Vi vill att Hvalfiskens planerade vilthägn på Tureholmshalvön, utanför Trosa stoppas!

Vi behöver natur att ströva i, både vi som bor i kommunen idag liksom morgondagens invånare. Tureholmshalvön är därför viktig genom sitt tätortsnära läge.

Med det planerade vilthägnet skulle naturen slitas ner och besöksvärdet för friluftsliv i detta kustnära område försvinna.

Landskapets vilda fauna skulle även trängas undan vilket vore oacceptabelt.


Nätverket Friluftsliv och natur utan vilthägn på Tureholmshalvön    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Nätverket Friluftsliv och natur utan vilthägn på Tureholmshalvön kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...