Vi vill att Södertälje kommun skall proioritera ett äldreboende (Omsorgsboende) i Mölnbo

Jag och många med mig, vill ha ett Omsorgsboende = Äldreboende                      i Vårdinge-Mölnbo.   Våra äldre gamla Mölnbo-bor, som behöver särskild omvårdnad, flyttas till Järna eller Hölö som har omsorgsboende för äldre behövande. Det har aldrig känts rätt att våra äldre måste flytta från sitt älskade Mölnbo till en främmande ort, bara för att man behöver äldrevård. Det försvårar också för gamla vänner att komma på besök. Den namninsamling jag föreslår, har samma syfte som den vi gjorde då kommunen skulle lägga ner Mölnbo bibliotek. Våra namnlistor visade att vi var eniga över alla partigränser, och biblioteket är kvar.   Vi är många som vill göra samma aktion för att få ett Omsorgsboende i Vårdinge-Mölnbo. Med denna namninsamling vill vi övertyga Södertälje kommun och Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd att vi, efter mer än 30 års tjatande, menar alvar. Redan 1990- och under början av 2000-talet stred Vårdingerådet för att det skulle byggas ett äldreboende på Wennebohöjden. Men det blev avslag för vi var inte tillräckligt många äldre i kommundelen. Då byggdes det Omsorgsboende i Hölö. Vårdingerådet ändrade då bygg förslaget till att gälla Seniorboende på höjden. Vi kunde då också presentera byggritningar. Kommunen avvisade förslaget med motiveringen att tomtmarken var alldeles för kuperad och bergig. Nu har vi med glädje sett att privat byggare bemästrat problemen och byggt bostäder på samma tomt, nästan identiskt med de ritningar vi hade för seniorboendet. Det är utmärkt att någon tog tag i byggandet och att det blev bostäder till många nya familjer. Många fler bostadsbyggen är på gång och det är nog bra. Men nu är det dags att prioritera ett bygge av Omsorgsboende här i Vårdinge-Mölnbo. Våra äldre som behöver omsorgsboende, skall inte behöva flytta från Vårdinge-Mölnbo. Jag är ganska säker på att vi redan nu uppfyller kvoten ”äldre” i vår kommundel. Många av oss kommer inte att hinna bo där, men vi tänker lite längre, inte bara på oss själva. Hjälp oss till att skapa ett ännu mer trivsamt Vårdinge-Mölnbo. Vi behöver hjälp att knacka dörr och få namnunderskrifter. E-posta till bo@folcker.nu så sänder jag en fil som du skriver ut själv. Har du inte tillgång till skrivare så meddelar du mig din adress, så kan jag lägga namnlistorna i din brevlåda. Oavsett vilket alternativ som gäller för din del, så behöver jag veta vilka gatuadresser eller områden du kan knacka dörr och få namnunderskrifter.

 


Bo Folcker Mölnbo tel 0704-71 78 09    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Bo Folcker Mölnbo tel 0704-71 78 09 lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...