att fatta rätt
beslut i frågan.
Alla måste ta sitt ansvar och fatta rätt beslut i sitt privata liv men även i sitt yrke. Vi
måste skydda våra barn, deras lärare, våra gamla o sköra i hela samhället.
Om verksamheten i grundskolan fortsätter i oförändrad form så anser vi att man i
nuläget bidrar till infektionsspridning och ökade dödstal!
Därför vill vi uppmuntra våra rektorer att införa distansutbildning åtminstone i
högstadierna skyndsamt!
Vi som är skattebetalare här i Älmhult kan inte acceptera bortförklaringarna om
svårigheter med distansutbildning. Vissa skolor annonserar sig som digital skola så
distansutbildning måste kunna komma igång mycket snabbt… om ansvariga vågar fatta
beslut om detta.

András Hevesi läkare
2021-01-10

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Andras Hevesi överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...