Vi stöttar Bränsleupproret/Bensinupprorets krav!

Vi stöttar Bränsleupproret/Bensinupproret 2.0 kravlista för 2021.

1.Permanent stopp för uppräkning med KPI samt överindexering på 2 % som           sker  automatiskt vid varje årsskifte. Både gällande drivmedel och el. 

2. Sänkt energiskatt med 50 % fördelat på 3 år med minst 10 % varje år. Både gällande drivmedel och el.

3. Varje år ska skatten justeras efter den ökade andelen bio-drivmedel som krävs av reduktionsplikten. 1% högre krav på bio-inblandning ska medföra 1% lägre skatt.

4. Nuvarande system för reseavdrag ska behållas tills vidare med en milersättningen på 24,00 kr som räknas upp med KPI varjeår.

5. En offensiv satsning på svensk bio-drivmedelsindustri, framför allt öppna möjligheter för små produktionsenheter. Vi ska inte acceptera att Sverige är nettoimportörer av bio-drivmedel utan tvärtom sikta på att bli världsledande inom fossilfria drivmedel.

6. Skrota bonus/malus.
Att ha ett system som ger straffbeskattning för bilar som har ett visst utsläpp, när de körs på drivmedel som inte ens finns i Sverige, och samtidigt inte tar hänsyn till utsläpp i tillverkningsprocessen gynnar ingen. Fordonsskatten ska vara rimlig, samma år 1 som år 10 och ska baseras på vikt per hjulaxel.

7. Se över avgifterna för elen.Idag består en elfaktura av 25 % elpris, 25 % energiskatt och 50 % övriga avgifter och skatter. Samtidigt som elbolag, nätbolag och staten gör miljardvinster så blir el alltmer en klassfråga.  Därför anser vi att den samlade beskattningen av el skall sänkas och elnätbolagens avgiftshöjningar regleras hårdare.. Staten ska stå som garant för att elnätet sköts och byggs ut i den mån det finns behov och säkerställa att inte avgifterna skenar iväg för de enskilda konsumenterna.


Peder Bokenhielm/Bensinupproret 2.0    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Peder Bokenhielm/Bensinupproret 2.0 lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...