Vi vill att Hvalfiskens planerade vilthägn på Tureholmshalvön, utanför Trosa stoppas!

Vi behöver natur att ströva i, både vi som bor i kommunen idag liksom morgondagens invånare. Tureholmshalvön är därför viktig genom sitt tätortsnära läge.

Med det planerade vilthägnet skulle naturen slitas ner och besöksvärdet för friluftsliv i detta kustnära område försvinna.

Landskapets vilda fauna skulle även trängas undan vilket vore oacceptabelt.


Nätverket Friluftsliv och natur utan vilthägn på Tureholmshalvön    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Nätverket Friluftsliv och natur utan vilthägn på Tureholmshalvön lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...